Registrace | Přihlášení


Gřivna Tomáš

Soukromá žaloba v trestním řízení

Autor: Tomáš Gřivna

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Studie čtenáři zprostředkovává málo známý institut podpůrné a soukromé žaloby a zamýšlí se nad problémem jeho případného zavedení v České republice. Nejprve rozebírá jeho historii v českých zemích a v evropských státech, v jejichž právních řádech je institut soukromé žaloby zaveden. Na základě tohoto rozboru se zamýšlí nad smyslem obou žalob a konfrontuje je s českou právní úpravou. V poslední

Sleva 20 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 100 Kč

Nedostupné

Zákon o obětech trestných činů - Komentář

Autor: Tomáš Gřivna

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Zákon o obětech komplexně upravuje práva obětí trestných činů, poskytování peněžité pomoci obětem trestných činů státem a vztahy mezi státem a subjekty, které poskytují služby obětem trestných činů.Komentář představuje problematiku obětí trestných činů v širších souvislostech tak, aby čtenář v jediné knize nalezl též výklad relevantních ustanovení souvisejících předpisů.Autorský kolektiv tvoří

Naše cena: 990 Kč

Skladem

Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám: Čtvrtstoletí hledání spravedlnosti na Nejvyšším soudě ČR

Autor: Tomáš Gřivna

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Předkládaná publikace je vydávána u příležitosti 65. narozenin profesora Pavla Šámala, předsedy Nejvyššího soudu ČR a předního českého odborníka v oboru trestního práva. Jedná se o sborník bezmála čtyřiceti odborných statí významných českých, slovenských i dalších zahraničních osobností nejen z oblasti, v níž jubilant působí. První část publikace je tvořena 27 příspěvky českých a slovenských

Naše cena: 690 Kč

Nedostupné

Trestní právo a právní stát

Autor: Tomáš Gřivna

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
Publikace je unikátním souborem příspěvků (dvojsborníkem) ze dvou konferencí pořádaných Unií obhájců ČR. Společným jmenovatelem obou konferencí je jejich trestněprávní zaměření. První z nich pořádaná v roce 2017 ve spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně nesla název Limity zákonnosti opatřování důkazů. Svůj příspěvek přednesli odborníci z řad advokátů, státních zástupců i

Sleva 3 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 349 Kč

Nedostupné

Přípravné řízení dnes a zítra

Autor: Kolektiv autorů - Tomáš Gřivna,Hana Šimánová

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
Publikace je souborem odborných statí, jež byly svými autory prezentovány na konferenci „Přípravné řízení dnes a zítra“, kterou uspořádala dne 20. června 2019 Unie obhájců ČR ve spolupráci s Fakultou právnickou Západočeské univerzity v Plzni. Celkem dvacet příspěvků z pera odborníků z řad advokátů, soudců, státních zástupců, akademiků i dalších osobností nejen trestního práva představuje záruku

Sleva 3 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 436 Kč

Skladem

Oběti trestných činů. Komentář / 2. vydání

Autor: Tomáš Gřivna

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Publikace je komplexním průvodcem právní úpravou vztahující se k obětem trestné činnosti. Druhé, aktualizované a podstatně doplněné vydání zahrnuje především komentovaná ustanovení zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, upravujícího práva obětí, poskytování peněžité pomoci obětem ze strany státu a vztahy mezi státem a subjekty, které poskytují obětem trestných činů služby, a to ve znění

Naše cena: 1 990 Kč

Nedostupné

Ukládání trestů a jejich výkon

Autor: Kolektiv autorů - Tomáš Gřivna,Hana Šimánová

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
Publikace je souborem 23 příspěvků vytvořených u příležitosti odborného setkání obhájců, soudců, státních zástupců i dalších osobností trestněprávní teorie i praxe na téma Ukládání trestů a jejich výkon, které bylo uspořádáno Unií obhájců ČR ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy dne 4. 6. 2020. Téma, které je v odborných debatách mnohdy opomíjeno, se ukázalo být studnicí

Sleva 3 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 436 Kč

Nedostupné

Příklady z trestního práva hmotného a procesního

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Gřivna Tomáš,Bohuslav Lukáš

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
Novinka
Sbírka příkladů je dílem autorského kolektivu z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Příklady jsou sestaveny tak, aby pokrývaly materii trestního práva hmotného (obecné i zvláštní části) i procesního včetně trestní odpovědnosti mladistvých, trestní odpovědnosti právnických osob a oblast mezinárodní justiční spolupráce. Ve čtvrtém vydání byla sbírka aktualizována v návaznosti na rozsáhlé

Naše cena: 249 Kč

Skladem

Kriminologie pro 21. století

Autor: Kolektiv autorů - Jakub Drápal,Tomáš Gřivna

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
Novinka
Kriminologie je na Právnické fakultě Univerzity Karlovy vyučována již sto let. Současná koncepce výuky kriminologie byla vytvořena počátkem 90. let minulého století. Jak výuku kriminologie aktualizovat a kterými směry by se výuka kriminologie mohla ubírat v příštích desetiletích? Tato studie se primárně zaměřuje na pražskou právnickou fakultu, ale zabývá se i výukou kriminologie na jiných oborech

Sleva 3 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 233 Kč

NedostupnéPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí EMG doprava zdarma - na pozadí