Registrace | Přihlášení


Bruno Ferrero

Rosa pro duši

Autor: Ferrero Bruno

publisher: Portál

4 / 5
16 %
Nová kniha laskavých a moudrých příběhů „pro duši“ turínského salesiána Bruno Ferrera nabízí ve vybroušených a jako rosa průzračných miniaturách bohatství duchovní moudrosti, které mohou sloužit jak k osobní meditaci a rozjímání, tak při katechezi či domácím čtení v rodinném kruhu.

Sleva 16 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem

Deset slov o víře

Autor: Ferrero Bruno

publisher: Portál

4 / 5
17 %
Populární autor příběhů pro duši rozebírá v deseti kapitolách důvody, proč má smysl být křesťanem. Na příkladech textů z Písma, ze slavných autorů i z příběhů všedního dne ukazuje smysluplnost volby člověka pro křesťanství a víru. Přijetí křesťanství (poselství Krista a církve) chápe jako obdarování pro každého člověka, který ve svém životě touží po nalezení společenství, přístřeší pro svou duši

Sleva 17 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 207 Kč

Skladem

Další příběhy pro potěchu duše

Autor: Ferrero Bruno

publisher: Portál

5 / 5
17 %
Nový soubor krátkých příběhů ze života, malých podobenství, bajek a zamyšlení. Čtenářům přinášejí naději, povzbuzení, radost i poučení a klade jim otázky, které se vztahují k lidskému jednání, způsobu života a dotýkají se vzájemných lidských vztahů. Pro rodiče a vychovatele se tyto příběhy stanou inspirací k oživení rozhovorů. B. Ferrero, salesiánský kněz, je ředitelem turínského nakladatelství

Sleva 17 % z běžně ceny 115 Kč

Naše cena: 96 Kč

Skladem

Vyprávěj mi o svatém přijímání

Autor: Ferrero Bruno

publisher: Karmelitánské nakladatelství

0 / 5
31 %
Jídlo spojuje lidi dohromady. Při stolování si vyprávíme a prožíváme chvíle štěstí, na které nejde zapomenout. Ježíš to všechno věděl. A tak se stal naším pokrmem, aby s námi zůstal navždy. Krásně ilustrovaná knížka nabízí příběhy, zamyšlení a modlitby, jež dětem přibližují tajemství eucharistie. Je vhodná pro přípravu dětí na první svaté přijímání.

Sleva 31 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 159 Kč

Skladem

Světlo pro duši

Autor: Ferrero Bruno

publisher: Portál

0 / 5
16 %
Jako myšlenka na tento den, večer před spaním, ráno před zahájením každodenního režimu, v rámci katechismu, v oratoři, s dětmi, ve chvílích smutku i radosti… Opět je tu Bruno Ferrero a jeho malé příběhy pro duši, schopné zahřát srdce, dát radu, posílit dobré rozhodnutí, vyvolat úsměv nebo dát výchozí bod pro meditaci. Svazeček příběhů, které vám při vší své jednoduchosti umožní znovu objevit

Sleva 16 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 125 Kč

Skladem

Fatima - Tajemství tří pasáčků

Autor: Ferrero Bruno

publisher: Karmelitánské nakladatelství

0 / 5
32 %
Stručná historie jednoho z nejznámějších mariánských zjevení dává nahlédnout do života tří malých vizionářů i do zjevení, jež jim bylo dáno. Poutavý text doprovázejí desítky fotografií poutního místa, krajiny, kde děti vyrůstaly, i citace promluv papežů Jana Pavla II., Benedikta XVI. a Františka. Nepostradatelná pomůcka pro ty, kdo se chtějí vydat na cestu do Fatimy.

Sleva 32 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 102 Kč

Skladem

Poslouchání pro duši - To nejlepší z příběhů Bruna Ferrera - CDmp3 (Čte Simona Postlerová)

Autor: Ferrero Bruno

publisher: Portál

0 / 5
24 %
Příběhy Bruna Ferrera, známého italského sběratele moudrostí a poučení, nabízí duchovní osvěžení a podněty pro všechny milovníky spirituální literatury, rodiče, vychovatele i dospívající. Autor je mistrem narativní zkratky a prosté pointy, která posluchače může provázet na jeho cestě všední dnem. Laskavé příběhy a podobenství o lidech, kteří objevili v životě poklad a udělali vše pro to, aby ho

Sleva 24 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 114 Kč

Skladem

Sny pro duši

Autor: Ferrero Bruno

publisher: Portál

0 / 5
16 %
Další soubor krátkých duchovních příběhů a zamyšlení známého salesiánského autora dává nové podněty pro osobní rozjímání, společnou četbu nebo jen pro chvíle, kdy potřebujeme potěšit a povzbudit. Moudrost a laskavost každého z povídání ocení všichni, kteří hledají dotek vlídného duchovního poučení a posily.

Sleva 16 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 125 Kč

Skladem

Balzám pro duši

Autor: Ferrero Bruno

publisher: Portál

0 / 5
16 %
Nový soubor krátkých duchovních příběhů a zamyšlení známého salesiánského autora dává opět podněty pro osobní rozjímání, společnou četbu nebo jen pro chvíle, kdy potřebujeme potěšit a povzbudit. Moudrost a laskavost každého z povídání ocení všichni, kteří hledají dotek vlídného duchovního poučení a posily. Salesián Bruno Ferrero vydal v Portále řadu knih pro potěchu duše, naposledy např.

Sleva 16 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 125 Kč

Skladem

Hostina pro duši

Autor: Ferrero Bruno

publisher: Portál

0 / 5
16 %
Nová kniha Bruna Ferrera, autora moudrých příběhů pro duši, představuje další soubor krátkých zamyšlení a podněty pro osobní rozjímání, společnou četbu nebo pro chvíle, kdy potřebuje člověk potěšit a nabrat nových duchovních sil. Salesián Bruno Ferrero vydal v Portále řadu knih pro potěchu duše, naposledy např. Hvězdy pro duši, Rosa pro duši, Svítání pro duši.

Sleva 16 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 125 Kč

Skladem

Vánoční příběhy pro potěchu duše

Autor: Ferrero Bruno

publisher: Portál

0 / 5
16 %
Zábavné i poučné příběhy, jak je známe z pera italského salesiána Ferrera, tentokrát zarámované časovým úsekem od adventu do tří králů, s vánočním vyzněním a tematikou. V knize se setkáme se zázračným stolem, který mluví, nebo houslemi, které hrají, v různých rolích zde vystupují zvířata s podivuhodnými schopnostmi, i děti a dospělí, kteří originálním způsobem řeší zapeklité situace svého života.

Sleva 16 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 117 Kč

Skladem

Příběhy pro potěchu duše

Autor: Ferrero Bruno

publisher: Portál

0 / 5
16 %
Krátké příběhy jsou inspirací pro zamyšlení nad sebou samým a nad vztahy k druhým.

Sleva 16 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 108 Kč

Skladem

Příběhy pro potěchu duše - 1CD

Autor: Ferrero Bruno

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Četl Postler, Alexandr

Sleva 15 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem

Vánoční příběhy pro potěchu duše-CD

Autor: Ferrero Bruno

publisher: Portál

0 / 5
Čtou Jiří Dvořák a Ljuba Krbová

Sleva 10 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 179 Kč

Skladem

Věřím - Vyprávěj mi o vyznání víry

Autor: Ferrero Bruno

publisher: Karmelitánské nakladatelství

0 / 5
24 % Novinka
Bůh je nekonečný a všemohoucí a v Ježíši Kristu se stal člověkem. Jak si to máme představit? Jak vůbec mluvit o velikých tajemstvích víry? Pro děti, rodiče i katechety je vyznání víry – neboli krédo – obrovskou výzvou. Zkušení autoři Bruno Ferrero a Anna Peirettiová umí tato tajemství víry dětem přiblížit. Drobná knížka, rozdělená do 12 částí a ilustrovaná Jurajem Martiškou, seznamuje děti s

Sleva 24 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem

Zdrávas, Maria

Autor: Ferrero Bruno

publisher: Karmelitánské nakladatelství

0 / 5
24 %
Modliitbu Zdrávas, Maria se začal modlit anděl, který sestoupil z nebe. Pokračovala v ní Mariina sestřenice Alžběta. Každý den se ji modlí miliony žen, mužů i dětí. Je to jedna z nejoblíbenějších křesťanských modliteb – modlitba k naší nebeské Mamince. Knížka nabízí text modlitby s krátkými příběhy, které dětem přiblíží obsah této krásné modlitby i láskyplnou přítomnost Panny Marie v našich

Sleva 24 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem

Otče náš - Modlitba, kterou nám daroval Ježíš

Autor: Ferrero Bruno

publisher: Karmelitánské nakladatelství

0 / 5
24 %
Modlitba Otče náš se stala nejdůležitější modlitbou křesťanů na celém světě. Daroval nám ji přece sám Ježíš. Mnozí lidé se jí modlívají ráno i večer. Setkání křesťanů provází často právě tato modlitba. Mnoho rodin se ji modlívá společně. Je to velmi krásná modlitba, někdy jí ale málo rozumíme. Knížka nabízí ke každé větě modlitby Otče náš krátký příběh a k němu malé zamyšlení. Překrásné barevné

Sleva 24 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem

Vyprávěj mi o Desateru

Autor: Ferrero Bruno

publisher: Karmelitánské nakladatelství

0 / 5
31 %
Desatero – deset Božích slov, deset krátkých vět, které se člověku vryjí do srdce – nám pomáhá být dobrými lidmi. Učí se je děti i rodiče. Znají je často i ti, kdo v Boha nevěří a do kostela nechodí. Podstatu Desatera lze vyjádřit dvěma větami: „Miluj Boha. A miluj svého bližního jako sám sebe.“ Krásně ilustrovaná knížka nabízí příběhy a zamyšlení nad slovy, která dávají člověku svobodu a celému

Sleva 31 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 164 Kč

Skladem

Útěcha pro duši

Autor: Ferrero Bruno

publisher: Portál

0 / 5
16 %
Nové příběhy pro duši známého salesiána Bruna Ferrera opět dodají sílu a naději, zahřejí srdce, poradí, posílí, vyvolají úsměv nebo nabídnou výchozí bod pro meditaci.

Sleva 16 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem50% sleva na druhý titul

Přihlášení uživatele