Registrace | Přihlášení


Jiří Škoda

Sociální patologie - Závažné sociálně patologické jevy, příčiny, prevence, možnosti řešení - (2.,…

Autor: Kolektiv autorů - Slavomil Fischer,Jiří Škoda

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Druhé vydání úspěšné publikace bylo rozšířeno o aktuální poznatky teorie a praxe. Vyžádal si je rostoucí zájem odborné i širší veřejnosti o problematiku nežádoucích jevů. Samostatná kapitola je věnována novému fenoménu – nelátkovým závislostem. Pozornost je upřena zejména na možnosti, jak tyto negativní jevy řešit.

Sleva 15 % z běžně ceny 369 Kč

Naše cena: 314 Kč

Skladem

Speciální pedagogika

Autor: Jiří Škoda

publisher: Triton

0 / 5
Publikace uvádí čtenáře do vědního oboru speciální pedagogika, a to zejména do důležitých okruhů problémů, které jsou jejím předmětem. Jsou zde proto diskutována nejprve základní teoretická východiska, akcentující stávající trendy speciální pedagogiky, a dále jsou pak rozebírány vybrané základní problémy speciálně pedagogické praxe. Knížka je určena širšímu okruhu čtenářů. Využije ji každý, kdo

Sleva 6 % z běžně ceny 124 Kč

Naše cena: 117 Kč

Ihned ke stažení

Psychodidaktika

Autor: Jiří Škoda

publisher: Grada

0 / 5
Procesy učení a vyučování jsou mnohem složitější, než se původně zdálo. Jejich zákonitosti je však nutné poznat a naučit se je efektivně využívat v pedagogické praxi.Moderní publikace zkušených pedagogů analyzuje mechanismy a typy paměti, fyziologické faktory, které ovlivňují proces zapamatování, vztah mezi pamětí a učením. Dále se autoři zabývají styly učení, problematikou individuální

Sleva 6 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 215 Kč

Ihned ke stažení

Sociální patologie

Autor: Jiří Škoda

publisher: Grada

0 / 5
Druhé vydání úspěšné publikace bylo rozšířeno o aktuální poznatky teorie a praxe. Vyžádal si je rostoucí zájem odborné i širší veřejnosti o problematiku nežádoucích jevů. Samostatná kapitola je věnována novému fenoménu — nelátkovým závislostem. Pozornost je upřena zejména na možnosti, jak tyto negativní jevy řešit.

Sleva 6 % z běžně ceny 314 Kč

Naše cena: 295 Kč

Ihned ke stažení

Speciální pedagogika

Autor: Jiří Škoda

publisher: Triton

0 / 5
Stále aktuálnější problematika edukace a společenského uplatnění handicapovaných spoluobčanů staví speciální pedagogiku mezi pedagogickými a psychologickými vědami na významné místo. Předložená publikace je koncipována jako odborný text, jehož cílem je seznámit zájemce s vybranými důležitými aktuálními problémy tohoto vědního oboru. Kniha má neobvykle široký záběr. Přináší aktuální poznatky

Sleva 6 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 140 Kč

Ihned ke stažení

Chemie 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Učebnice

Autor: Kolektiv autorů - Pavel Doulík,Jiří Škoda

publisher: Fraus

0 / 5
Učebnice nové generace se navrací k obvyklému a tradičnímu řazení učiva v jednotlivých ročnících: obecná a anorganická chemie, chemie ve službách člověka. Nově jsme učebnici obohatili o 3D modely, díky kterým se výuka stává názornější a atraktivnější. Nejdůležitějším prvkem nové generace je návrat k obvyklému a tradičnímu řazení učiva v jednotlivých ročnících, které je reakcí na podněty a

Sleva 5 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem

Chemie 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Příručka učitele

publisher: Fraus

0 / 5
Příručka učitele poskytuje odbornou a metodickou oporu při práci s učebnicí. Součástí příručky jsou návody a doporučení k chemickým pokusům a metodika k laboratorním cvičením včetně tisknutelných protokolů. Je doplněna o další rozšiřující úkoly a otázky pro žáky. Obsahuje řešení otázek a úkolů v učebnici a pracovním sešitě.

Sleva 5 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 474 Kč

Skladem

Chemie 9 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Učebnice

Autor: Kolektiv autorů - Pavel Doulík,Jiří Škoda

publisher: Fraus

0 / 5
Učebnice nové generace se navrací k obvyklému a tradičnímu řazení učiva v jednotlivých ročnících: základní chemické výpočty, organická chemie, přírodní látky. Nově jsme učebnici obohatili o 3D modely, díky kterým se výuka stává názornější a atraktivnější. Nejdůležitějším prvkem nové generace je návrat k obvyklému a tradičnímu řazení učiva v jednotlivých ročnících, které je reakcí na podněty a

Sleva 5 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem

Chemie 9 s nadhledem pro ZŠ a víceletá gymnázia - Pracovní sešit

Autor: Kolektiv autorů - Pavel Doulík,Jiří Škoda

publisher: Fraus

0 / 5
Vyzkoušejte nové barevné pracovní sešity Nakladatelství Fraus, které se skvěle hodí ke všem učebnicím chemie pro 9. ročník ZŠ a VG. Ideální k učebnici Nová generace, 9. ročník, od Nakladatelství Fraus. Díky jedinečným kódům uvnitř pracovního sešitu si žáci mohou vypracovávat ke každému tématu ze sešitu další zábavná online cvičení a souhrnné testy. Při jejich řešení okamžitě zjistí, co si mají

Sleva 4 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 85 Kč

Skladem

Chemie 9 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Příručka učitele

publisher: Fraus

0 / 5
Příručka učitele poskytuje odbornou a metodickou oporu při práci s učebnicí. Součástí příručky jsou návody a doporučení k chemickým pokusům a metodika k laboratorním cvičením včetně tisknutelných protokolů. Je doplněna o další rozšiřující úkoly a otázky pro žáky. Obsahuje řešení otázek a úkolů v učebnici a pracovním sešitě.

Sleva 5 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 474 Kč

Skladem

Delikvence

Autor: Jiří Škoda

publisher: Grada

0 / 5
Novinka
Monografie vychází ze zkušeností autorů z práce s delikventy ve věznicích a výchovných ústavech. V tomto prostředí dochází k náročným, často dramatickým životním situacím. Reakce delikventů se promítají i do jejich výtvarné činnosti a písemných projevů. Rozbor těchto materiálů má značný potenciál jak v diagnostice, tak v resocializaci odsouzených.

Sleva 6 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 207 Kč

Ihned ke staženíSKY dárkový poradce

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí