Registrace | Přihlášení


Dana Dvořáková

Čteníčko 2 pracovní sešit pro 2. ročník

Autor: Dvořáková Dana

publisher: Parta

0 / 5
Pracovní sešit k slabikáři pro 2. ročník ZŠ praktické. Žákům těchto ročníků slouží k procvičení učiva. Cvičení jsou hravá a pestrá. Žáci v nich podtrhávají, malují, dokreslují, doplňují, řeší rébusy. Střídá se čtení a psaní tiskacího, psacího i hůlkového písma. Texty jsou jednoduché a vycházejí z praktického života žáků. Práci s pracovním sešitem zpříjemňují pěkné barevné ilustrace Edity Plickové

Sleva 3 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem u dodavatele

Od A do Z: Slabikář pro 1. stupeň ZŠ praktické,1. díl

Autor: Dvořáková Dana

publisher: Parta

0 / 5
Učebnice je první částí dvoudílného projektu (2. díl bude určen žákům 2. ročníku ZŠ praktické). Slabikář vychází z RVP ZV – Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. První třetina učebnice je obrázková. Zařazená speciální cvičení přispívají k rozvoji základních schopností potřebných k výuce čtení. Sledují úroveň řeči žáků (slovní zásoba, správná výslovnost), nacvičují

Sleva 3 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem u dodavatele

Náš slabikář – 2. díl, pro 1. stupeň základní školy speciální

Autor: Dvořáková Dana

publisher: Parta

0 / 5
Učebnice navazuje na 1. díl Našeho slabikáře Vladimíra Lince a je součástí ucelené řady učebnic pro vyučovací předmět čtení. Pomocí jednoduchých vět a textů v tomto slabikáři si žáci mohou osvojit všechna velká a malá tiskací písmena. Součástí učebnice jsou cvičení zaměřená na vnímání obsahu čteného textu a cvičení směřující k rozvoji řeči. Závěr učebnice tvoří čtení jednoduchých textů s

Sleva 3 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 231 Kč

Skladem u dodavatele

Specifika účetnictví a oceňování v zemědělství

Autor: Dvořáková Dana

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Stěžejní část publikace je věnována účetnictví v zemědělství dle českých účetních předpisů. V této části publikace jsou analyzovány především jednotlivé přístupy k ocenění biologických aktiv a možnosti jejich účetního zachycení. Prvořadá pozornost je věnována způsobům kalkulace vlastních nákladů ve sdružené výrobě rostlinného i živočišného charakteru (která je v zemědělství velmi častá) a jejich

Sleva 19 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 223 Kč

Skladem u dodavatele

Základy účetnictví, 2. aktualizované vydání

Autor: Dvořáková Dana

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Cílem předkládané publikace je podat výklad základů účetnictví, který umožní porozumět účetnictví na určité úrovni obecnosti a snáze potom pochopit odlišnosti jednotlivých účetních systémů v jejich konkrétní národní či mezinárodní modifikaci. Publikace je strukturována do sedmi kapitol. První tři kapitoly jsou věnovány metodickým prvkům účetnictví a celosvětově akceptovaným předpokladům a

Sleva 10 % z běžně ceny 465 Kč

Naše cena: 420 Kč

Skladem u dodavatele

Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS

Autor: Dvořáková Dana

publisher: Management Press

0 / 5
Jak porozumět účetní závěrce sestavené podle IFRS. Cílem knihy je pomoci nejširší veřejnosti porozumět logice mezinárodních standardů účetního výkaznictví a usnadnit výkladem i praktickými příklady studium i následnou aplikace těchto standardů v praxi.

Sleva 28 % z běžně ceny 849 Kč

Naše cena: 615 Kč

Skladem

Základy účetnictví

Autor: Dvořáková Dana

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Cílem předkládané publikace je podat výklad základů účetnictví, který umožní porozumět účetnictví na určité úrovni obecnosti a snáze potom pochopit odlišnosti jednotlivých účetních systémů v jejich konkrétní národní či mezinárodní modifikaci. Publikace je strukturována do sedmi kapitol. První tři kapitoly jsou věnovány metodickým prvkům účetnictví a celosvětově akceptovaným předpokladům a zásadám

Sleva 10 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 446 Kč

Skladem 8. 2. 2023

Předprodej


Přihlášení uživatele