Registrace | Přihlášení


Jiří Hrádek

Deliktní právo

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Publikace se zabývá problematikou deliktní odpovědnosti za škodu. Je první komplexní analýzou tohoto institutu v české literatuře. Srovnávacím rozborem dospívá k analýze a principům výkladu nové české úpravy v občanském zákoníku, která přinesla značné změny, zejména v předpokladech odpovědnosti. Proto se publikace zabývá především předpoklady deliktní odpovědnosti, konkrétně kategoriemi škody,

Naše cena: 790 Kč

Skladem

Smlouvy o přepravě v občanském zákoníku. Komentář

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Komentář k přepravním smlouvám, které jsou obsaženy v § 2550 až 2585 ObčZ, systematickým způsobem představuje novou právní úpravu. Text se věnuje nejen českým právním předpisům, ale rovněž přímo aplikovatelnému právu EU a právu vyplývajícímu z mezinárodních smluv a vlivu těchto úprav na práva a povinnosti smluvních stran. Výklad každého jednotlivého ustanovení je následně doplněn judikaturou

Naše cena: 690 Kč

Skladem u dodavateleSKY dárkový poradce

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí