Registrace | Přihlášení


Janků Martin

Nové občanské právo v kostce (Stručný úvod)

Autor: Martin Janků

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Občanské právo v kostce přináší základní výklad obsahových změn občanského práva po účinnosti nového zákoníku. Srozumitelným výkladem autoři upozorňují na všechny významné změny dotýkající se velké části soukromého práva a současně vysvětlují pozměněnou systematiku občanského zákoníku, v tomto rámci zejména zásady nové úpravy věcných práv, závazkových práv, dědického a rodinného práva, vše s

Naše cena: 590 Kč

Skladem u dodavatele

Politické a právní základy evropských integračních seskupení

Autor: Martin Janků

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Evropská integrace, to není pouze Evropská unie a rámec jejích společných politik. V nemalé míře se do budování a rozvoje vztahů mezi evropskými státy v období po skončení druhé světové války zapojily Rada Evropy, Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci či Nordická rada, v pozdějším období pak Evropské sdružení volného obchodu či Konference pro bezpečnost a spolupráce v Evropě.

Naše cena: 520 Kč

Skladem u dodavatele

Veřejné podpory v soutěžním právu EU

Autor: Martin Janků

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Soutěžní politiku lze de facto označit jako první nadnárodní politiku Evropského společenství. Předkládaná publikace seznamuje čtenáře s dříve opomíjenou oblastí ochrany hospodářské soutěže a to s veřejnými podporami. Zaměřuje se na problematiku uplatňování norem regulujících veřejnou podporu v rámci pravidel hospodářské soutěže na jednotném trhu Evropské unie. Kniha se zabývá právní úpravou

Naše cena: 590 Kč

Skladem u dodavatele

Základy práva pro posluchače neprávnických fakult (6. vydání)

Autor: Martin Janků

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Šesté vydání publikace „Základy práva pro posluchače neprávnických fakult a škol“ poskytuje ucelený pohled na české právo v kontextu s evropským (unijním) právním prostředím. Výklad je přizpůsoben potřebám výkladu základních právních pojmů a institutů, které jsou ke studiu platné právní úpravy nezbytným předpokladem či východiskem (základy teorie práva, základy ústavního pořádku). Toto doplněné

Naše cena: 950 Kč

Skladem u dodavatele

Vybrané kapitoly soukromého práva

Autor: Martin Janků

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Předkládaná publikace dvou vysokoškolských pedagogů přinášející přehledné podání a vysvětlení základních otázek soukromého práva je určená především studujícím neprávnických fakult. Skripta jsou rozdělena do deseti kapitol zabývajících se právní úpravou obsaženou v občanském zákoníku, zákoně o obchodních korporacích a zákoně o mezinárodním právu soukromém a procesním. Vedle výkladu právní úpravy

Naše cena: 390 Kč

Skladem u dodavateleDara Rolins 1+50%

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí