Registrace | Přihlášení


Ivan Dylevský

Somatologie

Autor: Dylevský Ivan

publisher: Epava

4.3 / 5
Dylevského Somatologie je již klasická učebnice pro zdravotní školy a nižší stupně lékařských fakult. Vzhledem k měnícím se trendům a vývoji , byla učebnice několikrát přepracovávána a současná podoba učebnice Somatologie je výsledkem kritického zhodnocení různých verzí původního textu, vycházejících v posledních deseti letech . Vzhledem k současnému a předpokládanému vývoji našeho školství,

Sleva 28 % z běžně ceny 310 Kč

Naše cena: 222 Kč

Skladem

28 %

Kineziologie - Základy strukturální kinezologie

Autor: Dylevský Ivan

publisher: Triton

4 / 5
Kineziologie je typický multidisciplinární vědní obor, který je různě pojímán, a proto i různě vyučován. V našem pojetí lze kineziologi definovat jakovědu o pohybu a jeho řízení. Tomuto pojetí vědního oboru je přispůsoben i obsah předmětu kineziologie a text učebnice.

Sleva 29 % z běžně ceny 448 Kč

Naše cena: 318 Kč

Skladem

29 %

Základy anatomie

Autor: Dylevský Ivan

publisher: Triton

3.7 / 5
Masáž a hydroterapie patří mez historicky nejstarší formy fyzikální léčby. Masér je proto vždy zdravotnický pracovník, i když pracovník sui generis, a neobejde se bez základních poznatků o stavbě a funkci lidského těla. Teprve jejich osvojení mu totiž umožní plně pochopit indikace i kontraindikace, přínos i úskalí tohoto typu terapie.Publikace je učebnicí, kterou ocení i čtenáři bez detailních

Sleva 30 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 279 Kč

Skladem u dodavatele

30 %

Somatologie pro předmět Základy anatomie a fyziologie člověka

Autor: Dylevský Ivan

publisher: Grada

3.5 / 5
Základní učebnice předmětu Základy anatomie a fyziologie člověka od renomovaného autora učebnic a skript a přednášejícího somatologie, anatomie a kineziologie. Publikace je doplněna téměř dvěma sty obrázky, které doplňují a ilustrují text. Studenti budou po jejím přečtení schopni splnit podmínky požadované pro absolvování uvedeného předmětu.

Sleva 15 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 297 Kč

Skladem

15 %

Dětský pohybový systém

Autor: Dylevský Ivan

publisher: Poznání

0 / 5
Dětský pohybový systém je ve svém segmentu odborné literatury text prioritní. Anatomie dětského těla nebyla dosud z různých důvodů uceleně zpracována - a zvláště anatomie (morfologie) pohybového systému absentuje i ve světovém písemnictví. Tato publikace programově pokrývá především obecnou anatomii, která je vždy úvodem ke studiu speciálních kapitol a která v posledních letech prodělávala

Sleva 26 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 214 Kč

Skladem

26 %

Funkční anatomie

Autor: Dylevský Ivan

publisher: Grada

0 / 5
Funkční anatomie je koncipována jako moderní základní interdisciplinární morfologický text určený pro široký okruh studentů několika fakult a dalších škol. Koncepce funkční anatomie člověka vychází z provázanosti struktury a funkce lidského těla a dovoluje hned na počátku studia chápat kauzalitu vývoje, stavby a funkčních projevů orgánových systémů. Cílovou skupinou studentů, kterým je text

Sleva 15 % z běžně ceny 849 Kč

Naše cena: 722 Kč

Skladem

15 %

Nové pohledy na neinvazivní laser

Autor: Dylevský Ivan, Navrátil Leoš

publisher: Grada

0 / 5
Terapeutický laser je využíván v medicíně více než 30 let. Systematický výzkum zaměřený na intracelulární změny a metabolické pochody v organizmu při fototerapii otevírá stále se inovující modifikace stávajících terapeutických schémat. Výrazným způsobem ovlivňuje tento typ léčby i technický rozvoj, rozšiřující indikační spektrum zejména v dermatologii a estetické medicíně, při léčbě pohybového

Sleva 15 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 127 Kč

Skladem

15 %

Lymfa míza

Autor: Dylevský Ivan

publisher: Poznání

0 / 5
Učebnice je koncipována pro nezdravotnické i zdravotnické pracovníky, kteří podle svých specializací přicházejí do styku s poruchami nebo následky poškození, případně přetížení mízního systému a v rozsahu svých kompetencí je řeší. Text nepředpokládá předchozí zdravotnické vzdělání. Obecné anatomické a fyziologické znalosti jsou samozřejmě pro studium tak specializované kapitoly, jako je

Sleva 26 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 146 Kč

Skladem

26 %

Základy funkční anatomie

Autor: Dylevský Ivan

publisher: Poznání

0 / 5
Základy funkční anatomie jsou moderním učebním textem, který srozumitelným a stručným způsobem popisuje stavbu lidského těla. Je vstupním textem ke studiu všech biomedicínckých oborů, pedagogické fakulty, fakulty se sportovním zaměřeném, biomedicíncky orientované obory technických vysokých škol a bakalářské směry paramedicínského studia na lékařských fakultách. Moderní koncepce učebnice

Sleva 24 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 298 Kč

Skladem

24 %

Klinická kineziologie a patokineziologie 1. + 2. díl

Autor: Dylevský Ivan

publisher: Grada

0 / 5
Publikace představuje úvod do nově budovaného oboru stejného názvu, vytváří a definuje nový koncept klinické kineziologie. Kniha vychází z akceptace pohybu jako důsledku řízených molekulárních změn, které jsou důsledkem evoluce pohybu. Text prvního i druhého dílu proto obsahuje originální kapitoly zabývající se i anatomií dítěte – nipioanatomií – a jejím možným přesahem do kineziologie.

Sleva 15 % z běžně ceny 1 999 Kč

Naše cena: 1 699 Kč

Skladem

15 % Doprava zdarma


50% sleva na druhý titul

Přihlášení uživatele

Vanoční banner - postranní vpravo