Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Knoll Vilém

České právní dějiny, 3. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Schelle Karel,Vojáček Ladislav,Knoll Vilém

publisher: Aleš Čeněk

5 / 5
Doprava zdarma
Publikace, která vychází již ve třetím upraveném vydání, pocházející z autorské dílny renomovaných právních historiků je nejnovějším zpracováním českých a československých právních dějin. Jedná se o doposud nejkomplexnější zpracování dané problematiky. Kniha obsahuje podrobné pojednání o státních a právních dějinách na území České republiky od nejstarších dob do rozpadu Československa. Od

Naše cena: 720 Kč

Skladem

Mezníky českých právních dějin, 3. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Jánošíková Petra,Knoll Vilém,Rundová Alena

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Kniha poskytuje základní orientaci v pramenech české právní historie. Zabývá se rozborem právních památek, které významně ovlivnily vývoj českého práva a české právní kultury, včetně procesu jejich přípravy. Tyto památky jsou zasazeny do rámce historických skutečností středoevropského regionu. Zaměření převážné části kapitol v prvé řadě sleduje nejdůležitější dokumenty české právní historie,

Naše cena: 99 Kč

Skladem u dodavatele

Acta historico-iuridica Pilsnensia 2011

Autor: Kolektiv autorů - Knoll Vilém,Beránek Petr

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Pátý svazek řady „Acta historico-iuridica Pilsnensia“ vydávaný Fakultou právnickou Západočeské univerzity v Plzni přináší příspěvky přednesené na mezinárodním kolokviu, uspořádaném fakultou v lednu roku 2011 u příležitosti dvousetletého výročí vzniku významné kodifikace občanského práva, všeobecného občanského zákoníku (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) a u příležitosti 260. let od narození

Naše cena: 50 Kč

Skladem u dodavatele

Acta historico-iuridica Pilsnensia 2006

Autor: Knoll Vilém (ed.)

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
"Sborník je výstupem ze ""Setkání zástupců kateder právních dějin právnických fakult z ČR a SR"", které ve dnesch 21. až 23. září 2006 uspořádala Katedra právních dějin Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. Konference se zúčastnili právní historikové z Masarykovy univerzity v Brně, Palackého univerzity v Olomouci, Trnavské univerzity, Univerzity Karlovy v Praze, Univerzity Komenského

Naše cena: 50 Kč

Skladem u dodavatele

Acta historico-iuridica Pilsnensia 2007

Autor: Knoll Vilém (ed.)

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Předkládaný druhý svazek řady „Acta historico-iuridica Pilsnensia“ je zaměřen na římské právo a jeho dějiny. Příspěvky v něm obsažené se soustředily na dvě tématické oblasti: „Soudy a soudci v antickém Římě“ a „Čas v římském právu“. Práce obsahuje třináct příspěvků z pera jedenácti českých a slovenských autorů. V prvé části jsou čtenáři předloženy tři příspěvky věnované institutu

Naše cena: 50 Kč

Skladem u dodavatele

Pocta Stanislavu Balíkovi k 80. narozeninám

Autor: Knoll Vilém (ed.)

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Stanislav Balík se narodil 15. února 1928 v obci Morašice okres Moravský Krumlov. Obecnou školu navštěvoval od roku 1934 již v Brně – Slatině. Ve studiích pak pokračoval na reálném gymnáziu v Brně. Zdejší studia však musel vzhledem k nacistickým zásahům vůči českému školství přerušit a od srpna 1944 pracoval v průmyslovém provozu. Maturoval pak jako tzv. repatriant až v roce 1947.Po dokončení

Naše cena: 99 Kč

Skladem u dodavatele

Acta historico-iuridica Pilsnensia 2009-2010

Autor: Knoll Vilém (ed.)

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5

Naše cena: 50 Kč

Skladem u dodavatele

Naděje právní vědy - Býkov 2012

Autor: Kolektiv autorů - Vilém Knoll (ed.), Václav Valš (ed.)

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Publikace je výstupem ze čtvrtého ročníku mezinárodní konference uspořádané Fakultou právnickou Západočeské univerzity v Plzni za účelem prezentace odborných prací mladých vědeckých pracovníků, asistentů a doktorandů, zabývajících se různými odvětvími práva. Zúčastnili se jí účastníci z různých kateder všech právnických fakult České republiky a Slovenské republiky. Někteří z nich vystoupili na

Naše cena: 50 Kč

Skladem u dodavatele

Acta historico-iuridica - Pilsnensia 2012 - 2013

Autor: Vilém Knoll (ed.)

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Šestý svazek řady „Acta historico-iuridica Pilsnensia“, vydávaný Vydavatelstvím a nakladatelstvím Aleš Čeněk ve spolupráci s Fakultou právnickou Západočeské univerzity v Plzni, přináší část příspěvků, které zazněly na mezinárodní konferenci „Zlatá bula sicilská 1212–2012“, jež se konala v říjnu 2012 v areálu hradu Loket u příležitosti 800. výročí vydání Zlaté buly sicilské. Uspořádala ji Fakulta

Naše cena: 50 Kč

Skladem u dodavatele

Pozapomenuté právní instituty

Autor: Kolektiv autorů - Adamová Karolína,Knoll Vilém,Valeš Václav,Kolektiv

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Sjednocující téma monografie tvoří polozapomenuté právní instituty. V dnešní době je právní institut zpravidla definován jako soubor právních norem, které upravují určitý druh společenských vztahů. Publikace na dvanácti příkladech popisuje obsah, vývoj a význam dvanácti vybraných pozapomenutých právních institutů z oblasti občanského hmotného, procesního, kanonického, horního, trestního

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Acta historico-iuridica Pilsnensia 2017/1

Autor: Knoll Vilém (ed.)

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Novinka
Sedmý svazek řady „Acta historico-iuridica Pilsnensia“, vydávaný Vydavatelstvím a nakladatelstvím Aleš Čeněk přináší část příspěvků, které zazněly na mezinárodní konferenci „Právo v běhu času“, kterou v květnu 2017 uspořádala Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni. Předložený sborník obsahuje celkem dvacet pět příspěvků z pera dvaceti šesti autorů ve třech jazycích, přičemž každý

Sleva 6 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 357 Kč

Skladem u dodavatele

Acta historico-iuridica Pilsnensia 2017/2

Autor: Knoll Vilém (ed.)

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Novinka
Osmý svazek řady „Acta historico-iuridica Pilsnensia“, vydávaný Vydavatelstvím a nakladatelstvím Aleš Čeněk přináší část příspěvků, které zazněly na 19. ročníku konference českých a slovenských právních romanistů, kterou s tématem „Římské právo a křesťanství“, v květnu 2017 uspořádala Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni. Sborník obsahuje celkem třináct příspěvků ve třech

Sleva 6 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 244 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Přihlášení uživatele

Vanek branding Vanek branding