Registrace | Přihlášení


Fryšták Marek

Hospodářská kriminalita z pohledu teorie a praxe

Autor: Marek Fryšták

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Publikace “Hospodářská kriminalita z pohledu teorie a praxe”, si klade za cíl seznámit čtenáře se zpracovávanou problematikou takovým způsobem, aby dané téma bylo z hlediska obsahu a kvantity poskytnutých informací srozumitelné pro širší neprávnickou veřejnost, které je tato určena. Základem publikace jsou kapitoly věnující se hospodářské kriminalitě z hlediska hmotněprávního, procesněprávního,

Sleva 2 % z běžně ceny 404 Kč

Naše cena: 396 Kč

Nedostupné

Trestní právo hmotné - zvláštní část - 3. vydání

Autor: Marek Fryšták

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Učebnice vymezuje základní principy zvláštní části trestního práva hmotného takovým způsobem, aby si studenti osvojili jeho základní teoretické instituty a to ve spojitosti s ním bezprostředně souvisejících právních odvětví, na které normy trestního práva odkazují a ze kterých vycházejí problémy aplikační praxe. Díky tomu budou po prostudování tohoto textu disponovat znalostmi o celkové koncepci

Sleva 2 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 274 Kč

Nedostupné

Trestní právo hmotné - zvláštní část (stav k 1.1. 2015)

Autor: Marek Fryšták

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Učebnice vymezuje základní principy zvláštní části trestního práva hmotného takovým způsobem, aby si studenti osvojili jeho základní teoretické instituty a to ve spojitosti s ním bezprostředně souvisejících právních odvětvích, na které normy trestního práva odkazují a ze kterých vycházejí problémy aplikační praxe. Díky tomu budou po prostudování tohoto textu disponovat znalostmi o celkové

Sleva 2 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 284 Kč

Nedostupné

Trestní právo procesní (stav k 1.11.2015)

Autor: Marek Fryšták

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Učebnice vymezuje základní principy trestního práva procesního takovým způsobem, aby si studenti osvojili jeho základní teoretické instituty a to ve spojitosti s ním bezprostředně souvisejících právních odvětvích, na které normy trestního práva odkazují a ze kterých vycházejí problémy aplikační praxe. Díky tomu budou po prostudování tohoto textu disponovat znalostmi o celkové koncepci

Sleva 2 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 431 Kč

Nedostupné

Postavení úření osoby v trestním právu

Autor: Marek Fryšták

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Předkládaná monografie se věnuje problematice trestní odpovědnosti a trestněprávní ochrany tzv. úředních osob, která v současné době patří k velmi diskutovaným tématům. Páchání trestných činů v této oblasti jak úředními osobami, tak proti úředním osobám má velmi negativní dopady na postoje a názory občanů na celkový stav veřejné správy, státní správy a samosprávy a ostatních institucí, v nichž

Naše cena: 455 Kč

Nedostupné

Znalecké dokazování v trestním řízení

Autor: Marek Fryšták

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Publikace se zabývá problematikou efektivní součinnosti orgánů činných v trestím řízení a znalců při dokazování v trestním řízení. Hlavním cílem publikace je, aby znalci zpracovávající posudky pro potřeby trestního řízení dobře znali postavení znalce a očekávání od znaleckého dokazování v tomto typu řízení. Publikace má význam nejen teoretický, ale především praktický. Odpovídá na řadu

Naše cena: 235 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí EMG doprava zdarma - na pozadí