Registrace | Přihlášení


Jana Čeňková

Čítanka pro základní školy 2, 3 - Metodická příručka

Autor: Jana Čeňková

publisher: SPN - pedagogické nakl.

0 / 5
14 %
Příručka se snaží vysvětlit vyučujícím autorský záměř a přístupy k elementárnímu čtenářství, které ovlivnily výběr literárních ukázek a práci s nimi ve dvou čítankách řady pro 1. stupeň ZŠ. Uvádí rámcový plán pro jednotlivé ročníky, doporučení, rady a náměty pro práci s textem a pro naplňování mezipředmětových vztahů. Pro 4. a 5. ročník je vydána obdobná metodická příručka.

Sleva 14 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem

Čítanka 2 pro základní školy

Autor: Kolektiv autorů - Jana Čeňková,Alena Ježková

publisher: SPN - pedagogické nakl.

0 / 5
14 %
Čítanka je první částí nové koncepční řady čítanek pro 2. až 5. ročník ZŠ podle RVP. Umožňuje návaznost na kterýkoli slabikář a učebnici čtení v 1. ročníku. Je členěna do tří základních oddílů, ve vyrovnaném poměru uvádí ukázky z tradiční, klasické i soudobé, moderní tvorby pro děti. Texty doplňují otázky a úkoly a mezipředmětové odkazy v rozsahu a pojetí přiměřeném věku žáka 2. třídy. Kapitoly:

Sleva 14 % z běžně ceny 122 Kč

Naše cena: 105 Kč

Skladem

Čítanka pro 6. ročník ZŠ

Autor: Jana Čeňková

publisher: Fortuna

0 / 5
14 %
První díl obsahuje pohádky, báje, pověsti a bajky. Jsou zde zastoupeni Ovidius, Petiška, Halliburton, Hulpach, Pavlát, Brentano, bratři Grimmové, Šrut, Andersen, Erben, Tolkien, Ezop, La Fontaine, Krylov, Kipling aj. Závěrečná kapitola s názvem Příběhy o nás a pro nás je tematicky zaměřena na dobrodružství, mezilidské vztahy, dětství očima dospělého a na vztah člověka k přírodě. Z autorů jsou

Sleva 14 % z běžně ceny 126 Kč

Naše cena: 108 Kč

Skladem

Čítanka pro 8. ročník ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Jana Čeňková, kolektiv autorů

publisher: Fortuna

0 / 5
14 %
Ve čtyřech kapitolách (V povídkách poznáváme život, … Hrajeme si drama, Čteme o jiných zemích, lidech a záhadách, Literatura a dokument) jsou texty voleny s důrazem na autory 20. století.

Sleva 14 % z běžně ceny 126 Kč

Naše cena: 108 Kč

Skladem

Česká čítanka pro starší školní věk v letech 1870-1970 a její kanonické texty

Autor: Jana Čeňková

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Česká čítanka pro starší školní věk v letech 1870-1970 a její kanonické texty se zabývá funkcí a koncepcemi čítanek ve výchovně vzdělávacích systémech v daném období. Sleduje tematické a žánrové proměny ve výběru literárních textů, proměny didaktické prezentace literatury a uvádí portréty významných autorů čítanek a metodik (F. L. Čelakovský, F. Pražák, F. Götz). Závěrečná kapitola je věnována

Sleva 20 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem u dodavatele

Čítanka pro 7. ročník ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Jana Čeňková, kolektiv autorů

publisher: Fortuna

0 / 5
14 %
V druhém dílu učebnice jsou zastoupeny eposy, bajky, lidová slovesnost, vědeckofantastický, detektivní, historický román a povídky, v širším výběru poezie. Z autorů můžeme jmenovat Homéra, Euripida, Halliburtona, Hulpacha, Mickiewicze, Burnse, Erbena, Nerudu, Wolkera, Thurbera, Šiktance, Skácela, Seiferta, Kainara, Březinu, Okudžavu, Lenona, Mahlera, Vaculíka, Schweitzera, Vančuru, Sienkiewicze,

Sleva 14 % z běžně ceny 126 Kč

Naše cena: 108 Kč

Skladem u dodavatele

Čítanka 3 pro základní školy

Autor: Kolektiv autorů - Jana Čeňková,Alena Ježková

publisher: SPN - pedagogické nakl.

0 / 5
14 %
Čítanka je druhou částí nové řady čítanek pro 2.–5. ročník ZŠ. Obsahuje výběr ukázek z domácí i zahraniční litrární tvorby pro děti. Každou ukázku provází soubor otázek, úkolů, vysvětlivky k textu a další standardní didaktický aparát, na který jsou učitelé z tradičních čítanek zvyklí. Kapitoly: Podzim přichází, Potkáváme se navzájem, Vánoční čas, Pohádková sklizeň, Jaro nahlíží do oken, Prázdniny

Sleva 14 % z běžně ceny 122 Kč

Naše cena: 105 Kč

Skladem

Válečné dětství a mládí (1939-1945) v literatuře a publicistice

Autor: Jana Čeňková

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Kolektivní monografie na téma válečných knih a časopisů pro děti a mládež (1939–1945) vznikla z popudu IKSŽ při FSV UK a zahrnuje příspěvky předních odborníků literatury a publicistiky pro děti a mládež z univerzitních pracovišť České republiky, jeden příspěvek je ze Slovenska. Texty autorů z českých, moravských a slovenských univerzit se tematicky vrací k literárním a publicistickým osudům dětí

Sleva 20 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem u dodavatele

Čítanka 4 pro základní školy

Autor: Kolektiv autorů - Jana Čeňková,Alena Ježková

publisher: SPN - pedagogické nakl.

0 / 5
14 %
Čítanka představuje vyvážený výběr prózy a poezie tradiční i současné literatury pro děti. Široká nabídka otázek a úkolů pro školní i mimoškolní práci. Kapitoly: Návrat z prázdnin, Je přece hezky na světě, Žijeme s přírodou, Pověsti a legendy, Příběhy a dobrodružství, Pohádky a fantazie.

Sleva 14 % z běžně ceny 122 Kč

Naše cena: 105 Kč

Skladem

Čítanka 5 pro základní školy

Autor: Kolektiv autorů - Jana Čeňková,Alena Ježková,Andrea Ježková

publisher: SPN - pedagogické nakl.

0 / 5
14 %
Čítanka pro žáky 5. ročníku ZŠ

Sleva 14 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem

Česká publicistika mezi dvěma světovými válkami

Autor: Kolektiv autorů - Jana Čeňková,Barbora Osvaldová

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Česká publicistika mezi dvěma světovými válkami procházela obdobím nebývalého rozkvětu. Kniha se zaměřuje na významné publicistické žánry tohoto období (např. komentář, úvodník, fejeton, sloupek, reportáž, recenze) a sleduje i literární časopisy té doby. Představuje celou řadu výrazných kulturních osobností (např. bratry Čapkovy, E. Basse, K. Poláčka, F. Peroutku či B. Fučíka), které formovaly

Sleva 27 % z běžně ceny 265 Kč

Naše cena: 193 Kč

Skladem

Čítanka pro 9. ročník ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Jana Čeňková, kolektiv autorů

publisher: Fortuna

0 / 5
14 %
Čítanka pro 9. ročník uzavírá řadu prozaickými texty a básněmi, vážícími se k minulosti a budoucnosti člověka na naší planetě (Vladislav Vančura, Ludvík Vaculík, William Saroyan, Bohumil Hrabal, Erich Kästner, Karel Kyncl, Ivan Klíma, Alexandr Solženicyn, Karel Pecka, Josef Škvorecký, Václav Havel, Vlastimil Třešňák aj.). Cyklus Život ve válce je propojený s dokumenty (Erich M. Remarque, Jaroslav

Sleva 14 % z běžně ceny 126 Kč

Naše cena: 108 Kč

Skladem u dodavatele

Meziválečná česká a slovenská žurnalistika (1918–1938)

Autor: Jana Čeňková

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Období mezi dvěma světovými válkami v Československu je dodnes spojeno s představou rozkvětu demokracie, hospodářství a kultury. Tento idealistický pohled se střetává s řadou problematických jevů, které období tzv. první republiky doprovázely, o období po Mnichovu 1938 nemluvě. Přesto Československo během těchto dvaceti let dokázalo, že se v mnohém může rovnat vyspělým demokratickým státům s

Sleva 20 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem u dodavatelePředprodej knihy Karla Gotta

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí