Registrace | Přihlášení


Aleš Novák

Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum 2011

Autor: Novák Aleš

publisher: Togga

0 / 5
Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum je novou publikační platformou živého bádání v oblasti české a slovenské filosofie. Autory prvního svazku, který se koncentruje kolem problematiky časovosti lidské existence, jsou Ladislav Benyovszky, Tomáš Holeček, Klement Mitterpach, Aleš Novák, Jaroslav Novotný, Marie Pětová, Václav Zajíc a Richard Zika. Ve svých příspěvcích promýšlejí buď v

Sleva 24 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele

24 %

Fenomenologická ročenka 2019

Autor: Novák Aleš

publisher: Togga

0 / 5
Fenomenologická ročenka 2019 navazuje na předchozích osm ročníků Ročenky pro filosofii a fenomenologický výzkum, která vycházela mezi léty 2011–2018 a jejímiž vydavateli postupně byli Aleš Novák a Ladislav Benyovszky. Přistoupili jsme nejen k praktičtějšímu zkrácení názvu, ale i k implementaci elementárních standardů pro vydávání akademických textů, a to jednak formou zřízení redakční rady

Sleva 24 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 159 Kč

Skladem u dodavatele

24 %

Ztráta věci. Studie k vybraným motivům b

Autor: Novák Aleš

publisher: Togga

0 / 5
Pražský německý básník Rainer Maria Rilke tak jako nikdo postřehnul fenomén ztráty věci, čili to, že obecný význam slova věc se přestal člověka týkat. S tím souvisí zásadní proměna západní kultury, pro kterou se vžilo označení nihilismus. Ztráta věci se odehrává za současného vzmachu techniky do role určujícího ontologického principu. Jediným adekvátním prostředkem a positivní alternativou vůči

Sleva 24 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele

24 %

Síla světa

Autor: Novák Aleš

publisher: Togga

0 / 5
Dějinné zamyšlení nad soupatřičností člověka a světa si všímá tradice mezi renesančním myslitelem Mikulášem Kusánským a filosofem německého idealismu G. W. F. Hegelem. Nejedná se o encyklopedické zpracování, nýbrž o poukázání na klíčové myšlenkové motivy relevantní pro novověkou, ale i pozdější filosofii. Kapitoly věnované kromě obou uvedených autorů též René Descartesovi, Baruchu de Spinozovi a

Sleva 24 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 159 Kč

Skladem u dodavatele

24 %

Věčný návrat téhož

Autor: Novák Aleš

publisher: Togga

0 / 5
Ustavičně se proměňující povaha myšlení Friedricha Nietzscheho znemožňuje nalézt jeho jednotící prvek. Jedním z nich by mohlo být sledování myšlenky věčného návratu téhož, která se však objevuje v Nietzscheho díle až od druhé poloviny roku 1881, veřejně pak dokonce až od roku 1882, a proto nemůže platit za svorník celé jeho tvorby. Předložený pokus o interpretaci této - podle Nietzscheho slov -

Sleva 24 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem u dodavatele

24 % Sleva

Živá fenomenologie

Autor: Novák Aleš

publisher: Toga

0 / 5
Fenomenologická filosofie patří v naší zemi stále k jedné z nejrozšířenějších specializací a předložený svazek prezentuje širokou paletu témat aktuálního výzkumu uskutečňovaného na rozličných pracovištích, který demonstruje životaschopnost a relevantnost tuzemské fenomenologie. Svazek obsahuje ukázku možné diskuse mezi fenomenologickou a analytickou filosofií, mezi fenomenologickým a

Sleva 5 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 114 Kč

Skladem

Sleva

Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum 2014

Autor: Novák Aleš

publisher: Togga

0 / 5
Čtvrtý svazek "Ročenky pro filosofii a fenomenologický výzkum" obsahuje příspěvky k aktuální polemice nad dílem Martina Heideggera po vydání jeho kontraverzních zápisníků označovaných jako "černé sešity". Dále obsahuje speciálně pro naši Ročenku napsanou studii od Friedrich-Wilhelma von Herrmann, dlouholetého vydavatele sebraných spisů Martina Heideggera, která je opravdovým desiderátem

Sleva 24 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavatele

24 % Sleva

Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum 2013

Autor: Kolektiv autorů - Novák Aleš,neuveden

publisher: Togga

0 / 5
Třetí ročník Ročenky pro filosofii a fenomenologický výzkum měl opět tři hlavní bloky: První se věnoval myšlení Edmunda Husserla (mj. přináší komentář k Husserlovu pojednání Filosofie jako přísná věda, které vychází zároveň s Ročenkou III/2013), druhý tematizoval „limity transcendence“ (konkrétně na příkladech díla Maxe Picarda, Egona Bondyho a filosofického zenu-buddhismu) a ve třetím byly

Sleva 10 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 234 Kč

Skladem u dodavatele

Sleva

Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum 2012

Autor: Kolektiv autorů - Novák Aleš,neuveden

publisher: Togga

0 / 5
Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum je novou publikační platformou živého bádání v oblasti české a slovenské filosofie. Autory druhého svazku jsou Ladislav Benyovszky, Tomáš Holeček, Jakub Marek, Aleš Novák, Jaroslav Novotný a Václav Zajíc. Ve svých příspěvcích pokaždé jinak, ale vždy konkrétně dokáží odpovídat na otázky zkoumající živost, životaschopnost, a tedy poctivost dané

Sleva 24 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 167 Kč

Skladem u dodavatele

24 % Sleva


50% sleva na druhý titul

Přihlášení uživatele