Registrace | Přihlášení


Alena Klapalová

Řízení zpětných toků

Autor: Klapalová Alena

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
Monografie představuje část výsledků empirického výzkumu, kterému se autoři věnují několik let a který se zaměřuje na přístup českých podniků k řízení zpětných toků z hlediska vnímání potenciální hodnoty. Součástí monografie je kompilace stávajících poznatků o řízení zpětných toků a o tvorbě hodnoty v rámci těchto toků.

Sleva 34 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem

34 %

Hodnota a e-business

Autor: Klapalová Alena

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
Tato monografie si klade za cíl seznámit čtenáře s problematikou tvorby hodnoty s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií v rámci vazeb se zákazníky a dodavateli. První kapitola seznámí čtenáře s různým pojetím hodnoty, kategoriemi a dimenzemi hodnoty a s vymezením tohoto pojmu pro problematiku tvorby hodnoty v podnikových sítích a řetězcích včetně přístupů k měření hodnoty.

Sleva 24 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem

24 % Sleva

Efektivnost v systému zpětných toků

Autor: Klapalová Alena

publisher: Muni Press

0 / 5
Kniha pojednává o ekonomické stránce reverzní logistiky, přičemž hlavní pozornost je věnována různým druhům ztrát, které v tomto podnikovém systému vznikají, snižují jeho výkonnost a následně i konkurenceschopnost. Cílem publikace je definovat problematická místa omezující opětovné získávání hodnoty ze zpětných toků. Autoři kombinují teoretické poznatky z literární rešerše s empirickými

Sleva 34 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 133 Kč

Skladem

34 % Sleva

Specifika řízení zpětných toků

Autor: Klapalová Alena

publisher: Muni Press

0 / 5
Monografie „Specifika řízení zpětných toků“ přináší část výsledků několikaletého explorativně-deskriptivního výzkumu věnovaného přístupu podniků ke zpětným tokům. Text navazuje na předchozí práci autorů – Řízení zpětných toků – tím, že blíže rozpracovává témata, jako je outsourcing, strategie zpětných toků, jejich formalizované plánování, podoba zpětných toků a problematika podpory informačních

Sleva 32 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem

32 %


50% sleva na druhý titul

Přihlášení uživatele