Registrace | Přihlášení


Jan Dvořák

Literatura pro 3.ročník SŠ - Pracovní sešit

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Andree Lukáš,Dvořák Jan

publisher: Didaktis

4 / 5
Pracovní sešit rozvíjí a procvičuje znalosti, které jsou obsaženy v učebnici. Stejně tak napomáhá rozvoji dovedností i klíčových kompetencí na základě probíraného učiva. Struktura pracovního sešitu kopíruje strukturu učebnice, což usnadňuje práci s touto částí sady. Navíc je na konci každého tematického celku zařazena opakovací kapitola, která prohlubuje a testuje znalosti a dovednosti studentů.

Sleva 7 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Literatura pro 3.ročník SŠ - Pracovní sešit

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Andree Lukáš,Dvořák Jan

publisher: Didaktis

4.5 / 5
Zkrácená verze pracovního sešitu Literatura pro 2. ročník středních škol vychází z původní podoby pracovního sešitu, lépe však reflektuje hodinovou dotaci (66, resp. 99 hodin ročně) předmětu český jazyk zejména na středních odborných školách. Zkrácená verze pracovního sešitu rozvíjí a procvičuje znalosti, které jsou po teoretické stránce obsaženy v učebnici. Stejně tak napomáhá rozvoji

Sleva 5 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 180 Kč

Skladem

Literatura pro 3. ročník SŠ - Učebnice

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Andree Lukáš,Dvořák Jan

publisher: Didaktis

4.5 / 5
Učebnice je zpracována podle RVP pro střední odborné vzdělávání (ve vzdělávací oblasti Estetické vzdělávání) a podle RVP pro gymnaziální vzdělávání (ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace). Lze ji tedy použít ve výuce jak na středních odborných školách, tak i na gymnáziích. Učebnice plynule navazuje na učivo obsažené v předchozím titulu Literatura pro 2. ročník středních škol.

Sleva 8 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 258 Kč

Skladem

Literatura pro 4. ročník SŠ - Pracovní sešit

Autor: Kolektiv autorů - Andree Lukáš,Dvořák Jan,kolektiv autorů

publisher: Didaktis

4.5 / 5
Pracovní sešit rozvíjí a procvičuje znalosti, které jsou obsaženy v učebnici. Stejně tak napomáhá rozvoji dovedností i klíčových kompetencí na základě probíraného učiva. Struktura pracovního sešitu kopíruje strukturu učebnice, což usnadňuje práci s touto částí sady. Navíc je na konci každého tematického celku zařazena opakovací kapitola, která prohlubuje a testuje znalosti a dovednosti studentek

Sleva 7 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem u dodavatele

Občanské právo hmotné 3: Věcná práva

Autor: Dvořák Jan

publisher: Wolters Kluwer

3.7 / 5
Třetí svazek vysokoškolské učebnice navazuje na první díl věnovaný obecné části nového českého občanského práva a oceněný jednak jako nejlepší právnická publikace, jednak jako nejlepší vysokoškolská učebnice roku 2013. Kniha je dílem našich předních civilistů, působících jak v nejvyšší akademické sféře, tak v právnické praxi. Zahrnuje výklad o věcných právech upravených systematicky v části třetí

Sleva 10 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 327 Kč

Skladem

Občanský zákoník (zák. č. 89/2012 Sb.). Komentář. Svazek VI (závazkové právo – druhá část)

Autor: Kolektiv autorů - Švestka JIří,Dvořák Jan,Fiala Josef,Šešina Martin,Wawerka Karel

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
11 %
Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která od prvního vydání k problematice vznikla, a především reaguje na každodenní problémy praxe a snaží se je překlenout výkladem. Komentář vznikl pod vedením emeritního profesora katedry občanského práva

Sleva 11 % z běžně ceny 3 525 Kč

Naše cena: 3 155 Kč

Skladem

Centrum českých loutkářů / Národní divadlo marionet

Autor: Dvořák Jan

publisher: Pražská scéna

0 / 5
12 %
S uvedením nejúspěšnější inscenace českého polistopadového divadla r. 1991, loutkového provedení Mozartovy opery Don Giovann,i se zároveň zrodil i fenomén nového pražského marionetového divadla, jehož dvacetiletí je dokumentováno mj. i množstvím barevných ilustrací.

Sleva 12 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem u dodavatele

Čestmír Suška

Autor: Kolektiv autorů - Dvořák Jan,Olič Jiří

publisher: Gallery Praha

0 / 5
15 %
Velká monografie sochaře Čestmíra Sušky postupně uvádí jednotlivé etapy celého jeho dosavadního díla - od výtvarných a studijních počátků, přes studium na Akademii výtvarných umění v Praze a členství ve skupině Tvrdohlaví, tvůrčí pobyty v USA a založení vlastního sochařského studia Bubec. Zvlášť zvýrazněno je zatím poslední období Suškovy tvorby, které je ve znamení monumentálních svařovaných

Sleva 15 % z běžně ceny 1 420 Kč

Naše cena: 1 207 Kč

Skladem

Občanský zákoník (zák. č. 89/2012 Sb.). Komentář. Svazek I (obecná část)

Autor: Kolektiv autorů - Dvořák Jan,Fiala Josef,Šešina Martin,Švestka JIří,Wawerka Karel

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
11 %
Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází po pěti letech ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která od prvního vydání k problematice vznikla, a především reaguje na každodenní problémy praxe a snaží se je překlenout výkladem. Komentář vznikl pod vedením emeritního profesora katedry

Sleva 11 % z běžně ceny 3 855 Kč

Naše cena: 3 450 Kč

Skladem

Občanské právo hmotné 4: Dědické právo

Autor: Dvořák Jan

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Čtvrtý svazek základní vysokoškolské učebnice obsahuje výklad dědického práva podle hlavy III části třetí občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Kniha navazuje na první tři svazky, které čtenáře provedly obecnou a rodinnou částí a obecným výkladem k věcným právům. Dědické právo po přijetí občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. doznalo ve srovnání s jinými částmi občanského práva hmotného největších

Sleva 10 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 327 Kč

Skladem u dodavatele

Občanský zákoník (zák. č. 89/2012 Sb.). Komentář, IV. svazek (dědické právo)

Autor: Kolektiv autorů - Dvořák Jan,Fiala Josef,Šešina Martin,Švestka JIří,Wawerka Karel

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází po pěti letech ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která od prvního vydání k problematice vznikla, a především reaguje na každodenní problémy praxe a snaží se je překlenout výkladem. Komentář vznikl pod vedením emeritního profesora katedry

Sleva 10 % z běžně ceny 1 755 Kč

Naše cena: 1 571 Kč

Skladem

Výtvarné divadlo Kolotoč: K tématu vizuálního divadla v českých zemích

Autor: Dvořák Jan

publisher: Pražská scéna

0 / 5
Kniha mapuje historii výtvarného divadla Kolotoč.

Sleva 10 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 269 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o ochraně utajovaných informací: Komentář

Autor: Dvořák Jan

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
11 % Sleva
Ačkoliv od nabytí účinnosti zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti uplynulo již téměř třináct let, je předkládaná publikace nejen prvním komentářem k němu, nýbrž i vůbec první knižní publikací, která se problematikou tohoto zákona komplexně zaobírá. S vědomím toho autoři podrobně rozebírají jednotlivé pojmy a instituty daného zákona, shrnují dosavadní judikaturu,

Sleva 11 % z běžně ceny 1 095 Kč

Naše cena: 980 Kč

Skladem

Mistra dělá zkratka - Studie a eseje Jaroslava Marka

Autor: Kolektiv autorů - Dvořák Jan,Řepa Martin,Borovský Tomáš

publisher: Historický ústav AV ČR

0 / 5
15 %
Kritická edice studií a esejí Jaroslava Marka představuje jednoho z nejvýznamnějších českých historiků druhé poloviny 20. století jako autora kratších textů, jež svým tematickým zaměřením odpovídají hlavním oblastem jeho odborného zájmu. Každý ze tří oddílů („Urbánní dějiny“, „Portréty historiků“ a Teorie dějepisectví“) je opatřen analytickým úvodem a publikaci doplňuje i úplná bibliografie

Sleva 15 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 298 Kč

Skladem u dodavatele

Jan Grossman - Interpretace: Odkaz Jana Grossmana divadelníkům

Autor: Dvořák Jan

publisher: Pražská scéna

0 / 5
Třetí část cyklu reflexí o teorii, praxi a životě divadelního režiséra Jana Grossmana. Interpretací jeho díla se zabývají přední teatrologové. Kromě studií kniha obsahuje vzpomínky

Sleva 10 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 143 Kč

Skladem u dodavatele

Almanach Tetralogické společnosti na rok 2008

Autor: Dvořák Jan

publisher: Pražská scéna

0 / 5
O teatrologii a Teatrologické společnosti, ohlédnutí a perspektivy, česká divadelní encyklopedie.... články, dokumenty.

Sleva 10 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 179 Kč

Skladem u dodavatele

Mimoza: Jak David Vávra a Tomáš Vorel objevovali pantomimu

Autor: Dvořák Jan

publisher: Pražská scéna

0 / 5
Monografie jednoho z divadelního souborů Pražské pětky, pantomimické skupiny Mimoza, jehož předními představiteli byli David Vávra a Tomáš Vorel. Kniha kromě různých dokumentů a výňatků z recenzí obsahuje též libreta inscenací.

Sleva 10 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 269 Kč

Skladem u dodavatele

Karel Brožek

Autor: Kolektiv autorů - Dvořák Jan,Malíková Nina

publisher: Pražská scéna

0 / 5
12 %
Karel Brožek náležel k legendární skupině absolventů nově zřízené Katedry loutkářství DAMU přelomu 50. a 60. let – společně s Jurajem Herzem, Jiřím Srncem, Janem Švankmajerem ad. V roce 1959 stál na jevišti vedle Jiřího Suchého v Člověku z půdy – ve vůbec první inscenaci nového divadla Semafor. Stál o zrodu černého divadla, na vrcholu 60. let působil v Laterně magice, kde mj. spolupracoval s

Sleva 12 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem u dodavatele

Edice DIVADLO 1961 - 1970

Autor: Kolektiv autorů - Dvořák Jan,Hůla Jiří

publisher: Pražská scéna

0 / 5
12 %
Nakladatelství divadelní literatury Pražská scéna ve spolupráci s občanským sdružením Archiv výtvarného umění a grafickým studiem Carton Clan nabízí argument do diskuse o hodnotách a významu 60. let, detailní pohled na 121 svazků edice divadelních her v nakladatelství Orbis, soubor působivých knižních obálek nejpřednějších českých výtvarných umělců a knižních designérů (Jiří Balcar, Adolf Born,

Sleva 12 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem

Občanský zákoník Komentář Svazek III (§ 655 až 975) Absolutní majetková práva

Autor: Kolektiv autorů - Dvořák Jan,Fiala Josef,Šešina Martin,Švestka JIří,Wawerka Karel

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
17 %
Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky, prof. JUDr. Jana Dvořáka a prof. JUDr. Josefa Fialy. Náš komentář: poskytuje výklad všech ustanovení nového občanského zákoníku, přináší vysvětlení nových institutů, které nový

Sleva 17 % z běžně ceny 2 382 Kč

Naše cena: 1 977 Kč

Skladem u dodavatele50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele