Registrace | Přihlášení


Jana Havlíčková

Logopedické hádanky - Veršované doplňovačky k procvičování výslovnosti

Autor: Kolektiv autorů - Eichlerová Ilona,Havlíčková Jana

publisher: Portál

3.8 / 5
15 % Předprodej
Hádanky ve formě veršů jsou určeny k upevňování výslovnosti českých hlásek a současně rozvíjejí u dětí smysl pro rým, rytmus a jazykový cit. Dvouřádkové hádanky tvoří mezistupeň mezi nácvikem slova a básničky. Navíc jsou hádanky pro děti zábavné, protože se na jejich „přečtení“ samy podílejí tím, že hledají vhodné slovo.

Sleva 15 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem 9. 6. 2022

Najdu Edu na posedu - Hledání rozdílů s logopedickou říkankou

Autor: Kolektiv autorů - Eichlerová Ilona,Havlíčková Jana

publisher: Portál

5 / 5
Hledání rozdílů je úkol, který mají všechny děti v oblibě. Kromě zrakové pozornosti a diferenciace si však děti v této knize procvičí především výslovnost, tvorbu vět, vyjadřování, logické myšlení, postřeh a smysl pro rým. Každý úkol je zaměřen na jednu hlásku. Text říkanky vždy vychází z tématu obrázku a děti mají za úkol doplnit chybějící slova do rýmu, kdy nápovědou jsou předměty či děje na

Sleva 10 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem

Logopedické hádanky 2 - Zamotané veršovánky k procvičování výslovnosti

Autor: Kolektiv autorů - Eichlerová Ilona,Havlíčková Jana

publisher: Portál

4.3 / 5
Logopedické hádanky ve formě veršů, v nichž musejí děti samy přijít na správný rým, se staly v rodinách, ve školkách, školách i na logopedických pracovištích velmi oblíbenými, a proto autorky vytvořily jejich pokračování. Kniha Logopedické hádanky 2 opět hravou formou pomáhá v upevňování výslovnosti českých hlásek (procvičují se zde všechny nejčastěji trénované souhlásky) a zároveň rozvíjí u dětí

Sleva 10 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 223 Kč

Skladem

Logopedické pohádky - Příběhy k procvičování výslovnosti

Autor: Kolektiv autorů - Eichlerová Ilona,Havlíčková Jana

publisher: Portál

3.7 / 5
15 %
Autorky vytvořily dětem blízké pohádkové příběhy, a to na nejčastěji procvičované skupiny hlásek. Kniha je pomocníkem při procvičování správné výslovnosti. Během logopedického nácviku se postupuje od slabik, slov přes říkanky až k vyprávění. Jestliže dítě zvládá hlásku v říkance, je potřeba upevnit ji v delším celku. Nejvhodnějším textem pro děti tohoto věku jsou pohádky. Vyprávěním nad pohádkou,

Sleva 15 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 297 Kč

Skladem

Já mám v krabici cukr a krupici

Autor: Kolektiv autorů - Eichlerová Ilona,Havlíčková Jana

publisher: Portál

3 / 5
Říkanky k procvičování hlásek R a Ř. Soubor říkanek pro děti od 5 let je určen především k procvičování výslovnosti hlásek R a Ř. Autorky-logopedky při psaní a následném řazení říkanek dodržují pravidlo jedné cvičené souhláskové skupiny v každé říkance a zastoupení všech, tedy i méně častých skupin. Dítě se tak může učit říkanku jen s tou souhláskovou skupinou (slabikou), kterou už zvládá ve

Sleva 10 % z běžně ceny 207 Kč

Naše cena: 186 Kč

Skladem

Velké logopedické pexeso 3

Autor: Kolektiv autorů - Eichlerová Ilona,Havlíčková Jana

publisher: Portál

2 / 5
15 % Sleva
Velké logopedické pexeso obsahuje ve třech dílech 54 témat ze základní slovní zásoby přibližně tříletých dětí. Každé téma je tvořeno 10 dvojicemi obrázků. Lze je použít ke hraní klasického pexesa, při kterém se při pojmenování obrázků rozvíjí a upevňuje slovní zásoba, ale podle návodu a pod vedením rodičů, učitelů či logopedů také k dalším hrám zaměřeným na zrakovou a sluchovou paměť, zrakové a

Sleva 15 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 123 Kč

Skladem

Velké logopedické pexeso 1

Autor: Kolektiv autorů - Eichlerová Ilona,Havlíčková Jana

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Velké logopedické pexeso obsahuje ve třech dílech 54 témat ze základní slovní zásoby přibližně tříletých dětí. Každé téma je tvořeno 10 dvojicemi obrázků. Lze je použít ke hraní klasického pexesa, při kterém se při pojmenování obrázků rozvíjí a upevňuje slovní zásoba, ale podle návodu a pod vedením rodičů, učitelů či logopedů také k dalším hrám zaměřeným na zrakovou a sluchovou paměť, zrakové a

Sleva 15 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem

Logopedické hry pro větší děti - Křížovky, kvízy a luštěnky na procvičování výslovnosti pro děti…

Autor: Kolektiv autorů - Eichlerová Ilona,Havlíčková Jana

publisher: Portál

0 / 5
Pracovní sešit je určen pro děti především mladšího školního věku, které ještě nevyslovují správně některé hlásky. Obsahuje úkoly vhodné pro upevnění (automatizaci) v řeči již naučených (zafixovaných) hlásek. Běžná logopedická cvičení jsou většinou zajímavá pro mladší děti a nejsou poutavá pro školáky. Starší děti mohou při fixaci dané hlásky využít i čtení a psaní a současně mohou řešit

Sleva 10 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele