Registrace | Přihlášení


František Burda

Obraz člověka ve filosofickém světě Karola Wojtyly

Autor: Burda František

publisher: OFTIS

0 / 5
15 %
Jméno Karola Wojtyly je v běžném povědomí spojeno s papežským úřadem Jana Pavla II. Málokdo však Karola Wojtylu zná jako autora divadelních her a básnických sbírek nebo jako autora divadelních kritik nebo svébytných filosofických studií, které sepsal před rokem 1978. Toto volné místo bychom rádi zaplnili naší prací. Podle našeho názoru je Wojtylovo myšlení na prvním místě antropologií. Člověk

Sleva 15 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 127 Kč

Nedostupné

Kultura - Doličný předmět obětního mechanismu

Autor: Burda František

publisher: OFTIS

0 / 5
15 %
Násilí a kultura, násilí v kultuře, kulturní povaha násilí, násilí jako fenomén zjevující vlastní povahu násilí, to jsou základní otázky, kterými se kniha Kultura-doličný předmět obětního mechanismu zabývá a to na pozadí teorie kultury René Girarda (Girardovské reflexe). Girard problematiku násilí klade do přímé souvislosti s tématikou individuální a kolektivní svobody. Při dekódování mentální

Sleva 15 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 213 Kč

Nedostupné

Teoretická východiska praxe pomáhajících profesí

Autor: Burda František

publisher: OFTIS

0 / 5
24 %
V současné době existuje v moderní západní společnosti tolik rozmanitých způsobu poskytování sociální a zdravotní péče, jako tomu nebylo snad nikdy v minulosti. Zdá se, že zvláště v některých zemích dosáhla rozmanitost a velkorysost všeobecné zdravotní a sociální péče svého pomyslného vrcholu. Postupný rozpad sociálního pečovatelského státu, jehož jsme dnes svědky, však do středu naší pozornosti

Sleva 24 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem u dodavatele

Kultura služby - Analýza a aplikace antropologických východisek

Autor: Burda František

publisher: OFTIS

0 / 5
28 %
Fenomén služby bývá často vnímán z hlediska praxistického přístupu nebo z hlediska různých teorií sociální práce. Tato studie se službou zabývá jako kulturním fenoménem z perspektivy kulturně-antropologického přístupu. Ten nás přivádí k samotným kořenům kulturního fenoménu služby, kde se odhalují jeho teologické základy. Teologií služby se zabýváme v duchu rozvíjení zásadních kulturně

Sleva 28 % z běžně ceny 435 Kč

Naše cena: 314 Kč

Skladem u dodavatele

Za hranice kultur - Transkulturní perspektiva

Autor: Burda František

publisher: Centrum pro studium demokracie a kultury

0 / 5
12 %
Moderní společnost se ocitá v experimentální fázi, ve které se dějiny stávají laboratoří hledání nového mechanismu rovnováhy a stability. Otázka, co respektovat a co nikoliv, se komplikuje a hrozí výbuchem konfliktu a násilí. Hlavní výzvou této publikace jsou vztahy mezi pólem různosti a pólem jednoty. Jak v pólu různosti nalézt pól jednoty? A jak mezi těmito dvěma póly nalézt společnou řeč? Máme

Sleva 12 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 263 Kč

NedostupnéPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí