Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Aleš Novák

Zázračná věda

Autor: Aleš Novák

publisher: Togga

0 / 5
20 %
René Descartes bývá označován za otce novověkého racionalismu, ale poctivý pohled na jeho mladistvé dílo ukazuje roli zdánlivě iracionálních motivů jako sen, fantasie, afekty atd. na jeho myslitelský vývoj. Detailní rozbor Cartesiových nejranějších filosofických zápisků z let 1618-1620 předvádí komplexně barvitý barokní svět zaplněný hudebními proporcemi, mikro- a makrokosmickými analogiemi,

Sleva 20 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem u dodavatele

Epifanie věčného návratu téhož - Filozofická interpretace základní myšlenky F. Nietzscheho

Autor: Aleš Novák

publisher: Triton

0 / 5
26 %
Předložená studie se snaží o interpretaci patrně nejobtížnější myšlenky Nietzscheho filosofie – myšlenky věčného návratu téhož. Práce usiluje na třech historicky stanovitelných pasážích z Nietzscheho veřejných i soukromých spisů o filosofickou tematizaci na základě metody hermeneutické fenomenologie. „Věčný návrat téhož“ se tak ukazuje být základním ontologickým principem, který představuje

Sleva 26 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 147 Kč

Skladem

Moc, technika a věda: Martin Heidegger a Ernst Jünger

Autor: Aleš Novák

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Kniha analyzuje málo probádanou fázi myšlení německého filosofa Martina Heideggera, během které se formovaly jeho úvahy týkající se moderní techniky a vědy, jež ho proslavily po druhé světové válce. Heidegger určuje bytostnou povahu techniky termínem Machenschaft, který lze kvůli významovému určení „moc“ a „zhotovování“, jež se ozývají v tomto německém slově, souhrnně tlumočit

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Ztráta věci. Studie k vybraným motivům básnění R. M. Rilka Ztráta věci. Studie k vybraným motivům…

Autor: Aleš Novák

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Pražský německý básník Rainer Maria Rilke tak jako nikdo postřehnul fenomén ztráty věci, čili to, že obecný význam slova věc se přestal člověka týkat. S tím souvisí zásadní proměna západní kultury, pro kterou se vžilo označení nihilismus. Ztráta věci se odehrává za současného vzmachu techniky do role určujícího ontologického principu. Jediným adekvátním prostředkem a positivní alternativou vůči

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Zázračná věda

Autor: Aleš Novák

publisher: Togga

0 / 5
20 %
René Descartes bývá označován za otce novověkého racionalismu, ale poctivý pohled na jeho mladistvé dílo ukazuje roli zdánlivě iracionálních motivů jako sen, fantasie, afekty atd. na jeho myslitelský vývoj. Detailní rozbor Cartesiových nejranějších filosofických zápisků z let 1618-1620 předvádí komplexně barvitý barokní svět zaplněný hudebními proporcemi, mikro- a makrokosmickými analogiemi,

Sleva 20 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 360 Kč

Skladem u dodavatele

Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum 2014

Autor: Aleš Novák

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Čtvrtý svazek "Ročenky pro filosofii a fenomenologický výzkum" obsahuje příspěvky k aktuální polemice nad dílem Martina Heideggera po vydání jeho kontraverzních zápisníků označovaných jako "černé sešity".

Sleva 20 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem u dodavatele

Filosofie smíru aneb o nápravě lidské mysli

Autor: Aleš Novák

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Filosofie ztratila čtenáře, kterým nemá co nabídnout pro jejich moudrou orientaci ve světě. Specializovaná pojednání o „problémech“, které nezajímají už ani „odborníky“, neosloví jednotlivce při jeho konkrétním úsilí o porozumění tomu, kým sám je a co ho obklopuje. Chce-li filosofie mít opět své čtenáře, nemusí se však lacině podbízet banalizacemi nebo podkuřováním módním kulturním úkazům, které

Sleva 20 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele

Heidegger v dialogu - Nové perspektivy interpretace myšlení Martina Heideggera

Autor: Aleš Novák

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Filosofie se rodí v dialogu a pouze v něm zůstává nadále živá. Klást otázky patří k základnímu étosu opravdové filosofické práce, která se nesmí zastavit před žádnou autoritou. Klást filosofické otázky Martinu Heideggerovi se často však redukuje na (vposled oprávněné) morální a politické ostouzení, obviňování a odmítání bez samotného zabývání se záležitostí jeho myšlení. Nicméně

Sleva 20 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem u dodavatele

Neratovice 1990-2010

Autor: Aleš Novák

publisher: Baron

0 / 5
20 % Doprava zdarma
Neratovice – město na Labi, město u Spolany. Novodobou historii tohoto moderního města v průběhu jedné generace od roku 1990 až do roku 2010 mapuje publikace nazvaná Neratovice 1990-2010. Za tu dobu se zde zlepšilo životní prostředí, zkvalitnilo zdravotnictví a sociální péče, vzniklo střední školství, rozvinula se obchodní síť, rozšířilo se dopravní spojení a město oživily některé

Sleva 20 % z běžně ceny 480 Kč

Naše cena: 384 Kč

Skladem u dodavatele

Příspěvky k filosofii

Autor: Aleš Novák

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Při každé opravdové filosofické tematizaci se zároveň naskýtá otázka, proč a k čemu filosofie? Filosofie není žádnou licencí ani zárukou jistoty nebo blaženosti. Není profétismem, není to zaslepená přesvědčenost víry ani vulgární fanatismus vědy. Filosofie je mnohem spíše příčetným a střízlivým usilováním o svobodu, dbalou bdělostí nad tím nepatrným, co nikdy není pouze zdánlivé. Filosofie musí

Sleva 20 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem u dodavatele

Síla světa

Autor: Kolektiv autorů - Aleš Novák,Jan Pippich,Václav Zajíc

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Dějinné zamyšlení nad soupatřičností člověka a světa si všímá tradice mezi renesančním myslitelem Mikulášem Kusánským a filosofem německého idealismu G. W. F. Hegelem. Nejedná se o encyklopedické zpracování, nýbrž o poukázání na klíčové myšlenkové motivy relevantní pro novověkou, ale i pozdější filosofii. Kapitoly věnované kromě obou uvedených autorů též René Descartesovi, Baruchu de Spinozovi a

Sleva 20 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem u dodavatele

Živá fenomenologie

Autor: Aleš Novák

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Fenomenologická filosofie patří v naší zemi stále k jedné z nejrozšířenějších specializací a předložený svazek prezentuje širokou paletu témat aktuálního výzkumu uskutečňovaného na rozličných pracovištích, který demonstruje životaschopnost a relevantnost tuzemské fenomenologie. Svazek obsahuje ukázku možné diskuse mezi fenomenologickou a analytickou filosofií, mezi fenomenologickým a

Sleva 20 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 96 Kč

Skladem u dodavatele

Věčný návrat téhož

Autor: Aleš Novák

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Ustavičně se proměňující povaha myšlení Friedricha Nietzscheho znemožňuje nalézt jeho jednotící prvek. Jedním z nich by mohlo být sledování myšlenky věčného návratu téhož, která se však objevuje v Nietzscheho díle až od druhé poloviny roku 1881, veřejně pak dokonce až od roku 1882, a proto nemůže platit za svorník celé jeho tvorby. Předložený pokus o interpretaci této - podle Nietzscheho slov -

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


booktook sky
Booktook sky

Přihlášení uživatele