Registrace | Přihlášení


Aleš Havlíček

Plato s Theaeteus

Autor: Havlíček Aleš

publisher: Oikoymenh

0 / 5
18 %
Sborník textů z 6. mezinárodního pražského platónského symposia, konaného v Praze ve dnech 17.–20. 10. 2007.

Sleva 18 % z běžně ceny 458 Kč

Naše cena: 376 Kč

Skladem u dodavatele

Dialog, etika a politika

Autor: Havlíček Aleš

publisher: Oikoymenh

0 / 5
18 %
Kniha Dialog, etika a politika vznikala v průběhu patnácti let. Je rozdělena do tří tematických okruhů (dialog, etika a politika) a její jádro tvoří studie k tzv. raným a středním Platónovým dialogům. Autor navazující na práce Th. Eberta na základě dialogického čtení hledá souvislost mezi péčí o duši, jednotou ctností, dialektikou a ideou dobra. Zároveň ukazuje sporné důsledky, jež vyplývají z

Sleva 18 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem u dodavatele

Platónův dialog Hippias Menší

Autor: Havlíček Aleš

publisher: Oikoymenh

0 / 5
18 %
Sborník textů z 4. českého platónského symposia, konaného v Praze ve dnech 25.–26. 10. 2002.

Sleva 18 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 163 Kč

Skladem u dodavatele

Platónův dialog "Alkibiadés I."

Autor: Havlíček Aleš

publisher: Oikoymenh

0 / 5
18 %
Kolektivní monografie k Platónovu dialogu Alkibiadés I se zaměřuje především na téma pravosti dialogu a na vztah duše, těla a Já.

Sleva 18 % z běžně ceny 228 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem u dodavatele

Lidská práva

Autor: Havlíček Aleš

publisher: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

0 / 5
24 %
Publikace se věnuje dvěma základním problémům: jak zdůvodnit existenci lidských práv? jejich původ a obsah? a jak zdůvodnit jejich závaznost. V minulosti byly oba tyto aspekty vysvětlovány přirozenoprávní koncepcí lidských práv. Definice přirozeného práva a zákona a jejich vztah k právu pozitivnímu však zůstávají dodnes nejasné a jsou předmětem sporů, které se týkají jak vztahu morálky a

Sleva 24 % z běžně ceny 285 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem u dodavatele

Lidská a přirozená práva v dějinách

Autor: Havlíček Aleš

publisher: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

0 / 5
19 % Sleva
Moderní pojetí lidských práv je tradičně odvozováno z myšlenek a deklarací 18. století, kdy lidská práva byla chápána jako práva přirozená. Za předpokladu, že lidská práva jsou práva přirozená, nacházíme myšlenková východiska lidských práv již v antické filosofii. V tomto smyslu autoři předložené kolektivní monografie hledají v dějinách od antiky až po současnost odpověď na otázku, zda lidská

Sleva 19 % z běžně ceny 218 Kč

Naše cena: 177 Kč

Skladem u dodavatele

Ideje a zbožnost v Platónově dialogu Euthyfrón

Autor: Havlíček Aleš

publisher: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

0 / 5
18 % Sleva
Tato monografie je upravenou verzí autorovy disertační práce. Autor si zde klade za cíl podat výklad smyslu idejí v Platónově dialogu Euthyfrón, který je většinou interpretů považován za první dialog, v němž se vyskytuji výrazy eidos a idea, a to právě v souvislosti s otázkou zbožnosti. Kniha tak sestává ze dvou částí. První obsahuje výklad idejí a jejich úlohy v Platónových dialozích a ve druhé

Sleva 18 % z běžně ceny 141 Kč

Naše cena: 116 Kč

Skladem

Platónův dialog Hippias Větší

Autor: Havlíček Aleš

publisher: Oikoymenh

0 / 5
18 %
Kolektivní monografie k Platónovu dialogu Hippias Větší se zaměřuje především na problém krásy a idejí.

Sleva 18 % z běžně ceny 218 Kč

Naše cena: 179 Kč

Skladem u dodavatele50% sleva na druhý titul

Přihlášení uživatele