Registrace | Přihlášení


Eva Šašinková

Klíčkův notýsek - hudební výchova - hudební nauka (pracovní učebnice pro PHV a I. stupeň ZŠ)

Autor: Eva Šašinková

publisher: Šašinková Eva MgA.

0 / 5
27 % Novinka
Celobarevná pracovní učebnice hudební výchovy a hudební nauky pro ZŠ a ZUŠ. Klíčkův notýsek učí děti hravou formou základy hudební nauky. Obsah: Zvuky, Hudební zvuky, Tón (síla, barva,výška, délka), Lidová písnička, Nota, Notová osnova, Notový klíč, Délka noty (nota celá, půlová, čtvrťová,osminová), Psaní nožiček a praporků, Pomlka, Takt a taktové označení, Rytmus, přízvuk, Hudební abeceda,

Sleva 27 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 116 Kč

Skladem

Notopísanka 1 - Délka not a pomlk, houslový klíč

Autor: Eva Šašinková

publisher: Šašinková Eva MgA.

0 / 5
24 %
čb pracovní sešit - hudební publikace pro ZŠ a ZUŠ. Děti se v ní naučí psát houslový klíč, notu celou, půlovou, čtvrťovou a osminovou. Také všechny pomlky a tempové označení taktu. "Notopísanka" obsahuje také úkoly a rébusy pro děti, na kterých si hravou formou procvičí vše, co se naučily. Notopísanka je určená pro I. stupeň ZŠ a PHV na ZUŠ.

Sleva 24 % z běžně ceny 85 Kč

Naše cena: 65 Kč

Skladem

Notopísanka 2 - Výška not , psaní a čtení not v houslovém klíči

Autor: Eva Šašinková

publisher: Šašinková Eva MgA.

0 / 5
24 %
čb pracovní sešit - hudební publikace pro ZŠ a ZUŠ Děti se v ní naučí číst a psát noty v jednočárkované oktávě. Seznámí se také s oktávou dvoučárkovanou a malou.Zopakují si psaní houslového klíče a naučí se rozpoznat stoupající a klesající melodii. "Notopísanka 2" obsahuje úkoly a rébusy pro děti, na kterých si hravou formou procvičí vše, co se naučily. Notopísanka je určená pro ZUŠ a I. stupeň

Sleva 24 % z běžně ceny 85 Kč

Naše cena: 65 Kč

Skladem

Klíček hudební nauky 2 - Pracovní učebnice hudební teorie 2. díl

Autor: Eva Šašinková

publisher: Šašinková Eva MgA.

0 / 5
27 %
Celobarevná pracovní učebnice pro 2. ročník ZUŠ a a II. stupeň ZŠ - hudební publikace pro ZŠ a ZUŠ. Pracovní učebnice Klíček hudební nauky 2 navazuje na "Klíček hudební nauky 1" . Obsahuje přehled durových stupnic, intervaly, kvintakordy a jejich obraty, hudební názvosloví a základy pro mollové stupnice. Obsahem jsou tyto kapitoly: Notové písmo, Délky not a pomlk, Durové stupnice s křížky,

Sleva 27 % z běžně ceny 111 Kč

Naše cena: 81 Kč

Skladem

Hudební nástroje pro malé muzikanty - Hudební základy PS 2

Autor: Eva Šašinková

publisher: Šašinková Eva MgA.

0 / 5
27 %
Hudební výchova - celobarevný pracovní sešit pro ZŠ a předškoláky. Seznamuje děti hravou formou s hudebními nástroji. Děti v něm najdou písničky, básničky o hudebních nástrojích, doplňovačky a úkoly. Obsah: Hudební zvuk, Nejstarší hudební nástroje, Základní rozdělení hudebních nástrojů, Bicí nástroje, Dechové nástroje, Strunné nástroje, Písně o hudebních nástrojích.

Sleva 27 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 94 Kč

Skladem

Hudební výchova pro malé muzikanty - Hudební základy PS 1

Autor: Eva Šašinková

publisher: Šašinková Eva MgA.

0 / 5
27 %
Hudební výchova - celobarevný pracovní sešit pro ZŠ a předškoláky. Seznamuje děti hravou formou s hudebními základy. Děti v něm najdou písničky, básničky o hudbě, doplňovačky a úkoly. Obsah: Zvuk, Lidová píseň, Tóny/Slova, Notový zápis,Nota, Pomlka, Notová osnova, Notový klíč, Rytmus, Takt, Písně o zvířátkách.

Sleva 27 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 94 Kč

Skladem

Hudební nauka Klíček 2 - Pracovní učebnice hudební teorie 2. díl

Autor: Eva Šašinková

publisher: Šašinková Eva MgA.

0 / 5
27 %
Hudební nauka Klíček 2 - Pracovní učebnice hudební teorie 2. díl je celobarevná hudební publikace určená pro 1. ročník ZUŠ, II. stupeň ZŠ a gymnázia. Notové písmo, Délky not a pomlk, Durové stupnice s křížky, Intervaly čisté, Intervaly velké a malé, Kvintakordy, Akordické označení, Stupně ve stupnici, Kvartový a kvintový kruh, Durové stupnice s béčky, Tempová označení, Značky v notovém zápisu,

Sleva 27 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 116 Kč

Skladem

Hudební nauka Klíček 3 - Pracovní učebnice hudební teorie 3. díl

Autor: Eva Šašinková

publisher: Šašinková Eva MgA.

0 / 5
27 %
Hudební nauka Klíček 3 - Pracovní učebnice hudební teorie 3. díl je celobarevná hudební publikace určená pro 1. ročník ZUŠ, II. stupeň ZŠ a gymnázia. Notace, Tóny základní a odvozené, Psaní posuvek, Intervaly odvozené, Enharmonická záměna, Stupnice paralelní a stejnojmenné, Přehled durových a mollových stupnic, Mollový kvintakord, Mollové stupnice do 4 křížků, Harmonické funkce dur a moll,

Sleva 27 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 116 Kč

Skladem

Základy hry na kontrabas: Jiří Hudec - metodika s fotodokumentací

Autor: Eva Šašinková

publisher: Šašinková Eva MgA.

0 / 5
27 %
Základy hry na kontrabas – unikátní kniha, která obsahuje základní informace o hře na kontrabas. Je zpracována podle metodiky prof. Jiřího Hudce, pedagoga na AMU v Praze a na Královské hudební akademii v Manchesteru. Všechny postupy ve výuce hry na kontrabas jsou v knize popsány a doplněny názornými fotografiemi Jiřího Hudce, sólokontrabasisty a dlouholetého vedoucího kontrabasové skupiny České

Sleva 27 % z běžně ceny 680 Kč

Naše cena: 496 Kč

Skladem

Hudební nauka Klíček 1 - Pracovní učebnice hudební teorie 1. díl

Autor: Eva Šašinková

publisher: Šašinková Eva MgA.

0 / 5
27 %
Hudební nauka Klíček 1 - Pracovní učebnice hudební teorie 1. díl je celobarevná hudební publikace určená pro 1. ročník ZUŠ, II. stupeň ZŠ a gymnázia. Obsah: Hudební abeceda, Noty a pomlky, Notový zápis, Oktávy, Houslový klíč, Noty c1c3, Basový klíč, Noty v houslovém a basovém klíči, Půltón a celý tón, Stupnice C dur, Tóny základní a odvozené, Křížek, odrážka, Intervaly, Stupnice a tónina, Akord,

Sleva 27 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 116 Kč

Skladem

Hudební nauka Klíček 4 - Pracovní učebnice hudební teorie 4.díl

Autor: Eva Šašinková

publisher: Šašinková Eva MgA.

0 / 5
27 %
Hudební nauka Klíček 4 - pracovní učebnice hudební teorie 4.díl Celobarevná hudební publikace pro ZUŠ a víceletá gymnázia. Publikace je určena pro 4. a 5. ročník ZUŠ, pro víceletá gymnázia a pro odborné hudební školy. ------------------ Obsah: Tónová soustava; Notopis; Rytmus, takt; Posuvky, enharmonické tóny; Intervaly; Základní rozdělení stupnic; Diatonické stupnice; Moderní stupnice durové a

Sleva 27 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem

PRVŇÁČEK – Dárek pro chytré školáky

Autor: Eva Šašinková

publisher: Šašinková Eva MgA.

0 / 5
27 %
Originální dárek pro prvňáčky, který bude nejen skvělým dárkem a vzpomínkou na první školní den, ale též praktickým učebním materiálem do hudební výchovy. Komplet obsahuje Pamětní list prvňáčka, dvě celobarevné publikace s hudební pohádkou a hudebními základy, které vysvětlují hravou formou vše o notách, notovém zápisu, lidové písni a hudebních nástrojích. Nechybí ani nádherné barevné ilustrace,

Sleva 27 % z běžně ceny 285 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem

Grundlagen des Kontrabassspiels: Jiří Hudec - Methodik & Fotodokumentation

Autor: Eva Šašinková

publisher: Šašinková Eva MgA.

0 / 5
27 %
Grundlagen des Kontrabassspiels – ein einzigartiges Buch, dass die elementaren Informationen über das Kontrabassspiel enthält. Das Buch ist nach der Methodik Herrn Professor Jiří Hudec, des Pädagogen an der Akademie der Musischen Künste in Prag und am Royal Nothern College of Music in Manchester erstellt worden. Im Buch sind sämtliche didaktische Methoden des Unterrichts vom Kontrabassspiel

Sleva 27 % z běžně ceny 680 Kč

Naše cena: 496 Kč

Skladem

Hudební výchova - Klíček pro malé muzikanty 1

Autor: Eva Šašinková

publisher: Šašinková Eva MgA.

0 / 5
27 % Předprodej
Hudební výchova - celobarevný pracovní sešit s vyšší gramáží pro ZŠ a předškoláky. Seznamuje děti hravou formou s hudebními základy. Děti si je osvojí nenásilnou formou, procvičí v písničkách, básničkách a barevných úkolech. Obsah: Zvuk, Lidová píseň, Tóny/Slova, Notový zápis, Nota, Pomlka, Notová osnova, Notový klíč, Rytmus, Takt, Písně o zvířátkách.

Sleva 27 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 95 Kč

Skladem 24. 9. 2021

Hudební nástroje - Klíček pro malé muzikanty 2

Autor: Eva Šašinková

publisher: Šašinková Eva MgA.

0 / 5
27 % Předprodej
Hudební nástroje - celobarevný pracovní sešit s vyšší gramáží pro ZŠ a předškoláky. Seznamuje děti nádhernou formou s hudebními nástroji. Děti se je lehce naučí poznávat, najdou i známé písničky, básničky o hudebních nástrojích, doplňovačky a úkoly. Obsah: Hudební zvuk, Nejstarší hudební nástroje, Základní rozdělení hudebních nástrojů, Bicí nástroje, Dechové nástroje, Strunné nástroje, Písně o

Sleva 27 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 95 Kč

Skladem 24. 9. 2021Dara Rolins 1+50%

Přihlášení uživatele

Doprava zdarma