Registrace | Přihlášení


Josef Smolík

Interkulturní psychologie - Vybrané kapitoly

Autor: Smolík Josef

publisher: Grada

1 / 5
16 %
Pokuste se pomocí této knihy zorientovat v dnešním překotně se měnícím světě! Její autoři fundovaným, ale přitom přehledným a přístupným způsobem přinášejí odpovědi na řadu otázek, které před námi v současnosti vyvstávají. Snaží se jít pod povrch běžného obrazu reality, který nám předkládají média. Kladou důraz na aktuální témata, relevantní i v českém prostředí: radikální náboženské proudy,

Sleva 16 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 334 Kč

Skladem u dodavatele

Subkultury mládeže: Sociologické, psychologické a pedagogické aspekty

Autor: Smolík Josef

publisher: Mendelova univerzita v Brně

0 / 5
Sleva
Kniha navazuje na monografii "Subkultury mládeže: uvedení do problematiky", která vyšla v nakladatelství Grada. Rukopis této knihy byl připravován v letech 2008 - 2010 a vycházel z přednášek, diskuzí a sociologických šetřeních, realizovaných systematicky od roku 2005. Tato kniha si klade za cíl představit teorie subkultur mládeže a jednotlivé vybrané subkultury mládeže na základě sociálněvědních

Naše cena: 490 Kč

Skladem u dodavatele

Kristus a jeho lid: Praktická eklesiologie

Autor: Smolík Josef

publisher: Oikoymenh

0 / 5
18 %
Skriptum Evangelické theologické fakulty University Karlovy. Práce je shrnutím podstatných částí autorových přednášek a studií z oblasti liturgiky, církevního práva, ekumeniky a církevních dějin v posledních čtyřiceti letech.

Sleva 18 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 163 Kč

Skladem u dodavatele

Křesťanství bez antijudaismu

Autor: Smolík Josef

publisher: Oikoymenh

0 / 5
18 %
Pohled do dějin Židů a křesťanů, objev Izraele a theologická revize antijudaismu, nové hodnocení "nového judaismu", bible v rukou Židů a křesťanů, Nový zákon - kniha židovská.

Sleva 18 % z běžně ceny 228 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem

Psychologie vůdcovství

Autor: Smolík Josef

publisher: CPress

0 / 5
32 %
Vůdce je ten, kdo nese pochodeň v naprosté tmě a ostatní jej následují. Možná i vy, protože jste sáhli po Psychologii vůdcovství, máte ambice stát se vůdci či vedoucími (ať už na pracovišti, v oboru, v politické straně nebo v zájmové organizaci). Tato kniha ale nemá být „návodem“, jak se stát vůdcem (vedoucím, lídrem). Kromě hledání odpovědi na jednu ze zásadních otázek, zda se vůdcem člověk

Sleva 32 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 239 Kč

Skladem

Národní strana v kontextu krajní pravice: 2003 - 2012

Autor: Smolík Josef

publisher: Centrum pro studium demokracie a kultury

0 / 5
21 % Sleva
Předkládaná publikace analyzuje českou krajně pravicovou scénu a zaměřuje se primárně na Národní stranu, která se v poslední dekádě pokusila sjednotit integrálně nacionální proud české politiky. Text diskutuje nejenom tuto politickou stranu, ale zaměřuje se na základní témata a termíny současné krajní pravice, kterými jsou například národ, národní zájmy, vlastenectví, vlast, patriotismus, národní

Sleva 21 % z běžně ceny 369 Kč

Naše cena: 291 Kč

Skladem u dodavatele50% sleva na druhý titul

Přihlášení uživatele