Registrace | Přihlášení


Lavický Petr

Přehled judikatury ve věcech bezdůvodnéh

Autor: Petr Lavický

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
27 %

Sleva 27 % z běžně ceny 999 Kč

Naše cena: 729 Kč

Skladem u dodavatele

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva

Autor: Petr Lavický

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
11 %
Čtenáři se dostává do rukou kniha, jež je prvním svazkem přehledu judikatury věnovaného zásadám soukromého práva, jež se stále častěji stávají běžnou součástí každodenní aplikační praxe. Zásady mnohdy slouží jako interpretační vodítko ustanovení platného práva, resp. jako jeho určitý korektiv. Tato povaha zásad znamená, že rekodifikace soukromého práva by se použitelnosti judikatury zařazené do

Sleva 11 % z běžně ceny 367 Kč

Naše cena: 325 Kč

Skladem

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva - Svazek II.

Autor: Petr Lavický

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Druhý svazek přehledu judikatury ve věcech zásad soukromého práva shrnuje judikáty týkající se zásady vše je dovoleno, co není zakázáno, zásady dispozitivnosti soukromoprávní regulace, zásady ochrany slabší smluvní strany, zásady pacta sunt servanda a konečně i zásady bdělým náležejí práva. Výběr systematicky navazuje na první díl vydaný na konci minulého roku, jenž byl věnován zásadě autonomie

Naše cena: 477 Kč

Skladem

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva

Autor: Petr Lavický

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
17 %
Třetí svazek přehledu judikatury ve věcech zásad soukromého práva shrnuje judikáty týkající zásady zákazu zneužití práva. Kniha obsahuje pečlivý výběr jak současné, tak stále použitelné starší judikatury. Každé rozhodnutí je upraveno do podoby standardního judikátu. Vyhledávání v knize usnadní věcný rejstřík a rejstřík právních předpisů. Vzhledem k povaze zásad soukromého práva lze

Sleva 17 % z běžně ceny 525 Kč

Naše cena: 436 Kč

Skladem u dodavatele

Judikatura k rekodifikaci - Vznik a obsah závazků

Autor: Petr Lavický

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
25 %
Nakladatelství Wolters Kluwer vydává další svazek nové řady přehledů judikatury obsahujících rozhodnutí českých, československých a případně i slovenských soudů, která jsou dle názoru autorů použitelná pro právní vztahy řídící se novým občanským zákoníkem. Tématem tohoto svazku je vznik závazků a jejich obsah. Jsou v něm shrnuta rozhodnutí, která lze využít při interpretaci pravidel týkajících

Sleva 25 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 338 Kč

Skladem

Judikatura k rekodifikaci - Změny závazků

Autor: Petr Lavický

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
Nakladatelství Wolters Kluwer vydává další svazek nové řady přehledů judikatury obsahujících rozhodnutí českých, československých a případně i slovenských soudů, která jsou dle názoru autorů použitelná pro právní vztahy řídící se novým občanským zákoníkem. Předkládaný svazek shrnuje rozhodnutí, ježlze použít jako inspiraci při interpretaci ustanovení občanského zákoníku ohledně změn závazků v

Sleva 15 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 298 Kč

Skladem

Zákon o zvláštních řízeních soudních - Zákon o veřejných rejstřících: Praktický komentář

Autor: Petr Lavický

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
Nakladatelství Wolters Kluwer vydává první svazek třídílného souboru civilních procesních předpisů, nazvaný Zákon o zvláštních řízeních soudních. Řízení nesporné. Praktický komentář. Kromě v titulu uvedeného zákona obsahuje publikace i podstatnou část zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Spojením těchto předpisů je tak pokryto celé nesporné řízení. Svazek zaujme hutným,

Sleva 15 % z běžně ceny 1 399 Kč

Naše cena: 1 185 Kč

Skladem

Judikatura k rekodifikaci - Právní jednání

Autor: Petr Lavický

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
Nakladatelství Wolters Kluwer vydává další svazek řady přehledů judikatury obsahující rozhodnutí, která jsou dle názoru autorů použitelná pro právní vztahy řídící se občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Předkládaný svazek shrnuje rozhodnutí, jež lze použít jako inspiraci při interpretaci ustanovení občanského zákoníku ohledně právního jednání. Publikace obsahuje nejen použitelnou judikaturu, ale

Sleva 15 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 552 Kč

Skladem

Judikatura k rekodifikaci - zajištění a utvrzení

Autor: Petr Lavický

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
Nakladatelství Wolters Kluwer vydává další svazek řady přehledů judikatury obsahující rozhodnutí, která jsou dle názoru autorů použitelná pro právní vztahy řídící se občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Předkládaný svazek shrnuje rozhodnutí, jež lze použít jako inspiraci při interpretaci ustanovení občanského zákoníku ohledně zajištění a utvrzení dluhů. Publikace obsahuje nejen použitelnou

Sleva 15 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 382 Kč

Skladem

Judikatura k rekodifikaci - Zánik závazků

Autor: Petr Lavický

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
Nakladatelství Wolters Kluwer vydává další svazek nové řady přehledů judikatury obsahujících rozhodnutí českých, československých a případně i slovenských soudů, která jsou dle názoru autorů použitelná pro právní vztahy řídící se novým občanským zákoníkem. Předkládaný svazek shrnuje rozhodnutí, ježlze použít jako inspiraci při interpretaci ustanovení občanského zákoníku zániku závazků jejich

Sleva 15 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 297 Kč

Skladem

Občanský soudní řád: Exekuční řád

Autor: Petr Lavický

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
II. svazek řady civilních procesních předpisů: Občanský soudní řád (§ 251 až 376) a Exekuční řád (§ 28 až 151). Svazek obsahuje předpisy k výkonu rozhodnutí a exekuci pod souhrnným názvem EXEKUČNÍ PRÁVO.

Sleva 15 % z běžně ceny 940 Kč

Naše cena: 799 Kč

Skladem

Občanský soudní řád: Řízení sporné

Autor: Petr Lavický

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
17 %
První svazek řady souboru Civilního řízení obsahuje Občanský soudní řád (§ 1 až 250l) a zákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů a zahrnuje tak pravidla civilního procesu, celé řízení sporné a řízení podle části V. Také tento svazek civilního řízení je pojat netradičním způsobem, kdy celý výklad komentáře je přímo podložen judikaturou a opouští tak běžnou praxi

Sleva 17 % z běžně ceny 1 870 Kč

Naše cena: 1 556 Kč

Skladem

Judikatura k rekodifikaci - Darování, koupě, směna

Autor: Petr Lavický

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
Předkládaný svazek přehledu judikatury k rekodifikovanému soukromému právu shrnuje rozhodnutí zabývající se darováním, koupí a směnou. V občanském zákoníku je tato materie upravena v § 2055 až § 2188; do přehledu ovšem nebyla zařazena rozhodnutí související s prodejem zboží v obchodě (§ 2158 až § 2174 o. z.), neboť je lze systematicky lépe řadit k ochraně spotřebitele, jíž bude v rámci této řady

Sleva 15 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 415 Kč

Skladem

Judikatura k rekodifikaci - Nájem a pacht

Autor: Petr Lavický

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Předkládaný svazek přehledu judikatury k rekodifikovanému soukromému právu shrnuje rozhodnutí zabývající se nájmem a pachtem, tedy instituty upravenými v § 2201 až 2357 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Stejně jako v předchozích svazcích této ediční řady tvoří základ rozsudky vydané ještě za účinnosti občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., které jsou podle autorů použitelné i za účinnosti nového

Sleva 7 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 549 Kč

Skladem

Důkazní břemeno v civilním řízení soudním

Autor: Petr Lavický

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %
Kniha podává komplexní rozbor důkazního břemena v civilním řízení soudním. Věnuje se všem podobám důkazního břemena, tedy objektivnímu a subjektivnímu nebo abstraktnímu a konkrétnímu důkaznímu břemenu, a rovněž úzce souvisejícímu břemenu tvrzení. Zabývá se tím, jak vlastně má soudce překlenout stav non liquet a rozhodnout, i když některá z rozhodných skutečností zůstala neobjasněna. Největší

Sleva 18 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 402 Kč

Skladem

EP13 solidární závazky

Autor: Petr Lavický

publisher: C. H. Beck

0 / 5

Naše cena: 410 Kč

Skladem u dodavatelePředprodej knihy Patrika Hartla

Přihlášení uživatele

Štědrý týden - bok