Registrace | Přihlášení


Alena Pomajzlová

Vidět knihu/Knižní grafika Josefa Čapka

Autor: Alena Pomajzlová

publisher: KANT

0 / 5
15 %
Třetí díl ediční řady Moderní česká kniha je věnován tvorbě Josefa Čapka. Zaměřuje se především na nejviditelnější část práce pro knihu - na obálky, kterými se Čapek ve dvacátých letech minulého století výrazně zapsal do dějin moderní knižní kultury. Neopomíjí však ani ilustrace, knižní úpravy či originální nakladatelské značky, jež jsou nedílnou součástí jeho celistvého pojetí knihy.Text přináší

Sleva 15 % z běžně ceny 1 650 Kč

Naše cena: 1 402 Kč

Skladem u dodavatele

Růžena - příběh malířky Růženy Zátkové

Autor: Alena Pomajzlová

publisher: Arbor vitae

0 / 5
První obsáhlá monografie věnovaná Růženě Zátkové (1885-1923), malířce, jejíž životní osudy i umělecká tvorba jsou v mnoha ohledech výjimečné. Od roku 1910 žila a pracovala v okruhu italských futuristů a ruské avantgardy, znala se například s Umbertem Boccionim, Giacomem Ballou, Filippem Tommasem Marinettim, Natálií Gončarovou, Michailem Larionovem, Igorem Stravinským. Tyto kontakty a umělecky

Sleva 10 % z běžně ceny 990 Kč

Naše cena: 891 Kč

Skladem u dodavatele

Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918–1938)

Autor: Kolektiv autorů - Roman Musil,Alena Pomajzlová

publisher: Západočeská galerie v Plzni

0 / 5
15 %
Katalog mapující díla meziválečné moderny ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni zahrnuje jak díla předválečných kubistů a jejich rozbíhající se cesty, tak tvorbu mladších autorů, kteří se přiklánějí k primitivismu, civilismu či magickému realismu. Do této tvorby, ve dvacátých letech mnohdy idylicky laděné, pak ve třicátých letech začínají pronikat odkazy na reálnou hrozbu války, projevující se

Sleva 15 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 127 Kč

Skladem u dodavatele

Vidět nebo číst - Kapitoly o vztahu obrazu a slova v moderním umění

Autor: Alena Pomajzlová

publisher: NLN s.r.o.

0 / 5
17 %
Kniha na pomezí vizuálních studií, literární historie a sémiotiky se zabývá vztahem obrazu a slova v českém umění dvacátých a šedesátých let 20. století. Sleduje překračování hranic mezi obrazem a slovem, zabývá se vizualizací slov i případy, kdy obraz zastupuje text. Všímá si, jak se může obraz se slovem prolínat, spojovat, střetávat nebo posouvat na jeho místo. Umění konfrontuje s širší oblastí

Sleva 17 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 281 Kč

SklademPředprodej knihy Karla Gotta

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí