Registrace | Přihlášení


Hana Staudková

Pracovní sešit k učebnici Českého jazyka 5/I. díl

Autor: Kolektiv autorů - Miroslava Horáčková,Hana Staudková

publisher: Alter

4 / 5
Také poslední z řady dvojdílných pracovních sešitů k učebnicím Český jazyk ALTER přináší řadu aplikačních cvičení vázaných na texty učebnice. Formulace otázek i grafická úprava zohledňuje věk žáků a připravuje je na přechod na druhý stupeň ZŠ.

Naše cena: 73 Kč

Skladem

Pracovní sešit k učebnici Českého jazyka 4/I. díl

Autor: Kolektiv autorů - Miroslava Horáčková,Hana Staudková

publisher: Alter

5 / 5
Metodické postupy v tomto dvojdílném pracovním sešitě vyhovují moderním trendům činné školy. Úkoly jsou sestaveny tak, aby se žák zdokonaloval ve čtení s porozuměním, aby ho podněcovaly k přemýšlení, ke zformulování a zapsání řešení, ke zdůvodňování zvoleného postupu; aby se prostřednictvím aplikačních cvičení učil racionálně myslet.

Naše cena: 73 Kč

Skladem

Matematické pětiminutovky - III. díl

Autor: Hana Staudková

publisher: Alter

4 / 5
Učební pomůcka pro 30 žáků. Obsahuje 21 sad po 30 listech pětiminutovek. Zahrnuje všechny spoje násobení a dělení v oboru malé násobilky, dělení se zbytkem, násobení a dělení mimo obor malé násobilky. Výsledky všech příkladů má k dispozici pouze vyučující.

Sleva 8 % z běžně ceny 449 Kč

Naše cena: 413 Kč

Nedostupné

Literární výchova pro 6. ročník ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Miroslava Horáčková,Hana Staudková

publisher: Alter

2 / 5
Sešit obsahuje konkrétní úkoly pro práci s literárními texty v Čítance 6. Učí žáky rozumět literárním pojmům a poznávat přední české a světové autory. Jeho součástí je i slovníček pojmů a jmen. Učebnice získala ocenění: Zlatá stuha 1998, nejlepší exponát na výstavě SCHOLA NOVA 1999, pečeť kvality CZECHDIDAC 1999.

Sleva 7 % z běžně ceny 30 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem

Pracovní sešit k učebnici Českého jazyka 5/II. díl

Autor: Kolektiv autorů - Miroslava Horáčková,Hana Staudková

publisher: Alter

0 / 5

Naše cena: 73 Kč

Skladem

Pracovní sešit k Čítance 2/1 pro 2. ročník ZŠ

Autor: Hana Staudková

publisher: Alter

0 / 5

Sleva 5 % z běžně ceny 38 Kč

Naše cena: 36 Kč

Skladem

Pracovní sešit k Čítance 2/2 pro 2. ročník ZŠ

Autor: Hana Staudková

publisher: Alter

0 / 5

Sleva 6 % z běžně ceny 36 Kč

Naše cena: 34 Kč

Skladem

Pracovní sešit k učebnici Českého jazyka 4/II. díl

Autor: Kolektiv autorů - Miroslava Horáčková,Hana Staudková

publisher: Alter

0 / 5
Metodické postupy v tomto dvojdílném pracovním sešitě vyhovují moderním trendům činné školy. Úkoly jsou sestaveny tak, aby se žák zdokonaloval ve čtení s porozuměním, aby ho podněcovaly k přemýšlení, ke zformulování a zapsání řešení, ke zdůvodňování zvoleného postupu; aby se prostřednictvím aplikačních cvičení učil racionálně myslet.

Naše cena: 73 Kč

Skladem

Pracovní sešit - Lidé kolem nás 4 - Etika pro 4. ročník ZŠ - Aplikovaná etika pro 4. ročník prac.…

Autor: Kolektiv autorů - Lenka Bradáčová,Hana Staudková

publisher: Alter

0 / 5
Pracovní sešit je doplňkem učebnice Lidé kolem nás 4 a je určen pro činnostní výuku. Vede žáky k citlivému vnímání a zajímavou formou rozvíjí poznatky a zkušenosti žáků o tématech jako postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, komunikace, obchod, politické strany, principy demokracie apod.

Naše cena: 53 Kč

Skladem

Matematické pětiminutovky - I. díl - Sčítání a odčítání v oboru čísel do 20 pro 1. ročník ZŠ

Autor: Hana Staudková

publisher: Alter

0 / 5
Učební pomůcka pro 30 žáků. Obsahuje 7 sad po 30 listech pětiminutovek, které procvičují všechny spoje do 20 včetně příkladů na sčítání a odčítání s přechodem přes desítku. Výsledky všech příkladů má k dispozici pouze vyučující.

Naše cena: 322 Kč

Skladem

Matematické pětiminutovky - II. díl - Sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100 pro 2.-3.…

Autor: Hana Staudková

publisher: Alter

0 / 5
Učební pomůcka pro 30 žáků. Obsahuje 14 sad po 30 listech pětiminutovek – umožňuje dětem naučit se hbitě sčítat a odčítat jednociferná i dvojciferná čísla v oboru do 100. Výsledky všech příkladů má k dispozici pouze vyučující.

Naše cena: 322 Kč

Skladem

Pracovní sešit ke Slabikáři 3.díl - Rozšiřující texty

Autor: Hana Staudková

publisher: Alter

0 / 5
Zásobník rozšiřujících materiálů pro dobré čtenáře nabízí texty zaměřené na procvičování konkrétního písmene, dále hádanky, doplňovačky, přesmyčky. Svěží styl Jiřího Žáčka a atraktivní náměty žáky k četbě vhodně motivují.

Naše cena: 49 Kč

Skladem

Prvouka 3/1 - Pracovní listy k učebnici - Člověk a jeho svět

Autor: Kolektiv autorů - Lenka Bradáčová,Hana Staudková

publisher: Alter

0 / 5
Pracovní listy obsahují úkoly k procvičení učiva daného RVP ZV. Umožňují vytváření klíčových kompetencí a budování očekávaných výstupů RVP ZV.

Sleva 6 % z běžně ceny 33 Kč

Naše cena: 31 Kč

Skladem

Prvouka 3/2 - Pracovní listy k učebnici - Člověk a jeho svět

Autor: Kolektiv autorů - Lenka Bradáčová,Hana Staudková

publisher: Alter

0 / 5
Pracovní listy jsou doplňkem k učebnici Prvouka 3/2 ALTER, obsahují úkoly k procvičení učiva daného RVP ZV. Umožňují vytváření klíčových kompetencí a budování očekávaných výstupů RVP ZV.

Sleva 5 % z běžně ceny 38 Kč

Naše cena: 36 Kč

Skladem

Čítanka 3. ročník, 2. díl - měkká vazba - 2. ediční řada

Autor: Hana Staudková

publisher: Alter

0 / 5
Čítanka 3/2 je nový titul, který rozšiřuje výběr ukázek z Čítanky 3/1 o úryvky ze současné české i světové dětské literatury. Čítanka 3/2 umožňuje zážitkové čtení i naslouchání a poutavostí vybraných ukázek motivuje žáky k vlastní četbě. Její nedílnou součástí je Pracovní sešit.

Naše cena: 97 Kč

Skladem

Pracovní sešit k Mojí první čítance - zábavné úkoly pro čtení s porozuměním

Autor: Hana Staudková

publisher: Alter

0 / 5
Pracovní sešit přináší zásobník zábavných úkolů zaměřených na čtení s porozuměním a nácvik plynulého čtení. Úkoly přímo navazují na výchozí texty z učebnice Moje první čítanka.

Naše cena: 55 Kč

Skladem

Čítanka 3. ročník, 2. díl - tvrdá vazba

Autor: Staudková Hana

publisher: Alter

0 / 5

Naše cena: 120 Kč

Nedostupné

Čítanka 2. ročník, 2. díl - tvrdá vazba

Autor: Hana Staudková

publisher: Alter

0 / 5
Čítanka 2/2 rozšiřuje výběr ukázek z prvního dílu Čítanky 2/1 o úryvky ze současné české i světové dětské literatury. Čítanka umožňuje zážitkové čtení i naslouchání a poutavostí vybraných ukázek motivuje žáky k vlastní četbě. Doplňkem je Pracovní sešit k Čítance 2/2, který vede žáky k práci s textem, obsahuje činnosti vedoucí k rozvoji čtenářských dovedností.

Naše cena: 120 Kč

Skladem

Pracovní sešit ke Slabikáři 1.díl

Autor: Hana Staudková

publisher: Alter

0 / 5
Hana Staudková a kol., ilustrovaly O. Čechová, K. Bittmanová, H. Zmatlíková Dvojdílný pracovní sešit je zásobníkem cvičení a úkolů pro rozvoj čtenářství; navazuje na Pracovní sešit k Živé abecedě ALTER (092769). Součástí obou dílů jsou kartičky se slovy tištěnými velkou i malou abecedou a přílohy, které se slovy pracují.

Naše cena: 61 Kč

Skladem

Pracovní sešit ke Slabikáři 2.díl

Autor: Staudková Hana

publisher: Alter

0 / 5
Dvojdílný pracovní sešit je zásobníkem cvičení a úkolů pro rozvoj čtenářství. Navazuje na Pracovní sešit k Živé abecedě (092769) a je rovněž koncipován tak, aby do něj žáci mohli psát. Jeho součástí jsou kartičky se slovy tištěné velkou a malou abecedou.

Naše cena: 63 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí EMG doprava zdarma - na pozadí