Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Klíma Karel

Praktikum českého ústavního práva, 3.vydání

Autor: Klíma Karel

publisher: Aleš Čeněk

5 / 5
Publikace vybírá stěžejní aplikační tématiku vycházející z Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod. Problematika ústavního práva se zejména v souvislosti s jurisdikční činností Ústavního soudu ČR stala materií, která má dopad na aplikační praxi nejen související s doktrínou vlastního oboru (ústavního práva), ale promítající se i do oborů odvětvových. Výrazné to je zejména v souvislosti s

Naše cena: 99 Kč

Skladem u dodavatele

Ústavní právo (5. vydání)

Autor: Klíma Karel

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Novým vydáním publikace autor sleduje především prohloubení jejího monografického charakteru. Předně, v uplynulém desetiletí se v České republice ustálila východisková monografická, komentářová a učebnicová literatura ústavního práva České republiky, státovědy a ústavního práva srovnávacího. Byla tedy nezbytná aktualizace stabilního ústavně obsahového kapitálu publikace. Současně se však autor

Naše cena: 790 Kč

Skladem u dodavatele

Encyklopedie ústavního práva

Autor: Klíma Karel

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
21 %
První encyklopedie ústavního práva v České republice vytvořená kolektivem 31 autorů pod vedením profesora Karla Klímy. Encyklopedický instrumentář předkládaného díla záměrně čerpá ze zdrojů několika vědecko-pedagogických disciplín – srovnávacího ústavního práva, ústavního práva ČR, politologie, teorie práva, státovědy (teorie vládnutí), práva Evropské unie. Obecná teorie ústavního práva s jejím

Sleva 21 % z běžně ceny 1 298 Kč

Naše cena: 1 025 Kč

Skladem

Constitutional Law of the Czech Republic

Autor: Klíma Karel

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
At present this textbook is considered unique and the most up-to-date university textbook of constitutional law in the Czech Republic since the country‘s independence, its 1989 restoration of constitutional democracy and its accession to the European Union. The author applies his extensive knowledge in the field of comparative constitutional law as well as his participation in international

Naše cena: 99 Kč

Skladem u dodavatele

Komentář k Ústavě a Listině, 2. vydání

Autor: Klíma Karel

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Druhé vydání komentáře si vyžádalo značnou aktualizaci, rozšíření, doplnění i dílčí přepracování. Komentář je nově rozdělen do dvou svazků, z nichž jeden obsahuje Ústavu a Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky, druhý pak Listinu základních práv a svobod. Ke znění jednotlivých článků je doplněn obsáhlý komentář, judikatura, seznam souvisejících ustanovení ústavního pořádku a

Naše cena: 1 554 Kč

Skladem u dodavatele

Ústavní právo, 4. vydání

Autor: Klíma Karel

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Čtvrté vydání publikace pokračuje v úspěšné tradici vydání předcházejících, je však značně aktualizované, reaguje již na platnou (od 1. 12. 2009) tzv. Lisabonskou smlouvu a dva významné nálezy Ústavního soudu ve věci souladnosti této smlouvy s ústavním pořádkem České republiky. Vedle nezbytné aktualizace stabilního obsahového potenciálu učebnice rozšiřuje judikatorní argumentaci zejména v oblasti

Naše cena: 819 Kč

Skladem

Státověda, 2. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Klíma Karel,Kolektiv

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Publikace se věnuje výkladu fenoménu „státnosti“. Jejím předmětem je pojem státu, vznik a tendence jeho vývoje, jeho institutů, vztahy států k jiným společenským jevům, jako jsou vztahy k lidem, dále pak původ moci, ideologie, sociální vztahy, vztah k ekonomice apod. Publikace dále analyzuje zákonitosti struktury, rozvoje a činnosti státu, jeho prvků, územně mocenské zřízení, metody činnosti

Naše cena: 550 Kč

Skladem

O právu ústavním

Autor: Karel Klíma

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
21 %
Monografie shrnuje a bilancuje 40 let autorova přemýšlení o ústavním právu na univerzitní úrovni.Kniha je výjimečná širokým záběrem, v němž autor zúročil svůj mezinárodní odborný rozhled. Po úvodní části věnované historii ústavnosti, jejím teoretickým otázkám a pojetí jednotlivých institutů – lidu, dělbě moci a náležitostem demokratického právního státu – následuje pojednání o českém ústavním

Sleva 21 % z běžně ceny 463 Kč

Naše cena: 366 Kč

Skladem u dodavatele

Praktikum českého ústavního práva

Autor: Klíma Karel

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Původní cena: 539,-

Naše cena: 49 Kč

Skladem u dodavatele

Evropské právo

Autor: Kolektiv autorů - Klíma Karel,Kolektiv

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Osobitost paralelní existence dvou propojených smluvních systémů v Evropě (Konvenční právo a Unijní právo jako právo Evropské unie) a jejich vertikální spojení s ústavními systémy a právními řády členských států vytváří určitý univerzální nadstátní systém ústavního charakteru, který si zasluhuje komplexního pojetí, zkoumání a didaktické koncepce. V tom smyslu je jako doktrinární nové pojetí (tedy

Naše cena: 674 Kč

Skladem u dodavatele

Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva

Autor: Klíma Karel

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
21 %
Jedná se o první vědeckou a odbornou monografii v naší právnické literatuře, která se zabývá realizací Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky v zákonech prakticky všech právních odvětví právního řádu České republiky. V úvodních částech díla převládají aspekty teoretické, zatímco v částech následujících převažuje praktický rozbor právních předpisů, a tak

Sleva 21 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 394 Kč

Skladem u dodavatele

Srovnávací ústavní právo, 5. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Josef Blahož,Vladimír Balaš,Karel Klíma

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
12 %
Kniha je vědeckou monografií o srovnávacím ústavním právu, o ústavněpolitickém uspořádání v těch státech, které jsou v současnosti středem pozornosti naší politiky, žurnalistiky, vyššího úřednictva, podnikatelské a bankovní sféry. Zároveň je to vysokoškolská učebnice pro právnické fakulty.

Sleva 12 % z běžně ceny 660 Kč

Naše cena: 581 Kč

Skladem


Může se hodit…


Přihlášení uživatele

Vanek branding Vanek branding