Registrace | Přihlášení


František Kortus

Zeměpis Svět - Učebnice pro 2. stupeň ZŠ a ZŠ praktické

Autor: Kortus František

publisher: Parta

0 / 5
Učebnice vychází z RVP pro základní vzdělávání – Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Úvodní kapitoly jsou věnovány poučení o vesmíru, planetě Zemi, jejímu zobrazení na mapách a přehledu o světadílech i oceánech. Další kapitoly přibližují zajímavým způsobem regiony světa, jejich společenské, hospodářské a životní prostředí. Každá kapitola je uvedena zobrazením a

Sleva 2 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem u dodavatele

Praktický zeměpis, učebnice pro 2. stupeň ZŠ a ZŠ praktické

Autor: Kortus František

publisher: Parta

0 / 5
Učebnice vychází z RVP ZV – Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Rozčleněna je do následujících tematických okruhů: Přírodní a společenské prostředí, typy krajin, Přírodní oblasti světa, Podnebné pásy, Ochrana přírody a krajiny, Chráněná území, národní parky, Celosvětové ekologické problémy, Krajina a mapa, určování světových stran, Plán pochodové osy, orientace mapy,

Sleva 2 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem u dodavatele

Zeměpis – Evropa, pracovní sešit pro 2. stupeň ZŠ a ZŠ praktické

Autor: Kortus František

publisher: Parta

0 / 5
Pracovní sešit Zeměpis – Evropa vychází z RVP pro základní vzdělávání – Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Navazuje na učebnici. Slouží k opakování a procvičování získaných informací o Evropě. Pracovní sešit je bohatě vybaven kresbami, fotografiemi a mapami. Obsahuje četné zajímavé úkoly a náměty k samostatné práci. Formát A4, rozsah 44 stran, dvoubarevný tisk.

Sleva 2 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 117 Kč

Skladem

Zeměpis – Svět, pracovní sešit pro 2. stupeň ZŠ a ZŠ praktické

Autor: Kortus František

publisher: Parta

0 / 5
Pracovní sešit Zeměpis – Svět vychází z RVP pro základní vzdělávání - Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. V souladu s učebnicí obsahuje soubor úkolů, cvičení a zajímavostí , kterými si žáci zopakují a upevní získané vědomosti o světě. Úkoly jsou určeny zejména pro samostatnou práci žáků a motivovány, aby vzbudily zájem o jejich řešení. Pracovní sešit je bohatě

Sleva 2 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 117 Kč

Skladem

Zeměpis – Česká republika, pracovní sešit pro 2. stupeň ZŠ a ZŠ praktické

Autor: Kortus František

publisher: Parta

0 / 5
Pracovní sešit Zeměpis – Česká republika vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Navazuje na učebnici. Slouží k opakování a procvičování získaných informací o České republice. Pracovní sešit je bohatě vybaven kresbami, fotografiemi a mapami. Obsahuje četné zajímavé úkoly a náměty k samostatné práci

Naše cena: 129 Kč

Skladem

Praktický zeměpis, pracovní sešit pro 2. stupeň ZŠ a ZŠ praktické

Autor: Kortus František

publisher: Parta

0 / 5
Pracovní sešit Praktický zeměpis vychází z RVP pro základní vzdělávání - Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Navazuje na učebnici. Slouží k opakování a procvičování získaných informací v jednotlivých kapitolách učebnice. Pracovní sešit je bohatě vybaven kresbami, fotografiemi a rébusy. Obsahuje četné zajímavé úkoly a náměty k samostatné práci

Sleva 2 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 117 Kč

Skladem u dodavatele

Zeměpis – Evropa, učebnice pro 2. stupeň ZŠ a ZŠ praktické

Autor: Kortus František

publisher: Parta

0 / 5
Učebnice vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Učivo je koncipováno tak, aby mohly být splněny očekávané výstupy v podobě kompetencí žáků: určit zeměpisnou polohu a rozlohu Evropy, znát přírodní podmínky Evropy, uvést hlavní údaje o rozmístění obyvatelstva, charakterizovat přírodní, hospodářské a

Sleva 2 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem u dodavatele50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele