Dobruška Flösslerová

Karty s násobilkou - Násobení 1-5

Autor: Flösslerová Dobruška

publisher: Dobrunka pedagogické nakladatelství

4.5 / 5
27 %
Didaktická hra Balíčky karet obsahují kompletní příklady na násobení a dělení. Celou násobilku jsme rozdělili do 4 krabiček. Násobení a dělení 1-5 je určeno pro žáky od 2. třídy. Násobení a dělení 6-10 je určeno pro žáky od 3. třídy. Ve 4. třídě si děti smíchají dohromady všechny balíčky a postupně odkládají spoje, které již ovládají. V 5. ročníku zůstane na opakování pouze pár příkladů, které

Sleva 27 % z běžně ceny 205 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem

Karty s násobilkou - Dělení 6-10

Autor: Flösslerová Dobruška

publisher: Dobrunka pedagogické nakladatelství

4.3 / 5
27 % Sleva
Didaktická hra - určeno pro 3. - 5. třídu ZŠ a pro žáky se SPU Oblíbenou hrou v karty ? mohou děti procvičovat malou násobilku. Balíček karet obsahuje příklady malé násobilky na dělení 6-10. Celou malou násobilku jsme rozdělili do 4 balíčků. Násobení a dělení 1-5 je určeno pro žáky od 2. třídy. Násobení a dělení 6-10 je určeno pro žáky od 3. třídy. Ve 4. třídě si děti smíchají dohromady

Sleva 27 % z běžně ceny 205 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem

Karty s násobilkou - Dělení 1-5

Autor: Flösslerová Dobruška

publisher: Dobrunka pedagogické nakladatelství

3.2 / 5
27 % Sleva
Didaktická hra - určeno pro 2. - 5. třídu ZŠ a žáky se SPU Oblíbenou hrou v karty mohou děti procvičovat malou násobilku Balíček karet obsahuje příklady malé násobilky na dělení 1-5 Celou malou násobilku jsme rozdělili do 4 balíčků. Násobení a dělení 1-5 je určeno pro žáky od 2. třídy. Násobení a dělení 6-10 je určeno pro žáky od 3. třídy. Ve 4. třídě si děti smíchají dohromady všechny

Sleva 27 % z běžně ceny 205 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem

Karty s číslicemi a matematickými znaky

Autor: Flösslerová Dobruška

publisher: Dobrunka pedagogické nakladatelství

0 / 5
Pomůcka pro děti do školy i učení doma. Sada obsahuje 16 karet s vyobrazením číslic 0–9 a matematické znaky pro operaci sčítání, odčítání, násobení a dělení.

Sleva 10 % z běžně ceny 62 Kč

Naše cena: 56 Kč

Skladem

Pět berušek - Didaktická hra pro MŠ, 1. třídu ZŠ a pro žáky s SPU

Autor: Flösslerová Dobruška

publisher: Dobrunka pedagogické nakladatelství

0 / 5
27 %
Vhodná v období předmatematické gramotnosti. Karetní hra s beruškami napomáhá vytvoření matematické představy při sčítání a odčítání, dopočítávání do desíti. Umožňují dětem pochopit číslo a jeho rozložení. Hra jejíž cílem je vytvořit matematickou představu čísel 0-5.

Sleva 27 % z běžně ceny 205 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem

Číslice na kartách

Autor: Flösslerová Dobruška

publisher: Dobrunka pedagogické nakladatelství

0 / 5
33 %
Sada karet lze využít od mateřské školy až po střední školu. Čím se liší? Desítka je dvojciferná a je třeba ji poskládat ze dvou karet. Číslice jsou pevné a můžete je držet v ruce. Balíček karet může sloužit ke hrám jako: Myslím si číslo, Vytáhni si šťastné číslo, Vyšší bere, Které číslo je hned před a nebo jen tak si stavět domeček z karet.

Sleva 33 % z běžně ceny 205 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem

Berušky - Počítáme do 20

Autor: Flösslerová Dobruška

publisher: Dobrunka pedagogické nakladatelství

0 / 5
18 %
Didaktická hra Karty s beruškami napomáhají vytvoření matematické představy čísla a jeho rozložení. Jsou rozděleny do dvou balíčků: 1 - 5 pro MŠ a 1. třídu a 6 - 9 pro 2. a 3. třídu. Pomůcka Berušky – počítáme do dvaceti je vhodná pro názorné vysvětlení učiva „počítáme s přechodem“. Např. přičítání čísla 5. Dříve než začneme dítěti vysvětlovat sčítání s přechodem přes desítku, je dobré

Sleva 18 % z běžně ceny 205 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem

Karty s násobilkou - Násobení 6-10

Autor: Flösslerová Dobruška

publisher: Dobrunka pedagogické nakladatelství

0 / 5
30 %
Didaktická hra - určeno pro 3. - 5. třídu ZŠ a pro žáky se SPU Oblíbenou hrou v karty ? mohou děti procvičovat malou násobilku. Balíček karet obsahuje příklady malé násobilky na násobení 6-10. Celou násobilku jsme rozdělili do 4 balíčků. Násobení a dělení 1-5 je určeno pro žáky od 2. třídy. Násobení a dělení 6-10 je určeno pro žáky od 3. třídy. Ve 4. třídě si děti smíchají dohromady všechny

Sleva 30 % z běžně ceny 205 Kč

Naše cena: 143 Kč

Skladem

Psaní vyjmenovaných slov

Autor: Flösslerová Dobruška

publisher: Dobrunka pedagogické nakladatelství

0 / 5
38 %
Didaktická pomůcka Pomůcka je zaměřena na správnost psaní a důkladnější procvičení učiva „ Vyjmenovaná slova“. List č.1 je na nácvik psaní každého slova. List č.2 je na nácvik psaní slov příbuzných (žáci opisují z ta-bule dle učitele) List č. 3 je na nácvik psaní vět s vyjmenovanými slovy. (žáci opisují z tabule dle učitele) List č. 4 je na nácvik vyjmenovaných slov v různém tvaru. Učivo

Sleva 38 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 186 Kč

Skladem

Kostky s písmeny

Autor: Flösslerová Dobruška

publisher: Dobrunka pedagogické nakladatelství

0 / 5
27 %
Didaktická pomůcka Hrací kostky s písmeny obsahují část malé tiskací abecedy (samohlásky krátké, samohlásky dlouhé a souhlásky b, d, p, s, j, m, n, r, l, t, q, g). Jsou určeny nejen pro výuku čtení v první třídě, ale i pro děti s výukovými obtížemi. Jsou také vhodným doplňkem pro skupinovou práci v hodině.

Sleva 27 % z běžně ceny 705 Kč

Naše cena: 515 Kč

Skladem

Obrysová mapa

Autor: Flösslerová Dobruška

publisher: Dobrunka pedagogické nakladatelství

0 / 5
21 %
Samolepka s obrysovou mapou je pomůcka, která usnadňuje práci při vysvětlování učiva o naší vlasti. Doporučujeme ji pro výuku v prvouce, vlastivědě, dějepise, zeměpise nebo v angličtině. Je vhodná zvláště pro žáky s výukovými obtížemi, kteří si neumějí sami přesně obkreslit šablonu a tím jsou pak jejich představy o zeměpisných polohách zkresleny. Ve třetí třídě si mohou děti sami vyznačit Čechy,

Sleva 21 % z běžně ceny 47 Kč

Naše cena: 37 Kč

Skladem

Obrázková násobilka

Autor: Flösslerová Dobruška

publisher: Dobrunka pedagogické nakladatelství

0 / 5
27 %
Didaktická hra Počítání násobilky pomocí kartiček je metoda známá již hodně let. Děti si s její pomocí osvojují násobilkové příklady. Hrou „SLON“ se snažíme doplnit standardní výuku zábavou. Na kartách jsou uvedeny obtížnější spoje z malé násobilky spolu s obrázkem zvířátka. Obrázky napomáhají dětem k lepšímu zapamatování a jednotlivé příklady zase zaručují, že si žáci opravdu procvičí

Sleva 27 % z běžně ceny 205 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem

Kostky s písmeny

Autor: Flösslerová Dobruška

publisher: Dobrunka pedagogické nakladatelství

0 / 5
27 %
Didaktická pomůcka Hrací kostky s písmeny obsahují část malé tiskací abecedy (samohlásky krátké, samohlásky dlouhé a souhlásky b, d, p, s, j, m, n, r, l, t, q, g). Jsou určeny nejen pro výuku čtení v první třídě, ale i pro děti s výukovými obtížemi. Jsou také vhodným doplňkem pro skupinovou práci v hodině.

Sleva 27 % z běžně ceny 705 Kč

Naše cena: 515 Kč

Skladem u dodavatele

Kalendář na školní rok 2021-2022 - Ptáci objektivem Jiřího Bartla

Autor: Flösslerová Dobruška

publisher: Dobrunka pedagogické nakladatelství

0 / 5
27 %
Jedná se o kalendář pro děti ve školním věku. Každý měsíc je zobrazen na jednotlivém listu, aby měl člověk přehled o celém měsíci. Představa celého měsíce je základ pro budoucí zvládání Time-managementu. Používání kalendáře vede k?prvnímu systematickému zaznamenávání aktuálního času dítětem. Toho dosáhne pomocí zapisování si svých každodenních činností. Dítě se učí taktéž poznamenávat naplánované

Sleva 27 % z běžně ceny 137 Kč

Naše cena: 100 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele