Registrace | Přihlášení


Kindl Jiří

Kartelové a distribuční dohody. Teorie a praxe

Autor: Jiří Kindl

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Publikace pojednává o ochraně hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb, o zákazu jejího vyloučení, omezení, nebo jiného jejího narušení či ohrožení. Zabývá se vývojem právní úpravy hospodářské soutěže na území České republiky od konce 19. století až po její současnou právní úpravu. Podává vysvětlení o dohodách narušujících hospodářskou soutěž uzavřených mezi konkurenty a mezi nekonkurenty,

Naše cena: 520 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže

Autor: Jiří Kindl

publisher: C. H. Beck

0 / 5
První vydání komentáře k zákonu o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže přináší ucelený výklad k tomuto předpisu, který do českého právního prostředí od 1. 9. 2017 implementuje směrnici 2014/104. Publikace se nemůže obejít bez výkladu souvisejících unijních norem, jakož i bez uvedení do problematiky veřejné větve soutěžního práva, což autoři erudovaně nabízejí. Kombinují své znalosti a

Naše cena: 1 390 Kč

Skladem u dodavatele

Soutěžní právo. 3. vydání

Autor: Jiří Kindl

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Od druhého vydání učebnice uplynulo již více než osm let, přičemž během této doby došlo na poli soutěžního práva (práva ochrany hospodářské soutěže) v českém i evropském kontextu k relativně významným změnám, a to jak v procesní rovině (např. významné změny v procesu veřejného vymáhání soutěžního práva s ohledem na přijetí nového přestupkového zákona či přijetí unijní směrnice a posléze českého

Naše cena: 1 590 Kč

Skladem u dodavatelePředprodej knihy Karla Gotta

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí