Registrace | Přihlášení


Horák Záboj

Právní dějiny církví - Synagoga a církve v průběhu dějin

Autor: Kolektiv autorů - Záboj Horák,Jiří Rajmund Tretera

publisher: Nakladatelství Leges

3 / 5
21 %
Monografie podává stručný přehled právních dějin židovského náboženského společenství od jeho počátků až do doby dokončení Talmudu a křesťanství od jeho počátků až do současnosti. Zachycuje dějiny vztahu státu a církví po celé toto období. Autoři, oba zkušení vysokoškolští učitelé, podávají přehledný výklad, který doplňují zajímavými podrobnostmi. Originálním způsobem pojednávají o biblických

Sleva 21 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 307 Kč

Skladem

Církve a právo Miscellanea

Autor: Kolektiv autorů - Záboj Horák,Jiří Rajmund Tretera

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
21 %
Kniha Církve a právo je souborem miscellaneí, růzností, z bohaté tvorby právníka, kanonisty a kněze Jiřího Rajmunda Tretery, vydaných u příležitosti jeho 75. životního jubilea. Jde o výběr drobných článků týkajících se církví a právních oborů s církvemi souvisejících. Mezi články lze nalézt dokumenty, na jejichž koncipování se autor podílel a které jsou dnes již nepřístupné nebo obtížně

Sleva 21 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 544 Kč

Skladem

Konfesní právo

Autor: Kolektiv autorů - Záboj Horák,Jiří Rajmund Tretera

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
28 %
Předmětem konfesního práva je právní úprava postavení jednotlivců, pokud jde o vyznávání čili konfesi náboženské víry, a také právní úprava postavení jejich náboženských kolektivů neboli konfesí. Konfesní právo je součástí právních řádů jednotlivých států a mezinárodního společenství; je tedy jedním z odvětví světského práva. Tím se liší od práva církevního, které pojednává o vnitřním právním

Sleva 28 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 394 Kč

Skladem

Církevní právo

Autor: Kolektiv autorů - Záboj Horák,Jiří Rajmund Tretera

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 % Výprodej
Předmětem církevního práva je právní řád církví, vytvořený církevním zákonodárcem. Publikace se ve své úvodní části zabývá základními pojmy církevního práva všech církví, jejich vzájemným srovnáním a vztahem ke světským právním předpisům, zejména k českému právu. Její druhá část je věnována právnímu řádu katolické církve neboli kanonickému právu. Soustřeďuje se na platné právo latinské

Sleva 18 % z běžně ceny 520 Kč

Naše cena: 425 Kč

Skladem

Církevní právo

Autor: Kolektiv autorů - Záboj Horák,Jiří Rajmund Tretera

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
21 % Novinka
Církevní právo je právní řád různých církví a klíč k pochopení jejich vnitřního života. První část knihy představuje čtivým a přístupným způsobem základní pojmy církevního práva všech církví a vysvětluje jejich vztah k civilnímu právu. Druhá část se věnuje platnému kanonickému právu katolické církve. Vykládá přehledně organizaci církve, postavení duchovních, řeholníků i laiků, majetkové

Sleva 21 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 465 Kč

SklademPřihlášení uživatele

Black Friday - scyscraper