Registrace | Přihlášení


Lucie Storchová

Řád přírody, řád společnosti - Adaptace melanchthonismu v českých zemích v polovině 16. století

Autor: Storchová Lucie

publisher: Scriptorium

0 / 5
24 %
Kniha v návaznosti na nejnovější zahraniční diskusi o dějinách kulturní výměny ukazuje, jak se v českém prostředí prosazoval specifický model vzdělanosti založený na luteránské teologii, který si osvojili čeští studenti na univerzitě ve Wittenbergu. Kromě sdílených čtenářských a literárních postupů tento model zahrnoval také propracovaný soubor představ o stvořeném světě, jeho fungování a

Sleva 24 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 333 Kč

Skladem u dodavatele

Acta Comeniana 33

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Storchová Lucie

publisher: Filosofia

0 / 5
24 %
Svazek je koncipován monotematicky: studie spojuje zájem o různé aspekty učenecké komunikace v období 16. a 17. století. G. Almási srovnává tzv. důvěrný styl v humanistické latinské a vernakulární korespondenci. K. Viiding se zaměřuje na rétorické strategie dopisů, které si vyměnili J. Caselius a D. Hilchen. M. Vaculínová analyzuje malý soubor listů psaných C. Crinesiem S. Tengnagelovi. M.

Sleva 24 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem u dodavatele

Žádná ženská člověk není

Autor: Kolektiv autorů - Storchová Lucie,Ratajová Jana

publisher: Scriptorium

0 / 5
24 %
Edice několika převážně drobných spisů o ženství a genderových vztazích z období mezi koncem 17. a koncem 18. století. Doprovozeno vysvětlivkami, slovníčkem a dvěma studiemi editorek zabývajícími se problematikou proměn a kontinuity konstrukce genderu v české literatuře 18. století.

Sleva 24 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 257 Kč

Skladem u dodavatele

Acta Comeniana 30

Autor: Kolektiv autorů - Storchová Lucie,Urbánek Vladimír

publisher: Filosofia

0 / 5
24 %
Další, tentokrát již 30. svazek mezinárodní revue Acta Comeniana přináší 6 studií pojednávajících o filosofii Mikuláše Kusánského, magii a humanismu v díle Agrippy z Nettesheimu, machiavelistické propagandě v díle Kašpara Schoppeho, jezuitských meditacích a triadické filosofii J. A. Komenského. Recenzní rubrika přináší 9 recenzí.

Sleva 24 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem u dodavatele

Žena není příšera, ale nejmilejší stvoření Boží

Autor: Kolektiv autorů - Storchová Lucie,Ratajová Jana

publisher: Scriptorium

0 / 5
24 %
Edice šesti spisů o manželství ze 16. a 17. století doprovozená vysvětlivkami, slovníčkem a dvěma studiemi editorek zabývajícími se problematikou genderu v české literatuře raného novověku. Publikace je druhým svazkem čtyřsvazkové ediční řady "Gender v českých preskriptivních diskursech raného novověku (v literatuře o ženství, panenství, vdovství, manželství a ženském těle)".

Sleva 24 % z běžně ceny 484 Kč

Naše cena: 367 Kč

Skladem u dodavatele

Acta Comeniana 28 - International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Storchová Lucie

publisher: Filosofia

0 / 5
24 % Sleva
Předkládaný svazek přináší kromě recenzní rubriky šest studií, které se týkají intelektuálních dějin 16.–18. století. Vedle diskusí humanistických učenců o biblickém překladu se zabývají logikou Petra Crockaerta, konceptualizací přírody v pansofickém díle J.A. Komenského, představami učenců 17. století o analogickém pohybu mořských vod a tělesných tekutin, výkladem knihy Genesis u Valentina

Sleva 24 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem u dodavatele

Acta Comeniana 27 - International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Storchová Lucie

publisher: Filosofia

0 / 5
24 % Sleva
Nový svazek přináší kromě recenzní rubriky sedm studií, které se týkají intelektuálních dějin 16.–18. století. Vedle učení židovských myslitelů v renesanční Itálii se zabývají např. vlivem španělského vědění 16. století na Francise Bacona, výrokovou logikou pozdní scholastiky, dramatikou bratrské školy v Lešně, recepcí německé rozjímavé literatury u českých humanistů, obrazem pobělohorských

Sleva 24 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem u dodavatele

Nádoby mdlé, hlavy nemající?

Autor: Kolektiv autorů - Storchová Lucie,Ratajová Jana

publisher: Scriptorium

0 / 5
24 % Sleva
Diskursy panenství a vdovství v české literatuře raného novověku. V knize se můžeme seznámit díly čtyř raně novověkých mravokárců z přelomu 16. a 17. století a raně barokního hagiografa z první poloviny 17. století...

Sleva 24 % z běžně ceny 363 Kč

Naše cena: 275 Kč

Skladem u dodavatele

Děti roditi jest božské ovotce - Gender a tělo v českojazyčné babické literatuře raného novověku

Autor: Kolektiv autorů - Storchová Lucie,Ratajová Jana

publisher: Scriptorium

0 / 5
24 % Sleva
Edice pěti raně novověkých spisů zabývajících se těhotenstvím a rozením dětí (16.-18. století). Doprovozeno vysvětlivkami, dvěma slovníčky a studií, jež analyzuje "genderování" těla v porodnických příručkách. Jde o čtvrtý, závěrečný svazek ediční řady "Gender v českých preskriptivních diskursech raného novověku (v literatuře o ženství, panenství, vdovství, manželství a ženském těle)".

Sleva 24 % z běžně ceny 470 Kč

Naše cena: 356 Kč

Skladem u dodavatele

Conditio humana - Konstanta či historická proměnná?

Autor: Storchová Lucie

publisher: Albis International

0 / 5
24 %
Koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii. Sborník příspěvků z workshopu "Antropologie - Historie - Teorie" konaného na FHS UK v Praze dne 17. 11. 2005

Sleva 24 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 167 Kč

Skladem

Acta Comeniana 34 / LVIII (anglicky, německy)

Autor: Kolektiv autorů - Storchová Lucie,Urbánek Vladimír

publisher: Filosofia

0 / 5
19 %
Svazek Acta Comeniana 34 přináší pět studií domácích a zahraničních badatelů zaměřených na dějiny filosofie a intelektuální komunikace. Mimo jiné se jedná o studii Simona Burtona (University of Edinburgh) „Encyclopaedic Mirrors of the Soul: Comenius, Pinder and the Transformation of Cusan Optics“, v níž autor zkoumá vliv Pinderovy kompilace Kusánského prací na Komenského dílo, širší kontext

Sleva 19 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 211 Kč

Skladem50% sleva na druhý titul

Přihlášení uživatele