Registrace | Přihlášení


František Jáchim

Fyzika 1 pro základní školy - Fyzikální veličiny a jejich měření - Metodická příručka

Autor: Kolektiv autorů - František Jáchim,Jiří Tesař

publisher: SPN - pedagogické nakl.

5 / 5
11 %
Tato metodická příručka je určena učitelům pro usnadnění práce s učebnicí FYZIKA 1 pro základní školu – fyzikální veličiny a jejich měření (autoři J. Tesař, F. Jáchim). Obsahuje rozpis učiva, učební plán, vyjadřuje se ke klíčovým kompetencím a k výstupům práce s učebnicí. Uvádí výsledky složitějších úkolů a návody k pokusům, obsaženým v učebnici.

Sleva 11 % z běžně ceny 64 Kč

Naše cena: 57 Kč

Skladem u dodavatele

Fyzika 2 pro základní školy - Síla a její účinky - pohyb těles - Metodická příručka

Autor: Kolektiv autorů - František Jáchim,Jiří Tesař

publisher: SPN - pedagogické nakl.

5 / 5
15 %
Metodická příručka je určena pro usnadnění práce s učebnicí Fyzika 2 pro základní školu - SÍLA A JEJÍ ÚČINKY, POHYB TĚLES. Obsahuje rozpis učiva, učební plán, uvádí výsledky složitějších úkolů a návody k pokusům obsaženým v učebnici. Fyzika 2 je druhou částí nové řady učebnic fyziky pro ZŠ. Odpovídá požadavkům RVP ZV, učebnice vycházejí se schvalovacími doložkami. Další díly řady (3. + 4. část)

Sleva 15 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem u dodavatele

Fyzika 3 pro základní školy - Světelné jevy - Mechanické vlastnosti látek - Metodická příručka

Autor: Kolektiv autorů - František Jáchim,Jiří Tesař

publisher: SPN - pedagogické nakl.

0 / 5
14 %
Metodická příručka je určena učitelům pro usnadnění práce s učebnicí FYZIKA 3 pro základní školu - Světelné jevy, Mechanické vlastnosti látek Obsahuje rozpis učiva, učební plán, vyjadřuje se ke klíčovým kompetencím a k výstupům z práce s učebnicí. Uvádí výsledky složitějších úkolů a návody k pokusům obsaženým v učebnici. Učebnice FYZIKA 3 je součástí řady učebnic fyziky na 2. stupni ZŠ a v

Sleva 14 % z běžně ceny 127 Kč

Naše cena: 109 Kč

Skladem u dodavatele

Fyzika 4 pro základní školy - Elektromagnetické děje

Autor: Kolektiv autorů - František Jáchim,Jiří Tesař

publisher: SPN - pedagogické nakl.

0 / 5
Učebnice je čtvrtou částí šestidílné řady nových učebnic fyziky. Věnuje se učivu o elektřině a elektromagnetických dějích. Navazující dva díly, které řadu uzavřou, budou vydány v r. 2010. Celá řada odpovídá požadavkům RVP. Učebnice má schvalovací doložku MŠMT.

Sleva 10 % z běžně ceny 122 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem

Fyzika 5 pro základní školy - Energie

Autor: Kolektiv autorů - František Jáchim,Jiří Tesař

publisher: SPN - pedagogické nakl.

0 / 5
Nová řada učebnic fyziky je zpracovaná podle potřeb a požadavků RVP. Je členěná tematicky a tvoří jí šest učebnic. Základní obsah učiva: - jaderná energie, vlastnosti atomů, radioaktivita - mechanická energie (pohybová, polohová), pružnost - vnitřní energie (teplo, změny skupenství, tepelné jevy v praxi)

Sleva 10 % z běžně ceny 122 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem

Fyzika 6 pro základní školy - Zvukové jevy - Vesmír

Autor: Kolektiv autorů - František Jáchim,Jiří Tesař

publisher: SPN - pedagogické nakl.

0 / 5
Nová řada učebnic fyziky je zpracovaná podle potřeb a požadavků RVP. Je členěná tematicky a tvoří jí šest učebnic. Základní obsah učiva: - kmitavý pohyb - vlnění - zdroje zvuku - ozvěna - dozvuk - tón - základní hudební akustiky - Země a její pohyby - astronomická technika - vesmír, hvězdy, sluneční soustava

Sleva 10 % z běžně ceny 127 Kč

Naše cena: 114 Kč

Skladem

Fyzika 6 pro základní školy - Zvukové jevy - Vesmír - Metodická příručka

Autor: Kolektiv autorů - František Jáchim,Jiří Tesař

publisher: SPN - pedagogické nakl.

0 / 5
14 %
Metodická příručka k učebnici Fyziky - Zvukové jevy, vesmír pro 6. ročník ZŠ.

Sleva 14 % z běžně ceny 148 Kč

Naše cena: 127 Kč

Skladem u dodavatele

Fyzika 5 pro základní školy - Energie - Metodická příručka

Autor: Kolektiv autorů - František Jáchim,Jiří Tesař

publisher: SPN - pedagogické nakl.

0 / 5
14 %
Metodická příručka k učebnici Fyziky - Energie pro 5. ročník ZŠ.

Sleva 14 % z běžně ceny 148 Kč

Naše cena: 127 Kč

Skladem u dodavatele

Fyzika 4 pro základní školy - Elektromagnetické děje - Metodická příručka

Autor: Kolektiv autorů - František Jáchim,Jiří Tesař

publisher: SPN - pedagogické nakl.

0 / 5
15 %
Metodická příručka k učebnici Fyziky - Elektromagnetické děje pro 4. ročník ZŠ.

Sleva 15 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem

Fyzika 1 pro základní školy - Fyzikální veličiny a jejich měření

Autor: Kolektiv autorů - František Jáchim,Jiří Tesař

publisher: SPN - pedagogické nakl.

0 / 5
Tato učebnice je první částí šestidílné řady tematicky zaměřených učebnic fyziky pro výuku na 2. stupni ZŠ (případně v nižších ročnících víceletých gymnázií). Učebnice jsou zpracovány v souladu s požadavky RVP pro základní vzdělávání. Kladou důraz na rozlišení základního a rozšiřujícího učiva, naplňují mezipředmětové vztahy, přiměřeně zohledňují průřezová témata formulovaná v RVP. Pozornost

Sleva 10 % z běžně ceny 122 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem

Fyzika 2 pro základní školy - Síla a její účinky - pohyb těles

Autor: Kolektiv autorů - František Jáchim,Jiří Tesař

publisher: SPN - pedagogické nakl.

0 / 5
Tato učebnice je druhou částí šestidílné řady tematicky zaměřených učebnic fyziky pro výuku na 2. stupni ZŠ, případně v nižších ročnících víceletých gymnázií). Učebnice jsou zpracovány v souladu s požadavky RVP pro základní vzdělávání. Kladou důraz na rozlišení základního a rozšiřujícího učiva, naplňují mezipředmětové vztahy, přiměřeně zohledňují průřezová témata formulovaná v RVP. Pozornost

Sleva 10 % z běžně ceny 122 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem

Fyzika 3 pro základní školu RVP (světelné jevy, mechanika) - Světelné jevy Mechanické vlastnosti…

Autor: Kolektiv autorů - František Jáchim,Jiří Tesař

publisher: SPN - pedagogické nakl.

0 / 5
Tato učebnice je třetí částí šestidílné řady tematicky zaměřených učebnic fyziky pro výuku na 2. stupni ZŠ (případně v nižších ročnících víceletých gymnázií). Učebnice jsou zpracovány v souladu s požadavky RVP pro základní vzdělávání. Kladou důraz na rozlišení základního a rozšiřujícího učiva, naplňují mezipředmětové vztahy, přiměřeně zohledňují průřezová témata formulovaná v RVP. Pozornost

Sleva 10 % z běžně ceny 122 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem

Přehled fyziky pro 2. stupeň ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - František Jáchim,Jiří Tesař

publisher: SPN - pedagogické nakladatelst

0 / 5
23 %
Tato publikace je určena především k zopakování a prohloubení učiva fyziky na základních školách. Přehled učiva fyziky je rozdělen do osmi tematických celků. Každý celek je podrobně rozpracován do kapitol a zakončen shrnutím v podobě pojmových map. V závěru každého tematického celku je zařazen krátký blok různých úloh, sloužících žákovi ke kontrole, zda dané téma zvládl. Publikace je zakončena

Sleva 23 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 111 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

Black Friday - scyscraper