Registrace | Přihlášení


Klára Osolsobě

Česká morfologie a korpusy

Autor: Klára Osolsobě

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Kniha Česká morfologie a korpusy podnítí studenty filologických oborů, bohemisty, korpusové lingvisty i všechny, které zajímá čeština a její gramatika, aby se nebáli používat metod korpusové lingvistiky a sami zkoušeli hledat postupy, jimiž lze z jazykových korpusů vycházet při řešení lingvistických problémů. Je zúročením mnohaleté pedagogické a badatelské praxe přední odbornice na poli

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem

Morfologie českého slovesa a tvoření deverbativ jako problém strojové analýzy češtiny

Autor: Klára Osolsobě

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Cílem práce je prozkoumat meze a možnosti automatické analýzy některých pravidelných typů derivací v češtině. Zaměřili jsme se na vybrané typy neverbálních substantiv a adjektiv. Za zásadní přínos pokládáme to, že jsme navrhli a otestovali formální popis tvoření slov derivací spoluutvářenou řadou morfonologických alternací na různých úrovních. Vyšli jsme z vlastního systematického popisu pravidel

Sleva 6 % z běžně ceny 207 Kč

Naše cena: 195 Kč

Ihned ke staženíSKY dárkový poradce

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí