Registrace | Přihlášení


Carl Gustav Jung

Červená kniha - čtenářská edice - Znovunalezení duše

Autor: Carl Gustav Jung

publisher: Portál

3.7 / 5
15 %
Švýcarský psychoanalytik Carl Gustav Jung (1875–1961) patří k osobnostem, na kterých se už celá desetiletí s větším či menším nepochopením pasou celé hordy životopisců. O to větší událostí je vydání jeho zásadního a dosud nepublikovaného díla, které vrhá světlo na původ jeho psychologických teorií. Znalci je nazývají „klíčem“, nebo dokonce „nukleárním reaktorem“ Jungova díla. Tlustý rukopis

Sleva 15 % z běžně ceny 865 Kč

Naše cena: 735 Kč

Skladem

Člověk a jeho symboly

Autor: Carl Gustav Jung

publisher: Portál

4.5 / 5
15 %
Bohatě ilustrovaná kniha je prvním a jediným dílem, v němž C. G. Jung vykládá laickému čtenáři svou nesmírně vlivnou teorii symbolů, jak se projevují především ve snech. Jung sám nabyl přesvědčení, že má povinnost vysvětlit i nepoučeným čtenářům své ideje, a proto ve věku 83 let sestavil koncepci této knihy včetně zadání pro své spolupracovníky. Práci na své stati dokončil 10 dní před vlastní

Sleva 15 % z běžně ceny 999 Kč

Naše cena: 849 Kč

Skladem

Výbor z díla II. Archetypy a nevědomí

Autor: Carl Gustav Jung

publisher: Nadační fond Holar

3.8 / 5
23 %
Revidované vydání druhého svazku „Výboru z díla C. G. Junga“. Kniha obsahuje Jungovy texty: Teoretické úvahy o podstatě duševna; O archetypech kolektivního nevědomí; O pojmu kolektivního nevědomí; O archetypu se zvláštním zřetelem k pojmu animy; Psychologické aspekty archetypu matky; Psychologie archetypu dítěte; O fenomenologii ducha v pohádkách; Transcendentní funkce; O synchronicitě.

Sleva 23 % z běžně ceny 795 Kč

Naše cena: 613 Kč

Skladem

Aspekty mužství

Autor: Carl Gustav Jung

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Jung vlastní psychologický přístup považoval za své „osobní vyznání“, a tak není divu, že i jeho způsob, jakým pojednává o mužství, je způsobem, jak se vyrovnat s komplikovaným vztahem k vlastnímu otci. Se skutečným otcem se dostatečně identifikovat nedokázal, a tak se střetává s mužstvím na obrazné, vnitřní, archetypální rovině. Vzhledem k tomu, že se Jung v žádném díle nezabývá výlučně

Sleva 15 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 309 Kč

Skladem

Výbor z díla I. Základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi

Autor: Carl Gustav Jung

publisher: Nadační fond Holar

0 / 5
23 %
Kniha obsahuje Jungovy texty: Zásadní aspekty praktické psychoterapie; Cíle psychoterapie; Psychoterapie a světový názor; Psychoterapie v přítomnosti; Základní otázky psychoterapie; Terapeutická hodnota abreakce; Praktická použitelnost analýzy snu; Obecná hlediska psychologie snu; O podstatě snů; Obecné pojednání k teorii komplexu; Obecný popis typů; Schizofrenie.

Sleva 23 % z běžně ceny 795 Kč

Naše cena: 613 Kč

Skladem

Kundaliní jóga a hlubinná psychologie

Autor: Carl Gustav Jung

publisher: Fontána

0 / 5
28 %
Semináře o kundaliní józe, které přednesl Carl Gustav Jung v curyšském Psychologickém klubu v roce 1932, se obecně považují za milník v psychologickém chápání východního myšlení a symbolických transformací vnitřní zkušenosti. Jung našel v kundaliní józe model pro vývojové fáze vyššího vědomí a její symboliku interpretoval z pohledu individuačního procesu. Sonu Shamdasani, redaktor tohoto svazku,

Sleva 28 % z běžně ceny 328 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem

Tajemství zlatého květu - Čínská kniha života

Autor: Kolektiv autorů - Carl Gustav Jung,Richard Wilhelm

publisher: Vyšehrad

0 / 5
21 %
Základní dílo čínského taoismu s komentářem C. G. Junga Další vydání jedinečného textu esoterického taoismu, doprovázeného komentáři C. G. Junga. Kniha zprostředkuje vhled nejen do tajné náboženské tradice staré Číny, ale seznamuje zároveň s Jungovým názorem na vztah západní a východní tradice, jakož i s jeho koncepcí nevědomí.

Sleva 21 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 180 Kč

Skladem

Paracelsica - Dvě studie o renesančním mysliteli a lékaři

Autor: Carl Gustav Jung

publisher: Vyšehrad

0 / 5
22 %
Dvě rozšířené přednášky významného švýcarského psychiatra, psychologa a filosofa XX. století. Kniha obsahuje dvě Jungovy přepracované a rozšířené přednášky o jedné z nejpozoruhodnějších renesančních postav, Theofrastu Bombastovi von Hoheim alias Paracelsovi: Paracelsus jako lékař a Paracelsus jako duchovní zjev. Zejména druhá, podstatně rozsáhlejší studie, otevírá vhled do nelehko přístupné

Sleva 22 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 195 Kč

Skladem

Přítomnost a budoucnost

Autor: Carl Gustav Jung

publisher: Nadační fond Holar

0 / 5
23 %
Jungova znepokojivá zpráva o rozpolcenosti světa je současně výzvou k nápravě nežádoucího stavu, jenž dnes stejně jako v době vzniku této knihy představuje nebezpečí pro zdraví a život jednotlivého člověka i lidstva jako celku. A na jednotlivého člověka, na skutečného nositele života a kultury se Jung obrací, když upozorňuje na fatální nedostatek sebepoznání – na podceňování a nerespektování

Sleva 23 % z běžně ceny 267 Kč

Naše cena: 206 Kč

Skladem

Věda o mytologii

Autor: Carl Gustav Jung

publisher: Nakladatelství Tomáše Janečka

0 / 5
17 %
Kniha obsahuje dva příspěvky mytologa Karla Kerényiho: Prvotní dítě v prvotních dobách a Koré, a dvě práce C. G. Junga: Psychologie archetypu dítěte a Psychologické aspekty Kory. Karl Kerényi se zabývá mytologématy božského dítěte a panny v řecké, finské a indické mytologii, C. G. Jung analyzuje projev odpovídajících archetypů v duši moderního člověka.

Sleva 17 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem

Memories, Dreams, Reflections : An Autobiography

Autor: Carl Gustav Jung

publisher: HarperCollins Publishers

0 / 5
'I can understand myself only in the light of inner happenings. It is these that make up the singularity of my life, and with these my autobiography deals' Carl Jung An eye-opening biography of one of the most influential psychiatrists of the modern age, drawing from his lectures, conversations, and own writings. In the spring of 1957, when he was eighty-one years old, Carl Gustav Jung

Sleva 10 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 268 Kč

Skladem

Psychologické typy

Autor: Carl Gustav Jung

publisher: Portál

0 / 5
16 %
Jungova kniha Psychologické typy bývá někdy označována za jeho nejznámější dílo, jímž se etabloval jako samostatný psychologický myslitel. V každém případě se jeho popis introvertního a extravertního zaměření stal nejobecněji přijímaným Jungovým objevem vůbec. Ve své knize se podrobně zabývá tím, jak byly tyto dva typy postojů pojímány v historii (s introverzí spojuje např. středověký

Sleva 16 % z běžně ceny 699 Kč

Naše cena: 589 Kč

Skladem

Mandaly - Obrazy z nevědomí

Autor: Carl Gustav Jung

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Sanskrtské slovo „mandala“ znamená kruh. Ten lze ztvárnit v oblasti náboženských rituálů nebo v psychologii. Jako psychologické fenomény se mandaly spontánně vyskytují ve snech, v jistých konfliktních stavech a u schizofrenie. Velmi často obsahují čtvernost nebo násobek čtyř ve formě kříže, hvězdy, čtverce, osmiúhelníku atd. Jedná se o sebeléčebný pokus přírody, která u jedince konsteluje kontakt

Sleva 15 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 297 Kč

Skladem

Výbor z díla V. - Snové symboly individuačního procesu

Autor: Carl Gustav Jung

publisher: Nadační fond Holar

0 / 5
Předprodej
Revidované vydání pátého svazku „Výboru z díla C. G. Junga“. Kniha obsahuje první část Jungovy rozsáhlé práce „Psychologie a alchymie“. Po „Úvodu do nábožensko-psychologické problematiky alchymie“ následuje zásadní příspěvek k tématu individuace: „Snové symboly individuačního procesu“; v něm se autor zabývá snovými obrazy provázejícími onen proces, v jehož průběhu každý člověk naplňuje své

Naše cena: 889 Kč

Skladem 12. 11. 2021

Mysterium Coniunctionis III. Aurora consurgens – doplňkový svazek od M. L. von Franz

Autor: Carl Gustav Jung

publisher: Malvern

0 / 5
15 % Předprodej
Marie-Louise von Franz (1915–1998), odbornice nejen v oblasti psychologie, ale i klasické filologie, se společně s Jungem od 30. let minulého století zabývala hlubinně psychologickým výkladem pohádek a alchymických spisů, pracovala jako psychoterapeutka a v r. 1956 se stala pedagožkou Institutu C. G. Junga v Küsnachtu u Curychu. Poté, co ji Jung seznámil s dílem Aurora consurgens (řazeného do

Sleva 15 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 423 Kč

Skladem 17. 12. 2021Předprodej knihy Patrika Hartla

Přihlášení uživatele

Štědrý týden - bok