Registrace | Přihlášení


Gronský Ján

Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa I. díl 1914-1945

Autor: Ján Grónský

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
První část čtyřdílné řady dokumentů, které mají vztah k československým ústavním dějinám obsahuje dokumenty z let 1914-1945. Vnitřně se člení do dvou kapitol. Vznik samostatného Československa a tzv. první Československá republika (28. 10. 1918-29. 9. 1938) je předmětem části první. Část druhá - Doba nesvobody (30. 9. 1938-4. 5. 1945) - obsahuje dokumenty z tzv. druhé republiky, Protektorátu Čech

Sleva 20 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem u dodavatele

Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa 1945-1960 - II. Díl

Autor: Ján Gronský

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Druhá část čtyřdílné řady dokumentů k československým ústavním dějinám obsahuje dokumenty z období 1945–1960. Publikace se člení do dvou částí. První zahrnuje dokumenty z období od Košického vládního programu do přijetí Ústavy 9. 5. 1948. Uvádí dokumenty, které ilustrují vývoj poválečného státu Čechů a Slováků a právního postavení národnostních menšin v Československu. Druhá část nabízí dokumenty

Sleva 20 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem u dodavatele

Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa III.díl 1960-1989

Autor: Ján Grónský

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Třetí část čtyřdílné řady dokumentů týkajících se československých ústavních dějin tvoří dokumenty z let 1960 až 1989. První část publikace představuje dokumenty vydané v období tzv. socialistické ústavy, které mají především ukázat prosazování socialistické zákonnosti, ale i mírné uvolňování vedoucí k "pražskému jaru" v roce 1968. Druhá část dokumentů charakterizuje období tzv. normalizace ve

Sleva 20 % z běžně ceny 205 Kč

Naše cena: 164 Kč

Skladem u dodavatele

Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa IV.díl 1989 -1992

Autor: Ján Grónský

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Čtvrtý a poslední díl "Komentovaných dokumentů k ústavním dějinám Československa" obsahuje dokumenty krátkého období po listopadu 1989 , ve kterém na jedné straně vstoupila československá ústavnost do zcela nové kvality v návratu ke státní ideji, kterou do ní vložili její zakladatelé, avšak na druhé straně se stala poslední etapou československé státnosti a ústavnosti, etapou ústavně utvrzeného

Sleva 20 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem u dodavatele

Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa - Soubor - Soubor

Autor: Ján Gronský

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Komplet čtyř knih dokumentů týkajících se československých ústavních dějin.

Sleva 20 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 308 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

Black Friday - scyscraper