Registrace | Přihlášení


František Šmahel

Cesta Karla IV. do Francie - (1377–1378)

Autor: František Šmahel

publisher: Argo

4.3 / 5
19 %
Cesta Karla IV. představuje v domácí medievalistické literatuře dílo vskutku výjimečné. Autor poslední velkou diplomatickou cestu císaře Karla IV. pojal jako dialog mezi textem a obrazem, mezi dobovými relacemi kronikářů s reportážními vyobrazeními iluminátorů rukopisů francouzské provenience. Díky novým objevům se autorovi dokonce podařilo vizuálně sledovat cestu Karla IV. do Francie téměř krok

Sleva 19 % z běžně ceny 1 298 Kč

Naše cena: 1 051 Kč

Skladem u dodavatele

Diví lidé (v imaginaci) pozdního středověku

Autor: František Šmahel

publisher: Argo

0 / 5
19 %
Tato vizuálně pojatá poublikace předního českého medievisty je věnována imaginárním divým lidem v reálném středověkém světě.

Sleva 19 % z běžně ceny 598 Kč

Naše cena: 484 Kč

Skladem

The Parisian Summit, 1377-78 - Emperor Charles IV and King Charles V of France - Emperor Charles IV…

Autor: František Šmahel

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Kniha Františka Šmahela sleduje poslední velkou diplomatickou cestu českého krále a římského císaře Karla IV. a jeho setkání s francouzským králem Karlem V. v Paříži v roce 1378. Profesor Šmahel využil poznatků z archeologie a mikrohistorie, stejně jako kulturní antropologie a ikonografie. Výsledkem je atraktivní obraz středověkého života, velké evropské politiky, a dokonce i tehdejší kuchyně.

Sleva 20 % z běžně ceny 1 080 Kč

Naše cena: 864 Kč

Skladem u dodavatele

Hranice pravdy

Autor: František Šmahel

publisher: Argo

0 / 5
19 %
Hranice pravdy stojí na pomezí mezi historií a fikcí. Autor v ní pojednává o dramatickém Husově procesu v Kostnici v letech 1414-1415. Její sepsání bylo podmíněno dobovou společenskou situací, kdy na své hranice pravdy dobrovolně vstoupili studenti Jan Palach a Jan Zajíc, které v dubnu téhož roku následoval jihlavský nástrojař Evžen Plocek. Šmahel svoji primárně historickou studii, založenou na

Sleva 19 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 241 Kč

Skladem u dodavatele

Nalézání, setkávání a míjení v životě jednoho medi

Autor: František Šmahel

publisher: Argo

0 / 5
19 %
Kniha náleží do žánru „Ego-Histoire“, zčásti je však i autentickouvýpovědí o badatelském úsilí generačně provázanéskupiny domácích i zahraničních historiků pozdníhostředověku. První část knihy tvoří soubory kritických recenzía drobných textů, které osvětlují mezinárodní diskusio místě husitství a české reformace v obecných dějináchEvropy. Druhá část přináší portréty a prezentacepředních

Sleva 19 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 322 Kč

Skladem u dodavatele

Mezi středověkem a renesancí

Autor: František Šmahel

publisher: Argo

0 / 5
19 %
Reprezentativní soubor dvaceti pěti vnitřně provázaných úvah, studií a esejů předního českého historika, proslaveného jak syntetickou a monumentální čtyřsvazkovou Husitskou revolucí, tak knihou Idea národa v husitských Čechách, pojednávající o středověkém nacionalismu. Pětadvacet Šmahelových textů patří k tomu nejlepšímu, co česká medievalistika během posledních třiceti let představila. K řadě

Sleva 19 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 283 Kč

Skladem u dodavatele

Statuta et Acta rectorum Universitatis Carolinae Pragensis 1360-1614

Autor: Kolektiv autorů - Gabriel Silagi,František Šmahel

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Samosprávní předpisy statutární povahy byly pro středověké univerzity základními pravidly vnitřní organizace a v případě fakult i závaznými směrnicemi pro výuku, zkoušky a udílení akademických titulů. První rámcová statuta vysokému učení Karlovu vydal jeho kancléř v osobě pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic roku 1360. Krátce poté si nejen univerzita, ale i její čtyři fakulty a přidružené

Sleva 20 % z běžně ceny 540 Kč

Naše cena: 432 Kč

Skladem u dodavatele

Tábor I. - Od počátku osídlení do roku 1452

Autor: František Šmahel

publisher: NLN s.r.o.

0 / 5
17 %
První svazek trilogie o dějinách Tábora začíná ohlédnutím za pradávnou historií ostrožny nad soutokem Lužnice a Tismenického potoka, počátky Sezimova Ústí, nezdařeným založením královského města Hradiště a středověkým osídlením blízkého okolí. V první polovině 15. století měla z českých měst jen Praha významnější dějinnou roli než nově vznikající město Tábor. Proto také počáteční osudy města

Sleva 17 % z běžně ceny 569 Kč

Naše cena: 472 Kč

Skladem u dodavatele

Návraty k pramenům - Počátky husitského Tábora

Autor: František Šmahel

publisher: Argo

0 / 5
19 %
František Šmahel se začal systematicky věnovat dějinám Tábora na konci 70. let 20. století. Jeho původně zamýšlená revize dosavadních poznatků vyústila ve zcela nový, systematický průzkum dějin husitského Tábora, jehož cílem bylo postihnout veškeré aspekty života vzorového města založeného v roce 1420. Výsledkem autorova bádání byl vznik více než desítky studií, jež zásadním způsobem ozřejmily

Sleva 19 % z běžně ceny 698 Kč

Naše cena: 565 Kč

Skladem

Alma mater Pragensis / Studie k počátkům Univerzity Karlovy

Autor: František Šmahel

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Nejstarší dějiny Univerzity Karlovy tvoří významnou součást středověkého vysokého školství a svým evropským dosahem jsou stále středem badatelského zájmu domácích i zahraničních historiků. Už samo založení pražského vysokého studia císařem Karlem IV. v roce 1348 vyvolává řadu otázek. Bylo skutečně prvním na sever od Alp a na východ od Rýna, nepatří snad prvenství Erfurtu? K stále diskutovaným

Sleva 20 % z běžně ceny 520 Kč

Naše cena: 416 Kč

Skladem u dodavatele

Nahlédnutí do středověku - Mluva písma a četba obrazů - Mluva písma a četba obrazů

Autor: František Šmahel

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Protimluvy v titulu nemají jen upoutat pozornost příštích čtenářů. Větší část knihy spojuje poznání, že mnohé ve středověku bylo jinak, než by se na první pohled zdálo. Poselství středověkého obrazu se skládalo z více vrstev, z nichž některé měly přednost před estetickým zážitkem. Už středověk například znal komiksové bubliny v podobě tzv. mluvících pásek. Jiné nápisy nebylo možné bez pomoci

Sleva 20 % z běžně ceny 430 Kč

Naše cena: 344 Kč

Skladem u dodavatelePředprodej knihy Karla Gotta

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí