Registrace | Přihlášení


Jan Dvořák

Občanské právo hmotné 1: Obecná část 

Autor: Jan Dvořák

publisher: Wolters Kluwer ČR

4 / 5
19 % Top50 Předprodej
Aktualizované a doplněné vydání prvního svazku učebnice občanského práva hmotného, který získal ocenění za nejlepší právnickou publikaci a za nejlepší vysokoškolskou učebnici roku 2013. Kniha je dílem našich předních civilistů, kteří působí v akademické sféře i právní praxi. Zahrnuje výklad týkající se obecné části nového českého soukromého práva.

Sleva 19 % z běžně ceny 560 Kč

Naše cena: 454 Kč

vyjde 12. 3. 2021

Literatura pro 3.ročník SŠ - Pracovní sešit

Autor: Kolektiv autorů - Lukáš Andree,Jan Dvořák, kolektiv autorů

publisher: Didaktis

4 / 5
Pracovní sešit rozvíjí a procvičuje znalosti, které jsou obsaženy v učebnici. Stejně tak napomáhá rozvoji dovedností i klíčových kompetencí na základě probíraného učiva. Struktura pracovního sešitu kopíruje strukturu učebnice, což usnadňuje práci s touto částí sady. Navíc je na konci každého tematického celku zařazena opakovací kapitola, která prohlubuje a testuje znalosti a dovednosti studentů.

Sleva 4 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem u dodavatele

Než vzniklo Československo aneb Každým krokem číhala smrt

Autor: Jan Dvořák

publisher: Svět křídel

4 / 5
14 %
Řadu desetiletí se v Československu ve druhé polovině 20. století (za tzv. studené války a za vlády komunistů) o našich legionářích psát nesmělo, natož publikovat nějaké fotografie. Psalo se pouze to, co vyhovovalo tehdejší politické moci a tak se například boje s bolševiky překrucovaly. Pamětníci na 1. světovou válku dávno zemřeli, ale někteří zanechali po sobě písemné vzpomínky, fotografické

Sleva 14 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 172 Kč

Skladem u dodavatele

Občanské právo hmotné 3: Věcná práva

Autor: Jan Dvořák

publisher: Wolters Kluwer ČR

3.6 / 5
19 %
Třetí svazek vysokoškolské učebnice navazuje na první díl věnovaný obecné části nového českého občanského práva a oceněný jednak jako nejlepší právnická publikace, jednak jako nejlepší vysokoškolská učebnice roku 2013. Kniha je dílem našich předních civilistů, působících jak v nejvyšší akademické sféře, tak v právnické praxi. Zahrnuje výklad o věcných právech upravených systematicky v části třetí

Sleva 19 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 267 Kč

Skladem

Literatura pro 4. ročník SŠ - pracovní sešit

Autor: Kolektiv autorů - Lukáš Andree,Jan Dvořák, kolektiv autorů

publisher: Didaktis

4.5 / 5
Pracovní sešit rozvíjí a procvičuje znalosti, které jsou obsaženy v učebnici. Stejně tak napomáhá rozvoji dovedností i klíčových kompetencí na základě probíraného učiva. Struktura pracovního sešitu kopíruje strukturu učebnice, což usnadňuje práci s touto částí sady. Navíc je na konci každého tematického celku zařazena opakovací kapitola, která prohlubuje a testuje znalosti a dovednosti studentek

Sleva 4 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem

Literatura pro 3. ročník SŠ - učebnice

Autor: Kolektiv autorů - Lukáš Andree,Jan Dvořák, kolektiv autorů

publisher: Didaktis

4.5 / 5
Učebnice je zpracována podle RVP pro střední odborné vzdělávání (ve vzdělávací oblasti Estetické vzdělávání) a podle RVP pro gymnaziální vzdělávání (ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace). Lze ji tedy použít ve výuce jak na středních odborných školách, tak i na gymnáziích. Učebnice plynule navazuje na učivo obsažené v předchozím titulu Literatura pro 2. ročník středních škol.

Sleva 4 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 239 Kč

Skladem

Literatura pro 3.ročník SŠ - Pracovní sešit

Autor: Kolektiv autorů - Lukáš Andree,Jan Dvořák, kolektiv autorů

publisher: Didaktis

4.5 / 5
Zkrácená verze pracovního sešitu Literatura pro 2. ročník středních škol vychází z původní podoby pracovního sešitu, lépe však reflektuje hodinovou dotaci (66, resp. 99 hodin ročně) předmětu český jazyk zejména na středních odborných školách. Zkrácená verze pracovního sešitu rozvíjí a procvičuje znalosti, které jsou po teoretické stránce obsaženy v učebnici. Stejně tak napomáhá rozvoji

Sleva 4 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem

Průvodce testovými otázkami ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o zbrojní průkaz

Autor: Jan Dvořák

publisher: Wolters Kluwer ČR

3.6 / 5
19 %
Účelem předkládané příručky je pomoci žadatelům o zbrojní průkaz s přípravou na teoretickou část zkoušky odborné způsobilosti. Kompletní znění souboru více než 500 testových otázek, které zveřejňuje na svých stránkách Ministerstvo vnitra, je obsahem příručky. Nový soubor testových otázek je používán od 1. srpna 2017. Ambicí této publikace je proložením jednotlivých testových otázek stručnými

Sleva 19 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 202 Kč

Skladem

Občanské právo hmotné 4: Dědické právo

Autor: Jan Dvořák

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
19 %
Čtvrtý svazek základní vysokoškolské učebnice obsahuje výklad dědického práva podle hlavy III části třetí občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Kniha navazuje na první tři svazky, které čtenáře provedly obecnou a rodinnou částí a obecným výkladem k věcným právům. Dědické právo po přijetí občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. doznalo ve srovnání s jinými částmi občanského práva hmotného největších

Sleva 19 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 267 Kč

Skladem

Vrchnostenské město v raném novověku - Vztahy k vrchnosti a venkovskému zázemí na příkladu Svitav v…

Autor: Jan Dvořák

publisher: Thomas Tracy

0 / 5
17 %
Monografie, inspirovaná v přístupu ke zkoumané skutečnosti především teorií centrálního místa a základními tezemi strukturalismu, se zabývá vztahem vrchnostenského města v raném novověku k vrchnosti a jejím úředníkům na jedné straně a venkovskému zázemí na straně druhé. Pro řešení daných otázek bylo zvoleno město Svitavy jako centrum svitavského panství, a to v časovém horizontu 17.

Sleva 17 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 79 Kč

Skladem u dodavatele

Edice DIVADLO 1961 - 1970

Autor: Kolektiv autorů - Jan Dvořák,Jiří Hůla

publisher: Pražská scéna

0 / 5
17 %
Nakladatelství divadelní literatury Pražská scéna ve spolupráci s občanským sdružením Archiv výtvarného umění a grafickým studiem Carton Clan nabízí argument do diskuse o hodnotách a významu 60. let, detailní pohled na 121 svazků edice divadelních her v nakladatelství Orbis, soubor působivých knižních obálek nejpřednějších českých výtvarných umělců a knižních designérů (Jiří Balcar, Adolf Born,

Sleva 17 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 165 Kč

Skladem u dodavatele

Almanach Tetralogické společnosti na rok 2008

Autor: Jan Dvořák

publisher: Pražská scéna

0 / 5
12 %
O teatrologii a Teatrologické společnosti, ohlédnutí a perspektivy, česká divadelní encyklopedie.... články, dokumenty.

Sleva 12 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem u dodavatele

Jan Grossman - Interpretace: Odkaz Jana Grossmana divadelníkům - Odkaz Jana Grossmana divadelníkům

Autor: Jan Dvořák

publisher: Pražská scéna

0 / 5
12 %
Třetí část cyklu reflexí o teorii, praxi a životě divadelního režiséra Jana Grossmana. Interpretací jeho díla se zabývají přední teatrologové. Kromě studií kniha obsahuje vzpomínky

Sleva 12 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem u dodavatele

Výtvarné divadlo Kolotoč: K tématu vizuálního divadla v českých zemích - K tématu vizuálního…

Autor: Jan Dvořák

publisher: Pražská scéna

0 / 5
12 %
Kniha mapuje historii výtvarného divadla Kolotoč.

Sleva 12 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 263 Kč

Skladem u dodavatele

Čestmír Suška

Autor: Kolektiv autorů - Jan Dvořák,Jiří Olič

publisher: Gallery

0 / 5
14 %
Velká monografie sochaře Čestmíra Sušky postupně uvádí jednotlivé etapy celého jeho dosavadního díla - od výtvarných a studijních počátků, přes studium na Akademii výtvarných umění v Praze a členství ve skupině Tvrdohlaví, tvůrčí pobyty v USA a založení vlastního sochařského studia Bubec. Zvlášť zvýrazněno je zatím poslední období Suškovy tvorby, které je ve znamení monumentálních svařovaných

Sleva 14 % z běžně ceny 1 420 Kč

Naše cena: 1 221 Kč

Skladem u dodavatele

Centrum českých loutkářů / Národní divadlo marionet - 20 let služby dobrému jménu pražského divadla

Autor: Jan Dvořák

publisher: Pražská scéna

0 / 5
14 %
S uvedením nejúspěšnější inscenace českého polistopadového divadla r. 1991, loutkového provedení Mozartovy opery Don Giovann,i se zároveň zrodil i fenomén nového pražského marionetového divadla, jehož dvacetiletí je dokumentováno mj. i množstvím barevných ilustrací.

Sleva 14 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 171 Kč

Skladem u dodavatele

Karel Brožek

Autor: Kolektiv autorů - Jan Dvořák,Nina Malíková

publisher: Pražská scéna

0 / 5
17 %
Karel Brožek náležel k legendární skupině absolventů nově zřízené Katedry loutkářství DAMU přelomu 50. a 60. let – společně s Jurajem Herzem, Jiřím Srncem, Janem Švankmajerem ad. V roce 1959 stál na jevišti vedle Jiřího Suchého v Člověku z půdy – ve vůbec první inscenaci nového divadla Semafor. Stál o zrodu černého divadla, na vrcholu 60. let působil v Laterně magice, kde mj. spolupracoval s

Sleva 17 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 165 Kč

Skladem u dodavatele

Mistra dělá zkratka - Studie a eseje Jaroslava Marka - Studie a eseje Jaroslava Marka

Autor: Kolektiv autorů - Tomáš Borovský,Jan Dvořák,Martin Řepa

publisher: Matice moravská

0 / 5
17 %
Kritická edice studií a esejí Jaroslava Marka představuje jednoho z nejvýznamnějších českých historiků druhé poloviny 20. století jako autora kratších textů, jež svým tematickým zaměřením odpovídají hlavním oblastem jeho odborného zájmu. Každý ze tří oddílů („Urbánní dějiny“, „Portréty historiků“ a Teorie dějepisectví“) je opatřen analytickým úvodem a publikaci doplňuje i úplná bibliografie

Sleva 17 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 290 Kč

Skladem u dodavatele

Čechoslováci v Gulagu

Autor: Kolektiv autorů - Jan Dvořák,Jaroslav Formánek,Adam Hradilek

publisher: Česká televize

0 / 5
16 %
Kniha se věnuje téměř neznámé historii represí vůči občanům Československa a Čechům žijícím na území Sovětského svazu ve 20. až 50. letech minulého století. Na tragických životních osudech dvanácti Čechoslováků a jejich rodinných příslušníků a přátel demonstruje zvůli sovětské totalitní moci, která nemilosrdně likvidovala či k otrocké práci bezohledně využívala i domnělé odpůrce režimu.

Sleva 16 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 209 Kč

Skladem

Židé v Gulagu

Autor: Jan Dvořák

publisher: Ústav pro studium totalitních

0 / 5
17 %
Publikace přináší 21 rozhovorů s československými uprchlíky židovského původu, kteří se v letech 1939–1941 ocitli v sovětských pracovních či zajateckých táborech. Reprezentují osudy okolo dvou tisíc Židů původem z Československa, kteří se útěkem na východ sice vyhnuli útlaku ze strany německých a maďarských okupantů či slovenských fašistů, ale většina z nich byla Sověty za nelegální překročení

Sleva 17 % z běžně ceny 305 Kč

Naše cena: 253 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí