Registrace | Přihlášení


Josef Molnár

Matematické minutovky pro 1. ročník / 2. díl

Autor: Josef Molnár

publisher: Prodos

4.5 / 5
Dvoubarevný pracovní sešit k 2. dílu učebnice obsahuje na 32 stranách řadu cvičení a úkolů, které upevňují odpovídající matematické dovednosti, osvojování očekávaných výstupů a rozvíjení klíčových kompetencí. Zadání zdaleka nevycházejí pouze z čísel, množství z nich operuje s obrázky. Děti počítají, vybarvují, spojují nebo i samy kreslí předměty, znázorňují je, kreslí geometrické tvary, doplňují

Sleva 6 % z běžně ceny 31 Kč

Naše cena: 29 Kč

Skladem

Matematické minutovky pro 5. ročník / 1. díl - 5. ročník

Autor: Josef Molnár

publisher: Prodos

0 / 5
Přepracované pracovní sešity, které původně vznikly na základě přímého požadavku učitelů na ZŠ, obsahují 64 cvičení sloužících k docvičení pamětného počítání žáků v 5. ročníku ZŠ. Sešity mají žákům dopomoci k potřebné jistotě a zběhlosti v pamětném počítání. Zvlášť zajímavé jsou tyto sešity pro žáky, kteří se připravují ke zkouškám na víceletá gymnázia.

Sleva 6 % z běžně ceny 34 Kč

Naše cena: 32 Kč

Skladem

Matematika pro SOŠ - Planimetrie

Autor: Josef Molnár

publisher: PROMETHEUS, spol. s r. o.

0 / 5
11 %
Učebnice matematiky pro SOŠ Novou řadu tematických učebnic pro SOŠ připravuje kolektiv zkušených autorů a pedagogů. Při tvorbě autoři vycházejí z RVP pro SOŠ a jejich obsahové zpracování proto vede k utváření a rozvíjení kompetencí požadovaných v tomto programu.

Sleva 11 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem

Matematika 7 - Pracovní sešit 1

Autor: Josef Molnár

publisher: Prodos

0 / 5

Sleva 5 % z běžně ceny 64 Kč

Naše cena: 61 Kč

Skladem

Matematika 8

Autor: Josef Molnár

publisher: Prodos

0 / 5
12 %

Sleva 12 % z běžně ceny 127 Kč

Naše cena: 112 Kč

Skladem

Matematika 8 - Pracovní sešit 1

Autor: Josef Molnár

publisher: Prodos

0 / 5
Žákovská verze prvního ilustrovaného pracovního sešitu obsahuje 60 stran příkladů a cvičení, výsledky mohou žáci zkontrolovat podle vybraných řešení na posledních stránkách. Kromě toho, že žáci mají možnost kontroly své práce, může učitel podle potřeby volit pro samostatnou činnost žáků cvičení s možností okamžité kontroly nebo bez ní.

Sleva 5 % z běžně ceny 64 Kč

Naše cena: 61 Kč

Skladem

Fyzika I - 2.díl - s komentářem - Magnetické vlastnosti látek, síla a její účinky... - Magnetické…

Autor: Josef Molnár

publisher: Prodos

0 / 5
Komentovaná verze učebnice obsahuje metodické poznámky „dotištěné“ do žákovské publikace. Učitel má k dispozici totožnou publikaci jako žák, avšak výrazně obohacenou o tipy, doplňující informace, upozornění didaktického rázu, odkazy na další zdroje informací a na související témata v ostatních učebnicích nakladatelství Prodos.

Sleva 10 % z běžně ceny 174 Kč

Naše cena: 157 Kč

Skladem

Fyzika I - Pracovní sešit 1 díl - S komentářem pro učitele - S komentářem pro učitele

Autor: Josef Molnár

publisher: Prodos

0 / 5
11 %

Sleva 11 % z běžně ceny 114 Kč

Naše cena: 101 Kč

Skladem

Fyzika I - 2.díl - pracovní sešit - S komentářem pro učitele - S komentářem pro učitele

Autor: Josef Molnár

publisher: Prodos

0 / 5
11 %
Komentovaná verze učebnice obsahuje metodické poznámky „dotištěné“ do žákovské publikace. Učitel má k dispozici totožnou publikaci jako žák, avšak výrazně obohacenou o tipy, doplňující informace, upozornění didaktického rázu, odkazy na další zdroje informací a na související témata v ostatních učebnicích nakladatelství Prodos.

Sleva 11 % z běžně ceny 114 Kč

Naše cena: 101 Kč

Skladem

Matematika a její aplikace pro 4. ročník – 3. díl - 4. ročník

Autor: Josef Molnár

publisher: Prodos

0 / 5
15 %
V souladu s RVP jsme pro vás vydali v rámci Modré řady Matematika a její aplikace 1–5 publikaci Matematika a její aplikace 4, která zachovává vše originální z původních učebnic Prodosu. Celá Modrá řada Matematika a její aplikace pro 1. stupeň ZŠ vychází vstříc požadavkům RVP, vede k očekávaným výstupům a rozvoji klíčových kompetencí. Akcentovány jsou mezioborové souvislosti, především s českým

Sleva 15 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 51 Kč

Skladem

Matematika 6 - Pracovní sešit 1

Autor: Josef Molnár

publisher: Prodos

0 / 5
16 %
Pracovní sešit obsahuje více než 80 stran příkladů a cvičení. Správná řešení zadaných cvičení jsou k dispozici nejen v učitelské verzi, ale i ve verzi žákovské, a to na posledních stranách. Kromě toho, že žáci mají možnost kontroly své práce, může učitel podle potřeby volit pro samostatnou činnost žáků cvičení s možností okamžité kontroly nebo bez ní.

Sleva 16 % z běžně ceny 64 Kč

Naše cena: 54 Kč

Skladem

Matematika pro 3. ročník – 1. díl

Autor: Kolektiv autorů - Hana Mikulenková,Josef Molnár

publisher: Prodos

0 / 5
12 %
Matematika pro 3. ročník je poslední učebnicí v 1. vzdělávacím období a měla by završit osvojování všech pro ně formulovaných očekávaných výstupů. Učebnice splňuje základní požadavek RVP na to, aby učivo pro děti nebylo odtažitým abstraktním modelem, ale dovolilo přímou praktickou aplikaci. Teprve ta dětem umožní pochopit základní matematické vztahy ve světě kolem nás a rozvíjet je a smysluplně a

Sleva 12 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 53 Kč

Skladem

Matematika 6

Autor: Josef Molnár

publisher: Prodos

0 / 5
12 %

Sleva 12 % z běžně ceny 127 Kč

Naše cena: 112 Kč

Skladem

Prvouka pro 2. ročník – Příručka pro učitele - Příručka pro učitele

Autor: Kolektiv autorů - Hana Mikulenková,Josef Molnár

publisher: Prodos

0 / 5
Metodická příručka je zpracována k původní učebnici Prvouky pro 2. ročník. Lze ji alternativně využít i při práci s novou Modrou řadou (Člověk a jeho svět 2). Příručka obsahuje návrh celoročního časového a tematického plánu a dále věnuje vždy celou stránku každému z jednotlivých témat z učebnice (Podzim v lese, Krajina kolem nás, Začíná léto...) a podává k nim metodické rady, pomocné informace,

Naše cena: 50 Kč

Skladem

Matematika 2 - Příručka pro učitele

Autor: Kolektiv autorů - Josef Molnár,Bohumil Novák

publisher: Prodos

0 / 5
Metodická příručka je zpracována k původní řadě matematik pro 2. ročník. Příručka obsahuje návrh celoročního časového a tematického plánu a dále je strukturována do ucelených dvojstránek. V levé části je vždy k dispozici přetištěná stránka z žákovské učebnice (adekvátně očíslovaná) s červeně doplněnými výsledky cvičení, podle potřeby včetně postupů řešení a dalších praktických náležitostí. Na

Sleva 9 % z běžně ceny 158 Kč

Naše cena: 144 Kč

SklademPředprodej knihy Patrika Hartla

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí