Registrace | Přihlášení


Josef Fiala

Občanský zákoník (zák. č. 89/2012 Sb.). Komentář. Svazek VI (závazkové právo – druhá část)

Autor: Kolektiv autorů - Švestka JIří,Dvořák Jan,Fiala Josef,Šešina Martin,Wawerka Karel

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
20 % Doprava zdarma
Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která od prvního vydání k problematice vznikla, a především reaguje na každodenní problémy praxe a snaží se je překlenout výkladem. Komentář vznikl pod vedením emeritního profesora katedry občanského práva

Sleva 20 % z běžně ceny 3 525 Kč

Naše cena: 2 820 Kč

Skladem

Občanský zákoník (zák. č. 89/2012 Sb.). Komentář. Svazek I (obecná část)

Autor: Kolektiv autorů - Dvořák Jan,Fiala Josef,Šešina Martin,Švestka JIří,Wawerka Karel

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
25 % Doprava zdarma
Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází po pěti letech ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která od prvního vydání k problematice vznikla, a především reaguje na každodenní problémy praxe a snaží se je překlenout výkladem. Komentář vznikl pod vedením emeritního profesora katedry

Sleva 25 % z běžně ceny 3 855 Kč

Naše cena: 2 886 Kč

Skladem

Občanský zákoník (zák. č. 89/2012 Sb.). Komentář, IV. svazek (dědické právo)

Autor: Kolektiv autorů - Dvořák Jan,Fiala Josef,Šešina Martin,Švestka JIří,Wawerka Karel

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
18 % Doprava zdarma
Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází po pěti letech ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která od prvního vydání k problematice vznikla, a především reaguje na každodenní problémy praxe a snaží se je překlenout výkladem. Komentář vznikl pod vedením emeritního profesora katedry

Sleva 18 % z běžně ceny 1 755 Kč

Naše cena: 1 440 Kč

Skladem

Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku: Komentář k § 1721-2893 podle stavu k 1.4.2017

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Pražák Zbyněk,Fiala Josef,Handlar Jiří

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
25 % Doprava zdarma
Prakticky zaměřený komentář od kolektivu renomovaných autorů se věnuje výkladu § 1721–2893 občanského zákoníku, tedy vzniku, obsahu, změnám a zániku závazků včetně zajištění a utvrzení dluhů a jednotlivým smluvním typům, upraveným v občanském zákoníku. Text zákona je ve znění novely provedené zákonem č. 460/2016 Sb. Komentář vysvětluje praktické dopady nové právní úpravy do aplikační

Sleva 25 % z běžně ceny 1 490 Kč

Naše cena: 1 124 Kč

Skladem

Občanský zákoník Komentář Svazek III (§ 655 až 975) Absolutní majetková práva

Autor: Kolektiv autorů - Dvořák Jan,Fiala Josef,Šešina Martin,Švestka JIří,Wawerka Karel

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
17 % Doprava zdarma
Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky, prof. JUDr. Jana Dvořáka a prof. JUDr. Josefa Fialy. Náš komentář: poskytuje výklad všech ustanovení nového občanského zákoníku, přináší vysvětlení nových institutů, které nový

Sleva 17 % z běžně ceny 2 382 Kč

Naše cena: 1 974 Kč

Skladem u dodavatele50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele