Registrace | Přihlášení


Jan Sokol

Etika, život, instituce - Pokus o praktickou filosofii

Autor: Jan Sokol

publisher: Vyšehrad

4 / 5
23 %
Výsledky moderní evoluční biologie naznačují, že mravnost v lidských společnostech není jen nějakou konvenční „nadstavbou“, nýbrž navazuje na podstatné rysy všeho živého a rozvíjí je specificky lidskou kulturou. Jednající člověk tak není jen svébytná osoba, odpovídající pouze za své vlastní činy, nýbrž nese faktickou odpovědnost i za to, co ve své kultuře a společnosti přebírá. Tato nesmírně

Sleva 23 % z běžně ceny 268 Kč

Naše cena: 206 Kč

Skladem

Moc, peníze a právo

Autor: Jan Sokol

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Moderní společnosti fungují jinak, než jak jsme byli až do roku 1989 zvyklí. Přitom předpokládají, že každý občn tomuto fungování rozumí a že se v něm nějak vyzná. Kde se bere moc a jak souvisí se svobodou? Jak vnikly peníze, jak fungují a proč vůbec platí?

Sleva 5 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem u dodavatele

Moje plány: Paměti architekta - Paměti architekta

publisher: Triáda

0 / 5
17 %
Paměti architekta Jana Sokola (25. května 1904 - 27. září 1987) osvětlují dlouhou cestu za smyslem života, práce a víry. Volba architektury vymezila prostor ke studiu i tvoření, doba někdy pomáhala, jindy stavěla těžké překážky. O minulém pro přítomné a budoucí píše autor v první části knihy. Druhá část, Moje plány, shromáždilaarchitektovo dílo, vycházející z koncepcí zakotvených historicky,

Sleva 17 % z běžně ceny 416 Kč

Naše cena: 345 Kč

Skladem u dodavatele

Thinking About Ordinary Things - A Short Invitation to Philosophy (AJ) - A Short Invitation to…

Autor: Jan Sokol

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Jak vyučovat filosofii mladé disidenty, kterým komunistický režim odepřel možnost získat vyšší vzdělání? Autor této knihy, někdejší disident, programátor a příležitostný politik, se pokouší uplatnit své zkušenosti při výuce na vysoké škole. Tato kniha není vyprávěním o filosofii a filosofech, ale je spíš pozvánkou. Jejím cílem je nejprve vzbudit ve čtenáři zájem a vést ho k samostatnému

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Ordo amoris aneb Červotoč ve stromě poznání / Ordo Amoris, or Woodworm in the Tree of Knowledge

publisher: Fotep

0 / 5
17 %
Úvahy se zabývají otázkami, jako například: Je opakem řádu chaos nebo svoboda? Je svoboda obsažena v řádu? Je v řádu vesmíru obsažena i láska? Podléhá stejnému řádu společnost, příroda i vesmír? Kniha je česko-anglická.

Sleva 17 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 299 Kč

Skladem u dodavatele

Čtení z Bible - Výběr textů ze Starého a Nového zákona - Výběr textů ze Starého a Nového zákona

Autor: Jan Sokol

publisher: Vyšehrad

0 / 5
23 %
Kniha obsahuje nejznámější a nejkrásnější příběhy z Bible, ale také písně, proroctví, modlitby a napomenutí. Není to ale převyprávění příběhů, s kterými se na knižních pultech můžeme setkat často a děti je rádi čtou: v této knize jde o výběr z Bible samé. Jan Sokol, významný český filosof, se snažil vybrat hlavní a známé, ale i některé neznámé příběhy, dále charakteristické, důležité a živé

Sleva 23 % z běžně ceny 348 Kč

Naše cena: 268 Kč

Skladem

Moc, peníze a právo

Autor: Jan Sokol

publisher: Vyšehrad

0 / 5
23 %
Přepracované vydání knihy Moc, peníze a právo je součástí plánovaného souborného vydání zásadních děl Jana Sokola, v nichž z různých aspektů zkoumá člověka a jeho život uvnitř společnosti, a řadí se tak po bok nedávno vydané publikace Etika, život, instituce (Vyšehrad 2014). Autor z historického i systematického hlediska zkoumá funkci peněz ve společnosti i vývoj společnosti samotné a snaží se o

Sleva 23 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem

Člověk jako osoba - Filosofická antropologie - Filosofická antropologie

Autor: Jan Sokol

publisher: Vyšehrad

0 / 5
23 %
Souhrn úvah k tématu filosofické antropologie Předkládaná kniha je souhrnem úvah k tématu filosofické antropologie, jež autor původně přednesl v rámci přednáškových kurzů pro budoucí učitele a vychovatele na Karlově univerzitě v Praze. Sestává ze tří částí, které se liší hlediskem i metodou. První část shrnuje to nejdůležitější, co o člověku a jeho vývoji říkají různé dílčí vědy o člověku,

Sleva 23 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem

Nežít jen pro sebe

Autor: Jan Sokol

publisher: Malovaný kraj Břeclav

0 / 5
17 %
Kniha „Nežít jen pro sebe“ představuje výběr jedenácti tematicky spojených textů Jana Sokola. Zařazené texty, prostupující mnohé vědní oblasti, se tak či onak dotýkají otázky soukromého života, toho, zda má, jak se dnes často věří a také žije, člověk myslet především na sebe a žít pouze svůj malý soukromý život. Že to dělat musí, o tom není nejmenších pochyb. Každý musí žít svůj život, převzít ho

Sleva 17 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem u dodavatele

Ethics, Life and Institutions - An Attempt at Practical Philosophy - An Attempt at Practical…

Autor: Jan Sokol

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Výsledky moderní evoluční biologie naznačují, že mravnost v lidských společnostech není jen nějakou konvenční „nadstavbou“, nýbrž navazuje na podstatné rysy všeho živého a rozvíjí je specificky lidskou kulturou. Jednající člověk tak není jen svébytná osoba, odpovídající pouze za své vlastní činy, nýbrž nese faktickou odpovědnost i za to, co ve své kultuře a společnosti přebírá. Tato nesmírně

Sleva 20 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem u dodavatele

Naděje na neděli - krátké promluvy na nedělní čtení

Autor: Jan Sokol

publisher: Vyšehrad

0 / 5
23 %
Nová publikace přináší přes sedmdesát krátkých zamyšlení nad nejrůznějšími duchovními, ale i zcela aktuálními a „světskými“ tématy z pera oblíbeného českého autora, filosofa a vysokoškolského učitele. Texty byly původně připraveny jako podklady pro kázání na nedělní čtení z evangelia v bazilice sv. Markéty na pražském Břevnově. Sokolovy texty jako obvykle zaujmou srozumitelným podáním závažných a

Sleva 23 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem

Naděje na neděli

Autor: Jan Sokol

publisher: Vyšehrad

0 / 5
Rozjímání nad evangelii od známého českého filosofa a křesťanského myslitele Ilustrace na obálce Václav Sokol Nová publikace přináší přes sedmdesát krátkých zamyšlení nad nejrůznějšími duchovními, ale i zcela aktuálními a „světskými“ tématy z pera oblíbeného českého autora, filosofa a vysokoškolského učitele. Texty byly původně připraveny jako podklady pro kázání na nedělní čtení z evangelia v

Sleva 6 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 141 Kč

Ihned ke stažení

Jak jsem se měl na světě

Autor: Jan Sokol

publisher: RADIOSERVIS,a.s.

0 / 5
Významný český filozof se ohlíží za svým životem, který prošel mnoha pozoruhodnými proměnami – od řemeslníka až k děkanovi Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a kandidátovi na prezidenta republiky. Kariéru začal jako řemeslník, pokračoval jako programátor právě začínajících počítačů, na univerzitu a k filozofii se dostal až po změně režimu. Jeho vyprávění je příkladem nesentimentálního,

Sleva 6 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 112 Kč

Ihned ke stažení

Evropa, náš domov - Hledání evropské duše ve skalách, mezi stromy i lidmi - Hledání evropské duše…

Autor: Kolektiv autorů - Václav Cílek,Jan Sokol,Zdeňka Sůvová

publisher: Albatros

0 / 5
23 %
Objevte krásu a rozmanitost „starého kontinentu“ a získejte ucelený pohled na náš domov. Jak se Evropa vyvíjela od starohor přes dobu ledovou až po antropocén? Jak žili Evropani v průběhu času a jaké objevy změnily jejich život? Vydejte se na vzrušující cestu plnou zajímavostí o našem domově a poznejte Evropu ze tří rovin – geologické, přírodní a kulturní. Bohatě ilustrovaná publikace barvitě

Sleva 23 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 269 Kč

Skladem

Proč chodíme do kostela?

Autor: Jan Sokol

publisher: Karmelitánské nakladatelství

0 / 5
23 %
„S chozením do kostela je to dnes ještě o něco těžší než s chozením do školy. Nepříjemné povinnosti totiž člověk lépe snáší, když ví, že to tak mají všichni. Všechny děti musí chodit do školy, všichni musíme platit daně a donedávna museli všichni mládenci na vojnu. Jenže do kostela se chodit zřejmě nemusí a většina lidí okolo nás tam prostě nechodí. Takže proč zrovna já?“ (z úvodu autora) Prof.

Sleva 23 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem

Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů

Autor: Jan Sokol

publisher: Vyšehrad

0 / 5
Novinka
Kniha má svůj základ v přednáškách, které autor pronesl na Pedagogické a Filosofické fakultě Karlovy univerzity. Jejich osnovu představil ve skriptech určených studentům všech humanitních oborů. V rozšířené knižní podobě (první vydání 1994) připojil další, dosud nepublikované texty, které postupně přepracovával a doplňoval. Autorovým cílem je otevřít problematiku filosofického myšlení širokému

Sleva 6 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 178 Kč

Ihned ke stažení

Mistr Eckhart a středověká mystika

Autor: Jan Sokol

publisher: Vyšehrad

0 / 5
23 %
Výbor z textů velkého německého mystika 13. století s obsáhlou úvodní studií Jana Sokola Další reedice úspěšné knihy věnované středověké mystice, zejména dílu významného německého náboženského myslitele Mistra Eckharta. Úvodní studie Jana Sokola spolu s vysvětlujícími poznámkami otevírá přístup k předkládaným spisům širokému okruhu čtenářů. Mezi vybranými spisy nechybějí entuziastická Eckhartova

Sleva 23 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 307 Kč

Skladem

Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů

Autor: Jan Sokol

publisher: Vyšehrad

0 / 5
23 %
Základní příručka filosofických témat pro každého Kniha má svůj základ v přednáškách o úvodu do filosofie, které autor pronesl na Pedagogické fakultě a Filosofické fakultě UK. Může ale posloužit i jako první uvedení do pestrého světa filosofické problematiky studentům, všem zájemcům o filosofii, studentům vysokých škol i učitelům základních společenských věd na středních školách. Text je doplněn

Sleva 23 % z běžně ceny 329 Kč

Naše cena: 253 Kč

Skladem

Moje plány: Paměti architekta

Autor: Jan Sokol

publisher: Triáda

0 / 5
29 %
Paměti architekta Jana Sokola (1904–1987) osvětlují dlouhou cestu za smyslem života, práce a víry. Volba architektury vymezila prostor ke studiu i tvoření, doba někdy pomáhala, jindy stavěla těžké překážky. O minulém pro přítomné a budoucí píše autor v první části knihy. Druhá část, Moje plány, shromáždila architektovo dílo, vycházející z koncepcí zakotvených historicky, technicky i umělecky.

Sleva 29 % z běžně ceny 416 Kč

Naše cena: 295 Kč

Skladem

Ílandäria - Magie se probouzí

Autor: Jan Sokol

publisher: Petrklíč

0 / 5
29 %
Příběh dvou hlavních postav vás zavede do světa plného magie, draků a orků. Na rozdíl od ostatních knížek jsou tu hrdiny dvě děti, které mají život teprve před sebou. Na jedné straně je tu Soky, poloviční elf, který nikdy nepoznal svého otce a ve své vesnici se dočkal pouze samoty a posměšků od ostatních dětí. To se však změní v den, kdy ke městu Enogothu přiletí tři dračice, aby nabídly svá

Sleva 29 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 184 Kč

SklademSKY dárkový poradce

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí