Registrace | Přihlášení


Hana Hrdličková

Český jazyk 9/I. díl - Učivo o jazyce - Učivo o jazyce

Autor: Hana Hrdličková

publisher: Alter

5 / 5
Cílem učebnice je připravit žáky na to, aby úspěšně zvládli přijímací zkoušky na střední školy a aby pro ně byl přechod na tento typ škol co nejplynulejší. Umožňuje systemizaci dříve získaných poznatků a velký důraz klade na rozvoj aplikačních dovedností. Žáci budou výrazně motivováni výchozími texty básníka Jiřího Dědečka. Ucelená řada učebnic Český jazyk 6, 7, 8 a 9 obdržela ocenění Nejlepší

Sleva 6 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 33 Kč

Skladem

Český jazyk 6/I. díl - Učivo o jazyce - Máme rádi češtinu

Autor: Hana Hrdličková

publisher: Alter

5 / 5
Učebnice Český jazyk – učivo o jazyce pro 6. ročník (Máme rádi češtinu) je první z upravené řady učebnic českého jazyka ALTER pro 2. stupeň ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií. Tato učebnice byla upravena tak, aby odpovídala nejenom RVP ZV, ale také novému návrhu osnov (MŠMT, 2011). První díly učebnic Český jazyk – Máme rádi češtinu/učivo o jazyce byly zestručněny, zpřehledněny a změnila

Naše cena: 92 Kč

Skladem

Český jazyk 8/I. díl - Učivo o jazyce - Máme rádi češtinu

Autor: Kolektiv autorů - Hana Hrdličková,I. Klíma, kolektiv autorů

publisher: Alter

5 / 5
Zjednodušená a upravená varianta stávající učebnice Český jazyk 8, I. díl. Její obsah byl zestručněn, zpřehledněn a změnila se i struktura textu. Ve výkladu a ve shrnutích byly odstraněny původní vynechávky – text učebnice nyní obsahuje všechny potřebné informace v úplné podobě. K této učebnici náleží Český jazyk 8 – Komunikační a slohová výchova (kód 092937) a Český jazyk 8 – Pracovní sešit

Naše cena: 92 Kč

Nedostupné

Český jazyk 9/I. díl - Učivo o jazyce - Máme rádi češtinu

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Dědeček,Hana Hrdličková, kolektiv autorů

publisher: Alter

5 / 5
Zjednodušená a upravená varianta stávající učebnice Český jazyk 9, I. díl. Její obsah byl zestručněn, zpřehledněn a změnila se i struktura textu. Ve výkladu a ve shrnutích byly odstraněny původní vynechávky – text učebnice nyní obsahuje všechny potřebné informace v úplné podobě. K této učebnici náleží Český jazyk 9 – Komunikační a slohová výchova (kód 092944) a Český jazyk 9 – Pracovní sešit

Naše cena: 92 Kč

Skladem

Český jazyk 6/III. díl - Přehledy, tabulky, rozbory, cvičení

Autor: Kolektiv autorů - Eva Beránková,Hana Hrdličková

publisher: Alter

5 / 5
Doplněk prvních dvou dílů Českého jazyka 6. Žáci zde naleznou systematické přehledy probraného učiva, diktáty, pravopisná cvičení apod. S tímto dílem budou pracovat průběžně celý rok.

Naše cena: 59 Kč

Skladem

Český jazyk 8/II. díl - Komunikační a slohová výchova - Komunikační a slohová výchova

Autor: Hana Hrdličková

publisher: Alter

4 / 5
Je první učebnicí českého jazyka na současném trhu, která obsahuje pokyny k průběžnému využívání počítače ve výuce. Žáci jsou vedeni k práci s internetem, digitálními slovníky, encyklopediemi a k využívání funkcí textového editoru Word. Do výuky jsou zařazeny prvky mediální výchovy. Učebnice přináší poučení o typech médií a mediálních textů.

Naše cena: 61 Kč

Skladem

Český jazyk 8/III. díl - Přehledy, tabulky, rozbory, cvičení - Přehledy, tabulky, rozbory, cvičení

Autor: Kolektiv autorů - Eva Beránková,Hana Hrdličková

publisher: Alter

4 / 5
Učebnice obsahuje diktáty, cvičení, jazykové rozbory a přehledné tabulky nově probíraného učiva. Jazykové rozbory vedou žáky k aplikaci probíraných jevů, poskytují nejrozmanitější zpětnou vazbu (opakováním, odkazy na prameny, v nichž žáci najdou potřebnou informaci).

Naše cena: 61 Kč

Nedostupné

Český jazyk 6/II. díl - Komunikační a slohová výchova

Autor: Kolektiv autorů - Eva Beránková,Hana Hrdličková

publisher: Alter

4 / 5
Cílem učebnice je kultivovat komunikační dovednosti žáků. Obsahuje kapitoly: Informujeme, Píšeme dopisy, Popis, Vypravování aj. Nabízí mnoho motivačních prvků a zadání pro samostatnou práci

Naše cena: 60 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí EMG doprava zdarma - na pozadí