Registrace | Přihlášení


Jarmila Kelnarová

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy 2. ročník - 2. díl

Autor: Kelnarová Jarmila, kolektiv autorů

publisher: Grada

5 / 5
Druhé vydání úspěšné učebnice pro 2. ročník oboru zdravotnický asistent. Moderní učebnice ošetřovatelství je jako jediná na trhu připravena přímo pro žáky oboru zdravotnický asistent na SZŠ. Navazuje na úspěšnou učebnici ošetřovatelství pro 1. ročník a zahrnuje náročnou látku se všemi tématy, které budoucí zdravotnický asistent musí v průběhu 2. ročníku studia zvládnout. Po prostudování bude žák

Sleva 12 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 219 Kč

Skladem

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy 2. ročník - 1. díl

Autor: kolektiv autorů, Kelnarová Jarmila

publisher: Grada

5 / 5
Druhé vydání úspěšné učebnice pro 2. ročník oboru zdravotnický asistent. Moderní učebnice ošetřovatelství je jako jediná na trhu připravena přímo pro žáky oboru zdravotnický asistent na SZŠ. Navazuje na učebnici ošetřovatelství pro 1. ročník a zahrnuje náročnou látku se všemi tématy, která budoucí zdravotnický asistent musí v průběhu 2. ročníku studia zvládnout. Po prostudování bude žák schopen

Sleva 15 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy 1. ročník

Autor: kolektiv autorů, Kelnarová Jarmila

publisher: Grada

4.3 / 5
Druhé vydání úspěšné základní učebnice ošetřovatelských postupů a témat z předmětu Ošetřovatelství pro 1. ročník oboru zdravotnický asistent. Po prostudování budou žáci schopni plnit studijní povinnosti v tomto stěžejním předmětu. Učebnice zahrnuje témata, jako jsou ošetřovatelský proces, vývoj ošetřovatelství a vzdělávání zdravotnických pracovníků a další. Obsahuje i pracovní postupy u

Sleva 15 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem

Psychologie a komunikace pro zdravotnické asistenty – 4. ročník

Autor: Kelnarová Jarmila, Matějková Eva

publisher: Grada

5 / 5
Kniha zpracovává problematiku verbální a neverbální komunikace a psychologie zaměřené na zdravotnickou a sociální oblast a její využití ve zdravotnických profesích. Po jejím prostudování a využití při výuce žák získá teoretické poznatky a předpoklady pro jejich využití v praxi. Psychologické poznatky obsažené v učebnici využije při jednání s nemocným i s rodinou, při zvládání konfliktů, při

Sleva 15 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 186 Kč

Skladem

První pomoc II pro studenty zdravotnických oborů

Autor: kolektiv autorů, Kelnarová Jarmila

publisher: Grada

5 / 5
Nové, přepracované vydání úspěšné dvoudílné učebnic první pomoci pro zdravotnické obory je doplněné o nejnovější poznatky v oboru. Druhý díl zpracovává témata: první pomoc při poranění hlavy, oka, páteře a míchy, hrudníku, břicha, pánve, končetin, při polytraumatu, tlakovém poranění, úrazech při dopravních nehodách nebo při sportu, při poškození organismu teplem, chladem, elektrickým proudem,

Sleva 15 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 186 Kč

Skladem

Psychologie 1. díl - Pro studenty zdravotnických oborů

Autor: Kelnarová Jarmila

publisher: Grada

3.3 / 5
Učebnice psychologie podává teoretický výklad obecné psychologie, seznamuje s metodologií, zabývá se vývojovou psychologii, základy pedagogiky a základy sociální psychologie. Informace jsou zpracovány v rozsahu odpovídajícím požadavkům kladeným na studenty zdravotnických oborů. Studenti tak získají kvalitní základ pro mezipředmětové vztahy a pro další studium zaměřené na psychologii osobnosti,

Sleva 15 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem

První pomoc I - pro studenty zdravotnických oborů

Autor: Kelnarová Jarmila

publisher: Grada

3.1 / 5
Nové vydání úspěšných učebnic první pomoci pro zdravotnické obory, přepracované hlavně na základě principů kardiopulmonální resuscitace podle Guidelines 2010 a doplněné o nejnovější poznatky v oboru. Studentům zdravotnických oborů poskytnou důležité moderní informace a znalosti z oblasti první pomoci při urgentních stavech a pomohou jim splnit studijní požadavky předmětu první pomoc.

Sleva 15 % z běžně ceny 185 Kč

Naše cena: 157 Kč

Skladem

Speciální pedagogika pro zdravotnické obory 1. díl

Autor: Kelnarová Jarmila, Matějková Eva, Vojkovská Gabriela, kolektiv autorů

publisher: Galén

0 / 5
Běžnou součástí naší společnosti jsou i lidé se speciálními vzdělávacími potřebami nebo zdravotním a sociálním handicapem. Pro jejich pochopení a plynulou integraci je nezbytná informovanost a znalost jejich speciálních problémů. Předkládaná moderní a stručná učebnice zkušených autorek obsahuje přehled speciálněpedagogických termínů, základní informace a seznamuje i s aktuálními problémy vědního

Sleva 21 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem

Psychologie 2. díl - Pro studenty zdravotnických oborů

Autor: Kelnarová Jarmila, Matějková Eva

publisher: Grada

0 / 5
Učebnice psychologie je zaměřená na požadavky tohoto předmětu kladené na studenty zdravotnických oborů. Podává teoretický výklad psychologie osobnosti, charakteristiky osobnosti a jejích vlastností. Po prostudování budou studenti schopni splnit požadavky ke klasifikaci z tohoto předmětu, získají kvalitní základ pro mezipředmětové vztahy a budou připraveni navázat svými znalostmi na psychologii

Sleva 9 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 209 Kč

SklademPřihlášení uživatele