Registrace | Přihlášení


František Čapka

Dějiny v datech: Od roku 1526 do současnosti - Politika, hospodářství, kultura zemí Koruny české a…

Autor: Čapka František

publisher: Universum

5 / 5
20 % 50 % sleva na 2. titul
Druhá část historické příručky nabízí ucelený přehled českých a světových dějin od nástupu Habsburků až do současnosti. Unikátní kniha obsahuje základní údaje o nejvýznamnějších politických, hospodářských a kulturních dějinných událostech a díky srozumitelnému uspořádání lze snadno porovnat, co se v dané době odehrávalo v českých zemích a ve světě. Drobné detailní ilustrace znázorňují vybrané

Sleva 20 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem

Dějepis I. - Pracovní sešit

Autor: Kolektiv autorů - Čapka František,Lunerová Jitka

publisher: Scientia

0 / 5
27 %
Pestrá paleta námětů k procvičení témat z učiva dějepisu pro 6. a 7. ročník, tj. od pravěku a starověku přes středověk až k renesanci. Testy, doplňování neúplných textů, křížovky, domalování obrázků, úkoly k zamyšlení či podněcující k samostatnému vyhledávání dalších informací. V kolekci s manuálem pro učitele (Inspirace a projekty/Dějepis I.), kde jsou aktivity řešeny, nabízíme kvalitní přípravu

Sleva 27 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 88 Kč

Skladem

Dějepis I. ... aneb náměty na tvořivou výuku dějepisu

Autor: Kolektiv autorů - Čapka František,Lunerová Jitka

publisher: Scientia

0 / 5
21 %
Smyslem Inspirace a projekty / dějepis publikace je: inspirovat a podpořit pedagogy v jejich úsilí uvést zásady RVP do praxe nabídnout náměty všem učitelům dějepisu, ať už učí podle naší řady učebnic či nikoliv vytvořit kvalitní a pestrou databázi příspěvků a didaktických podkladů ve dvou příručkách Tato publikace vychází vstříc nově formulovaným cílům vzdělávání, které kladou důraz

Sleva 21 % z běžně ceny 266 Kč

Naše cena: 211 Kč

Skladem

Cukrovarnictví do roku 1938 a agrární strana

Autor: Kolektiv autorů - Čapka František,Slezák Lubomír

publisher: CERM

0 / 5
24 %
Monografie si klade za cíl vytvořit ucelený a přehledný obraz vývoje cukrovarnictví od jeho počátků do konce první republiky (1938), přičemž se specializuje na oblast Moravy a Slezska. Práce je rozdělena do dvou základních kapitol. První se zabývá obdobím od konce 20. let 19. století do konce první světové války (1918). Byla to léta hledání, pokusů, prvních úspěchů, ale i mnoha ekonomických a

Sleva 24 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem u dodavatele

Odbory v českých zemích v letech 1918-1948

Autor: Čapka František

publisher: CERM

0 / 5
19 %
Novým zpracováním historie odborů dotváří tato publikace komplexní pohled na období let 1918-1948, tedy tří rozdílných společensko-politických úseků novodobých českých dějin: prvorepublikové demokracie, protektorátu a krátkého období poválečného lidově demokratického systému. Publikace vydané před listopadem 1989 pojímaly činnost odborů převážně z marxistického hlediska, v jednostranně úzkém

Sleva 19 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny v datech: Od 7. století do roku 1526 - Politika, hospodářství, kultura zemí Koruny české a…

Autor: Čapka František

publisher: Universum

0 / 5
20 % 50 % sleva na 2. titul
První díl historické příručky nabízí ucelený přehled českých a světových dějin od Sámovy říše po nástup Habsburků. Unikátní kniha obsahuje základní údaje o nejvýznamnějších politických, hospodářských a kulturních dějinných událostech, a díky srozumitelnému uspořádání lze snadno porovnat, co se v dané době odehrávalo v českých zemích a ve světě. Drobné detailní ilustrace přibližují dobové oděvy,

Sleva 20 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem

Historia populi - Zrcadlo každodennosti v českých dějinách aneb Všední den od pravěku do konce…

Autor: Čapka František

publisher: CERM

0 / 5
20 %
Publikace přibližuje vývoj českých dějin v poněkud jiné podobě, než jsme běžně zvyklí. Tradiční výklad, redukující dějiny zejména na přehled politických událostí a hospodářských přeměn, vojenských střetů, výčty panovníků, diplomatických jednání a aktů byl zde opuštěn. Naopak se do středu pozornosti dostanou dosud spíše jen okrajově zmiňované okruhy lidských aktivit na pozadí historického vývoje

Sleva 20 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 391 Kč

Skladem

Dějiny Moravy v Datech

Autor: Čapka František

publisher: CERM

0 / 5
24 %
Chronologický přehled moravských dějin (a dějin tzv. českého Slezska), zejména politických a hospodářských, a také přehled samosprávního a státoprávního vývoje Moravy v minulosti, a to od pravěku až do současnosti. Jednotlivé jevy a události jsou řazeny podle dat v ročních cyklech. Součástí je přehled moravských vladařů a církevních představitelů a bohaté ilustrace.

Sleva 24 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem

Brno v proměnách staletí: Kapitoly z dějin města pod Špilberkem

Autor: Čapka František

publisher: Muni Press

0 / 5
34 %
Publikace přibližuje v chronologickém a tematickém uspořádání některé významné kapitoly brněnských politických, kulturních, náboženských a hospodářských dějin. Zvláštní pozornost je věnována problematice, která v předchozích, podobně koncipovaných publikacích nebyla z různých důvodů adekvátně zastoupena. Kniha je určena především učitelům, žákům a studentům základních a středních škol, kteří do

Sleva 34 % z běžně ceny 870 Kč

Naše cena: 577 Kč

Skladem u dodavatele

Obrazy z českých dějin pro 4. a 5. ročník ZŠ - Příloha pro tématický okruh "Lidé a čas"

Autor: Kolektiv autorů - Čapka František,Klíma Bohuslav

publisher: Alter

0 / 5
14 %
Pomůcka s dějepisnými přehledy je vynikající doplněk učebnic Obrazy ze starších českých dějin a Obrazy z novějších českých dějin. Obsahuje portréty nejvýznamnějších panovníků a prezidentů i časovou přímku se zjednodušenou charakteristikou jednotlivých období. Desetistranná kartonová skládačka.

Sleva 14 % z běžně ceny 28 Kč

Naše cena: 24 Kč

Skladem

Obrazy z novějších českých dějin pro 5. ročník ZŠ

Autor: Čapka František

publisher: Alter

0 / 5
15 %
Učebnice přibližuje dětem cestu českého národa od doby národního obrození přes vznik tzv. první republiky, světové války a totalitu až po obnovu demokratického systému a vznik samostatné České republiky.

Sleva 15 % z běžně ceny 72 Kč

Naše cena: 61 Kč

Skladem

Textová příručka k výuce dějepisu II.

Autor: Kolektiv autorů - Čapka František,Králová Pavla

publisher: Scientia

0 / 5
22 %
Ucelený soubor úryvků dokumentů, odborných, populárně naučných i beletristických textů pro využití ve výuce dějepisu na základních a středních školách. Především učitelům může příručka usnadnit přípravu poutavých hodin, jež probudí v žácích zájem o historii. Publikace však není určena pouze jim, ale i samotným žákům či studentům a také širší veřejnosti se zájmem o dějiny. Na konci každé ukázky

Sleva 22 % z běžně ceny 319 Kč

Naše cena: 250 Kč

Skladem

Dějiny zemí Koruny české v datech I. díl

Autor: Čapka František

publisher: Libri

0 / 5
24 %
Od roku 1998 vyšlo již páté vydání příručky historika a vysokoškolského pedagoga doc. PhDr. Františka Čapky, aktualizované a revidované, doplněné o desetiletí 2010–2019, tentokrát ve dvou dílech. K největším přednostem knihy patří čtivý, srozumitelný a ideologií nezatížený výklad, který se nesoustřeďuje pouze na dějiny Čech, ale zaznamenává i události ve vedlejších zemích Koruny české, resp. v

Sleva 24 % z běžně ceny 660 Kč

Naše cena: 500 Kč

Skladem u dodavatele50% sleva na druhý titul

Přihlášení uživatele