Registrace | Přihlášení


Hana Mikulenková

Umím češtinu? – Pravopis 5

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Jurečka,Hana Mikulenková

publisher: Prodos

4 / 5
Připravujete se na přijímací zkoušky? Nebo si jen potřebujete procvičit češtinu? Pak začněte s testy z pravopisu a pokračujte dalšími díly z řady Umím češtinu? – vyplatí se vám to. Co najdete v Pravopisu pro 5. ročník? * 10 didaktických testů, každý s 20 různorodými úlohami z českého jazyka * otázky zaměřené na vyjmenovaná slova, shodu přísudku s podmětem, psaní velkých a malých písmen,

Sleva 4 % z běžně ceny 50 Kč

Naše cena: 48 Kč

Skladem u dodavatele

Matematické minutovky pro 4. ročník/ 1. díl - 4. ročník - 4. ročník

Autor: Hana Mikulenková

publisher: Prodos

3.8 / 5

Sleva 6 % z běžně ceny 34 Kč

Naše cena: 32 Kč

Skladem

Procvičujeme češtinu 5. ročník pracovní sešit 1 - 5. ročník - 5. ročník

Autor: Hana Mikulenková

publisher: Prodos

2.1 / 5

Sleva 7 % z běžně ceny 30 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem

Český jazyk 4 - pracovní sešit - 4. ročník - 4. ročník

Autor: Hana Mikulenková

publisher: Prodos

0 / 5
Pracovní sešit k učebnici Český jazyk 4 obsahuje úkoly různého stupně náročnosti, které sledují jednotlivé očekávané výstupy a společně rozvíjejí klíčové kompetence: od klasických doplňovacích cvičení přes hádanky, křížovky, úkoly k zamyšlení až k vlastním slohovým projevům. Zadání i řešení se často váží k postavám z učebnice, a tak jsou děti i při opakování a procvičování odměňovány novými

Sleva 5 % z běžně ceny 73 Kč

Naše cena: 69 Kč

Skladem u dodavatele

Slabikář - 1. ročník - 1. ročník

Autor: Hana Mikulenková

publisher: Prodos

0 / 5
11 %
Nový Slabikář je rozvážným tvůrčím počinem metodičky PaedDr. Hany Mikulenkové. Pro spolupráci na literárně-umělecké složce Slabikáře si vybrala Radka Malého, současného básníka a překladatele tvorby pro děti i dospělé. Ilustracemi pak Slabikář proslavil nápaditý výtvarník a divadelník Matěj Forman. Pro celou publikaci vytvořil dějové obrázky plné rozmanitých detailů, které rozvíjejí dětskou

Sleva 11 % z běžně ceny 154 Kč

Naše cena: 137 Kč

Skladem u dodavatele

Písanka Cviky - 1. ročník - 1. ročník

Autor: Hana Mikulenková

publisher: Prodos

0 / 5
24 stran Písanky cviků vede děti k soustředěnému nácviku jednoduchých tahů – děti obtahují a napodobují vzory ve tvaru čárek, stříšek, klubíček, kliček, obloučků ap. Ke každému cviku mají na stránce motivační obrázek a vtipnou říkanku.

Sleva 7 % z běžně ceny 30 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem

Písanka 1 - 1. ročník - 1. ročník

Autor: Hana Mikulenková

publisher: Prodos

0 / 5
32 pracovních stran Písanky 1 s předtištěnými vzory, řádky a značkami slouží k technickému nácviku psaní písmen, slabik, slov i prvních krátkých vět.

Sleva 6 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 33 Kč

Skladem

Písanka 3 - 1. ročník - 1. ročník

Autor: Hana Mikulenková

publisher: Prodos

0 / 5
Posledních 32 pracovních stran Písanky 3 vede děti k samostatnějšímu procvičování psacích dovedností. Malí písaři převádějí do psacího písma tiskací předlohy, zapisují slovem, co vidí na obrázku, doplňují jednoduché věty. Stále jsou jim k dispozici pomocné linky.

Sleva 6 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 33 Kč

Skladem

Slabikář – Pracovní sešit 1

Autor: Hana Mikulenková

publisher: Prodos

0 / 5
24 celobarevných stran úvodního pracovního sešitu s ilustracemi Matěje Formana učí děti zábavnou formou pozornému soustředění na zadanou činnost. Různorodé úkoly cvičí dětský postřeh a motorické schopnosti, představují ale také podněty k diskuzím, rozvíjejí schopnost dětí vyjadřovat se adekvátně (vyprávění, popisy...) a komunikovat za pomoci výtvarných a dramatických prvků.

Sleva 7 % z běžně ceny 30 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem

Slabikář – Pracovní sešit 2

Autor: Hana Mikulenková

publisher: Prodos

0 / 5
Tentokrát již 40 pracovních stran umožňuje dětem vyzkoušet si naučené dovednosti, především čtení s porozuměním. Různorodé úkoly dětí plní tak, že vybírají správné odpovědi na základě znalosti textu, malují obrázky nebo samy píší, doplňují, opravují vtipné omyly, řeší hádanky ap. Úkoly slouží zároveň jako témata k hovorům a nabízejí organické propojení s literární, výtvarnou a dramatickou výchovou

Sleva 5 % z běžně ceny 42 Kč

Naše cena: 40 Kč

Skladem

Slabikář – Pracovní sešit 3

Autor: Hana Mikulenková

publisher: Prodos

0 / 5
Úkoly obsažené na 40 pracovních stranách posledního sešitu posiluje v dětech vědomí zdatných čtenářů. Jednoduchá zadání jsou děti schopny již přečíst a splnit samy dokonce i bez pomoci učitele. Různorodé úkoly slouží zároveň jako témata k hovorům a nabízejí organické propojení s literární, výtvarnou a dramatickou výchovou.

Sleva 5 % z běžně ceny 42 Kč

Naše cena: 40 Kč

Skladem

Český jazyk pro 2. ročník - 1.díl

Autor: Hana Mikulenková

publisher: Prodos

0 / 5
Učebnice je pojata jako pracovní – výklad se přirozeně prolíná s tvůrčími úkoly a procvičovacími pasážemi, děti mají vše pohromadě, snadno se orientují a mohou přímo pracovat se všemi složkami. Učebnice tedy nepotřebuje doplnění pracovním sešitem a pro lepší možnost práce je rozdělena do dvou tenčích sešitů. Výklad i procvičování jsou prezentovány na tématech, která děti buď učí nové věci z

Sleva 5 % z běžně ceny 65 Kč

Naše cena: 62 Kč

Skladem

Český jazyk pro 2. ročník - 2.díl

Autor: Hana Mikulenková

publisher: Prodos

0 / 5
Učebnice je pojata jako pracovní – výklad se přirozeně prolíná s tvůrčími úkoly a procvičovacími pasážemi, děti mají vše pohromadě, snadno se orientují a mohou přímo pracovat se všemi složkami. Učebnice tedy nepotřebuje doplnění pracovním sešitem a pro lepší možnost práce je rozdělena do dvou tenčích sešitů. Výklad i procvičování jsou prezentovány na tématech, která děti buď učí nové věci z

Sleva 5 % z běžně ceny 65 Kč

Naše cena: 62 Kč

Skladem

Český jazyk pro 3. ročník - 1. díl - 1.díl

Autor: Hana Mikulenková

publisher: Prodos

0 / 5
Učebnice, kterou znáte, byla částečně přepracována tak, aby vyhovovala současným požadavkům na vzdělávání a 2. vydání již nese schvalovací doložku MŠMT pro výuku dle RVP. Nová podoba zachovává celou koncepci, obsah i většinu úkolů, takže neohrozí vaše přípravy z minulých let. Některé starší a pro dnešní děti již méně přitažlivé texty k procvičování učiva však byly nahrazeny působivějšími příběhy.

Sleva 5 % z běžně ceny 65 Kč

Naše cena: 62 Kč

Skladem

Český jazyk pro 3. ročník - 2.díl

Autor: Hana Mikulenková

publisher: Prodos

0 / 5
Učebnice, kterou znáte, byla částečně přepracována tak, aby vyhovovala současným požadavkům na vzdělávání a 2. vydání již nese schvalovací doložku MŠMT pro výuku dle RVP. Nová podoba zachovává celou koncepci, obsah i většinu úkolů, takže neohrozí vaše přípravy z minulých let. Některé starší a pro dnešní děti již méně přitažlivé texty k procvičování učiva však byly nahrazeny působivějšími příběhy.

Sleva 5 % z běžně ceny 65 Kč

Naše cena: 62 Kč

Skladem

Český jazyk 4 - 4. ročník - 4. ročník

Autor: Hana Mikulenková

publisher: Prodos

0 / 5
11 %
Učebnice Český jazyk 4 navazuje na učebnici pro 3. ročník tematicky i metodologicky. Jako v předchozích ročnících tvoří osu publikace narativní (vyprávěcí) linie, která propojuje jednotlivé oddíly a kapitoly do příběhového celku. Kromě úzké propojenosti s literární výchovou (především v oblasti očekávaných výstupů) podporuje učebnice mezioborové souvislosti s dalšími vzdělávacímu obory. Celá

Sleva 11 % z běžně ceny 114 Kč

Naše cena: 101 Kč

Skladem u dodavatele

Český jazyk 5 - 5. ročník - 5. ročník

Autor: Hana Mikulenková

publisher: Prodos

0 / 5
11 %
Učebnice Český jazyk 5 navazuje na učebnici pro 4. ročník tematicky i metodologicky. Jako v předchozích ročnících tvoří osu publikace narativní (vyprávěcí) linie, která propojuje jednotlivé oddíly a kapitoly do příběhového celku. Kromě úzké propojenosti s literární výchovou (především v oblasti očekávaných výstupů) podporuje učebnice mezioborové souvislosti s dalšími vzdělávacímu obory. Celá

Sleva 11 % z běžně ceny 114 Kč

Naše cena: 101 Kč

Skladem

Český jazyk 5 - Pracovní sešit - 5. ročník - 5. ročník

Autor: Hana Mikulenková

publisher: Prodos

0 / 5
Pracovní sešit k učebnici Český jazyk 5 obsahuje úkoly různého stupně náročnosti, které sledují jednotlivé očekávané výstupy a společně rozvíjejí klíčové kompetence: od klasických doplňovacích cvičení přes hádanky, křížovky, úkoly k zamyšlení až k vlastním slohovým projevům. Zadání i řešení se často váží k postavám z učebnice, a tak jsou děti i při opakování a procvičování odměňovány novými

Sleva 5 % z běžně ceny 73 Kč

Naše cena: 69 Kč

Skladem u dodavatele

Lidé a čas - pro 4. a 5. ročník ZŠ - Člověk a jeho svět - Člověk a jeho svět

Autor: Hana Mikulenková

publisher: Prodos

0 / 5
11 %
Přehledně členěná učebnice zprostředkovává v tematicky řazených kapitolách dějepisné učivo. Získávané vědomosti a dovednosti jsou zřetelně strukturovány grafickým rozložením učebnice: rozšiřující učivo uváděné především na boční barevné liště vede žáky k hlubšímu zájmu o probíranou problematiku cestou samostatné i skupinové práce i upozorňováním na alternativní zdroje informací (akcentovány jsou

Sleva 11 % z běžně ceny 116 Kč

Naše cena: 103 Kč

Skladem

Lidé a čas - pracovní sešit pro 4. a 5. ročník ZŠ - Člověk a jeho svět - Člověk a jeho svět

Autor: Hana Mikulenková

publisher: Prodos

0 / 5

Sleva 5 % z běžně ceny 61 Kč

Naše cena: 58 Kč

Skladem u dodavatelePředprodej knihy Karla Gotta

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí