Registrace | Přihlášení


Alena Pomajzlová

Vidět nebo číst - Kapitoly o vztahu obrazu a slova v moderním umění

Autor: Pomajzlová Alena

publisher: NLN s.r.o.

0 / 5
Kniha na pomezí vizuálních studií, literární historie a sémiotiky se zabývá vztahem obrazu a slova v českém umění dvacátých a šedesátých let 20. století. Sleduje překračování hranic mezi obrazem a slovem, zabývá se vizualizací slov i případy, kdy obraz zastupuje text. Všímá si, jak se může obraz se slovem prolínat, spojovat, střetávat nebo posouvat na jeho místo. Umění konfrontuje s širší oblastí

Sleva 30 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 237 Kč

Skladem u dodavatele

30 %

Růžena - příběh malířky Růženy Zátkové

Autor: Pomajzlová Alena

publisher: Arbor vitae

0 / 5
První obsáhlá monografie věnovaná Růženě Zátkové (1885-1923), malířce, jejíž životní osudy i umělecká tvorba jsou v mnoha ohledech výjimečné. Od roku 1910 žila a pracovala v okruhu italských futuristů a ruské avantgardy, znala se například s Umbertem Boccionim, Giacomem Ballou, Filippem Tommasem Marinettim, Natálií Gončarovou, Michailem Larionovem, Igorem Stravinským. Tyto kontakty a umělecky

Sleva 18 % z běžně ceny 990 Kč

Naše cena: 813 Kč

Skladem u dodavatele

18 %

Vidět knihu/Knižní grafika Josefa Čapka

Autor: Pomajzlová Alena

publisher: KANT

0 / 5
Třetí díl ediční řady Moderní česká kniha je věnován tvorbě Josefa Čapka. Zaměřuje se především na nejviditelnější část práce pro knihu - na obálky, kterými se Čapek ve dvacátých letech minulého století výrazně zapsal do dějin moderní knižní kultury. Neopomíjí však ani ilustrace, knižní úpravy či originální nakladatelské značky, jež jsou nedílnou součástí jeho celistvého pojetí knihy.Text přináší

Sleva 24 % z běžně ceny 1 650 Kč

Naše cena: 1 251 Kč

Skladem u dodavatele

24 % Doprava zdarma

Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918–1938)

Autor: Kolektiv autorů - Musil Roman,Pomajzlová Alena

publisher: Barrister & Principal

0 / 5
Katalog mapující díla meziválečné moderny ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni zahrnuje jak díla předválečných kubistů a jejich rozbíhající se cesty, tak tvorbu mladších autorů, kteří se přiklánějí k primitivismu, civilismu či magickému realismu. Do této tvorby, ve dvacátých letech mnohdy idylicky laděné, pak ve třicátých letech začínají pronikat odkazy na reálnou hrozbu války, projevující se

Sleva 24 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 113 Kč

Skladem u dodavatele

24 %

Rytmy + pohyb + světlo

Autor: Pomajzlová Alena

publisher: Arbor vitae

0 / 5
Podnětem ke vzniku publikace byla otázka, zda a jak české umění první třetiny 20. století reflektovalo impulzy přicházející z italského futurismu. Myšlenka zachytit, evokovat, předvést pohyb se v našem prostředí odvíjela několika směry. Jeden zachovával tradiční umělecké formy a mířil k symbolickému abstraktnímu výrazu, další se přikláněl ke konceptuálnímu využití či znakovému jazyku a konečně

Sleva 24 % z běžně ceny 1 390 Kč

Naše cena: 1 053 Kč

Skladem u dodavatele

24 % Doprava zdarma


50% sleva na druhý titul

Přihlášení uživatele