Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Jan Dvořák

Literatura pro 3. ročník SŠ - učebnice

Autor: Kolektiv autorů - Lukáš Andree,Jan Dvořák

publisher: Didaktis

4.5 / 5
Učebnice je zpracována podle RVP pro střední odborné vzdělávání (ve vzdělávací oblasti Estetické vzdělávání) a podle RVP pro gymnaziální vzdělávání (ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace). Lze ji tedy použít ve výuce jak na středních odborných školách, tak i na gymnáziích. Učebnice plynule navazuje na učivo obsažené v předchozím titulu Literatura pro 2. ročník středních škol.

Sleva 8 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem

Občanské právo hmotné 1: Obecná část 

publisher: Wolters Kluwer ČR

4 / 5
23 %
Aktualizované a doplněné vydání prvního svazku učebnice občanského práva hmotného, který získal ocenění za nejlepší právnickou publikaci a za nejlepší vysokoškolskou učebnici roku 2013. Kniha je dílem našich předních civilistů, kteří působí v akademické sféře i právní praxi. Zahrnuje výklad týkající se obecné části nového českého soukromého práva.

Sleva 23 % z běžně ceny 560 Kč

Naše cena: 431 Kč

Skladem u dodavatele

Literatura pro 3.ročník SŠ - Pracovní sešit

Autor: Kolektiv autorů - Lukáš Andree,Jan Dvořák

publisher: Didaktis

4 / 5
Pracovní sešit rozvíjí a procvičuje znalosti, které jsou obsaženy v učebnici. Stejně tak napomáhá rozvoji dovedností i klíčových kompetencí na základě probíraného učiva. Struktura pracovního sešitu kopíruje strukturu učebnice, což usnadňuje práci s touto částí sady. Navíc je na konci každého tematického celku zařazena opakovací kapitola, která prohlubuje a testuje znalosti a dovednosti studentů.

Sleva 8 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 183 Kč

Skladem

Literatura pro 4. ročník SŠ - pracovní sešit

Autor: Kolektiv autorů - Lukáš Andree,Jan Dvořák

publisher: Didaktis

4.5 / 5
Pracovní sešit rozvíjí a procvičuje znalosti, které jsou obsaženy v učebnici. Stejně tak napomáhá rozvoji dovedností i klíčových kompetencí na základě probíraného učiva. Struktura pracovního sešitu kopíruje strukturu učebnice, což usnadňuje práci s touto částí sady. Navíc je na konci každého tematického celku zařazena opakovací kapitola, která prohlubuje a testuje znalosti a dovednosti studentek

Sleva 8 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 183 Kč

Skladem u dodavatele

Literatura pro 3.ročník SŠ - Pracovní sešit

Autor: Kolektiv autorů - Lukáš Andree,Jan Dvořák

publisher: Didaktis

4.5 / 5
Zkrácená verze pracovního sešitu Literatura pro 2. ročník středních škol vychází z původní podoby pracovního sešitu, lépe však reflektuje hodinovou dotaci (66, resp. 99 hodin ročně) předmětu český jazyk zejména na středních odborných školách. Zkrácená verze pracovního sešitu rozvíjí a procvičuje znalosti, které jsou po teoretické stránce obsaženy v učebnici. Stejně tak napomáhá rozvoji

Sleva 8 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 155 Kč

Skladem

Než vzniklo Československo aneb Každým krokem číhala smrt

publisher: Svět křídel

4.1 / 5
18 %
Řadu desetiletí se v Československu ve druhé polovině 20. století (za tzv. studené války a za vlády komunistů) o našich legionářích psát nesmělo, natož publikovat nějaké fotografie. Psalo se pouze to, co vyhovovalo tehdejší politické moci a tak se například boje s bolševiky překrucovaly. Pamětníci na 1. světovou válku dávno zemřeli, ale někteří zanechali po sobě písemné vzpomínky, fotografické

Sleva 18 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 164 Kč

Skladem

Občanské právo hmotné 3: Věcná práva

publisher: Wolters Kluwer ČR

3.6 / 5
23 %
Třetí svazek vysokoškolské učebnice navazuje na první díl věnovaný obecné části nového českého občanského práva a oceněný jednak jako nejlepší právnická publikace, jednak jako nejlepší vysokoškolská učebnice roku 2013. Kniha je dílem našich předních civilistů, působících jak v nejvyšší akademické sféře, tak v právnické praxi. Zahrnuje výklad o věcných právech upravených systematicky v části třetí

Sleva 23 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem

Občanské právo hmotné 4: Dědické právo

Autor: Jan Dvořák

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
23 %
Čtvrtý svazek základní vysokoškolské učebnice obsahuje výklad dědického práva podle hlavy III části třetí občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Kniha navazuje na první tři svazky, které čtenáře provedly obecnou a rodinnou částí a obecným výkladem k věcným právům. Dědické právo po přijetí občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. doznalo ve srovnání s jinými částmi občanského práva hmotného největších

Sleva 23 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem

Malý slovník managementu divadla

Autor: Jan Dvořák

publisher: Pražská scéna

0 / 5
16 %
Příručka pro organizátory, producenty, manažery, produkční, studenty a adepty studia divadla, kultury a umění.

Sleva 16 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 167 Kč

Skladem u dodavatele

Čestmír Suška

Autor: Kolektiv autorů - Jan Dvořák,Jiří Olič

publisher: Gallery

0 / 5
18 %
Velká monografie sochaře Čestmíra Sušky postupně uvádí jednotlivé etapy celého jeho dosavadního díla - od výtvarných a studijních počátků, přes studium na Akademii výtvarných umění v Praze a členství ve skupině Tvrdohlaví, tvůrčí pobyty v USA a založení vlastního sochařského studia Bubec. Zvlášť zvýrazněno je zatím poslední období Suškovy tvorby, které je ve znamení monumentálních svařovaných

Sleva 18 % z běžně ceny 1 420 Kč

Naše cena: 1 164 Kč

Skladem u dodavatele

Centrum českých loutkářů / Národní divadlo marionet - 20 let služby dobrému jménu pražského divadla

Autor: Jan Dvořák

publisher: Pražská scéna

0 / 5
18 %
S uvedením nejúspěšnější inscenace českého polistopadového divadla r. 1991, loutkového provedení Mozartovy opery Don Giovann,i se zároveň zrodil i fenomén nového pražského marionetového divadla, jehož dvacetiletí je dokumentováno mj. i množstvím barevných ilustrací.

Sleva 18 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 163 Kč

Skladem u dodavatele

Edice DIVADLO 1961 - 1970

Autor: Kolektiv autorů - Jan Dvořák,Jiří Hůla

publisher: Pražská scéna

0 / 5
21 %
Nakladatelství divadelní literatury Pražská scéna ve spolupráci s občanským sdružením Archiv výtvarného umění a grafickým studiem Carton Clan nabízí argument do diskuse o hodnotách a významu 60. let, detailní pohled na 121 svazků edice divadelních her v nakladatelství Orbis, soubor působivých knižních obálek nejpřednějších českých výtvarných umělců a knižních designérů (Jiří Balcar, Adolf Born,

Sleva 21 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 157 Kč

Skladem u dodavatele

Občanské právo hmotné 1 - Díl první: Obecná část - 2., aktualizované a doplněné vydání

Autor: Jan Dvořák

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Aktualizované a doplněné vydání prvního svazku učebnice občanského práva hmotného, který získal ocenění za nejlepší právnickou publikaci a za nejlepší vysokoškolskou učebnici roku 2013. Kniha je dílem našich předních civilistů, kteří působí v akademické sféře i právní praxi. Zahrnuje výklad týkající se obecné části nového českého soukromého práva.

Sleva 6 % z běžně ceny 560 Kč

Naše cena: 526 Kč

Ihned ke stažení

Čechoslováci v Gulagu

Autor: Kolektiv autorů - Jan Dvořák,Jaroslav Formánek,Adam Hradilek

publisher: Česká televize

0 / 5
20 %
Kniha se věnuje téměř neznámé historii represí vůči občanům Československa a Čechům žijícím na území Sovětského svazu ve 20. až 50. letech minulého století. Na tragických životních osudech dvanácti Čechoslováků a jejich rodinných příslušníků a přátel demonstruje zvůli sovětské totalitní moci, která nemilosrdně likvidovala či k otrocké práci bezohledně využívala i domnělé odpůrce režimu.

Sleva 20 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem u dodavatele

Židé v Gulagu

Autor: Jan Dvořák

publisher: Ústav pro studium totalitních

0 / 5
21 %
Publikace přináší 21 rozhovorů s československými uprchlíky židovského původu, kteří se v letech 1939–1941 ocitli v sovětských pracovních či zajateckých táborech. Reprezentují osudy okolo dvou tisíc Židů původem z Československa, kteří se útěkem na východ sice vyhnuli útlaku ze strany německých a maďarských okupantů či slovenských fašistů, ale většina z nich byla Sověty za nelegální překročení

Sleva 21 % z běžně ceny 305 Kč

Naše cena: 241 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o ochraně utajovaných informací: Komentář

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
23 %
Ačkoliv od nabytí účinnosti zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti uplynulo již téměř třináct let, je předkládaná publikace nejen prvním komentářem k němu, nýbrž i vůbec první knižní publikací, která se problematikou tohoto zákona komplexně zaobírá. S vědomím toho autoři podrobně rozebírají jednotlivé pojmy a instituty daného zákona, shrnují dosavadní judikaturu,

Sleva 23 % z běžně ceny 990 Kč

Naše cena: 762 Kč

Skladem

Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (412/2005 Sb.) – Komentář

Autor: Jan Dvořák

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Ačkoliv od nabytí účinnosti zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti uplynulo již téměř třináct let, je předkládaná publikace nejen prvním komentářem k němu, nýbrž i vůbec první knižní publikací, která se problematikou tohoto zákona komplexně zaobírá. S vědomím toho autoři podrobně rozebírají jednotlivé pojmy a instituty daného zákona, shrnují dosavadní judikaturu,

Sleva 6 % z běžně ceny 990 Kč

Naše cena: 931 Kč

Ihned ke stažení

Občanský zákoník (zák. č. 89/2012 Sb.). Komentář, IV. svazek (dědické právo) - 2. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Jan Dvořák,Josef Fiala,Martin Šešina,JIří Švestka,Karel Wawerka

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
23 %
Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází po pěti letech ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která od prvního vydání k problematice vznikla, a především reaguje na každodenní problémy praxe a snaží se je překlenout výkladem. Komentář vznikl pod vedením emeritního profesora katedry

Sleva 23 % z běžně ceny 1 595 Kč

Naše cena: 1 228 Kč

Skladem

Čechoslováci v Gulagu II.

Autor: Kolektiv autorů - Jan Dvořák,Jaroslav Formánek,Adam Hradilek

publisher: Česká televize

0 / 5
20 %
"Otce požádali, že by si s ním chtěl jejich velitel promluvit, že se zdrží tak hodinku dvě. Odešel s nimi a vrátil se za deset let." Ze vzpomínek Ivana Zoce Druhý díl knihy Čechoslováci v Gulagu je volným pokračováním publikace odvozené od stejnojmenného televizního dokumentu a přibližuje osudy dalších dvanácti krajanů postižených politickými represemi v Sovětském svazu ve 20. až 50. letech

Sleva 20 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem u dodavatele

Čechoslováci v Gulagu III.

Autor: Kolektiv autorů - Jan Dvořák,Jaroslav Formánek,Adam Hradilek

publisher: Česká televize

0 / 5
20 %
"Osmdesát chlapů zmizelo a nikdo o tom nemluvil. Lidi se tehdy strašně báli o takových věcech hovořit, a pak jako my s mamkou doufali, že se jejich blízcí po čase vrátí." Ze vzpomínek Marie Jandurové Šimkové "… Stovky našich příslušníků, kteří jsou v koncentračních táborech, marně se dovolávají propuštění a vstupu do vojenských jednotek, tak jak bylo povoleno Polákům a hned provedeno. Uprchlíci

Sleva 20 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem u dodavateleAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí