Registrace | Přihlášení


Markéta Selucká

Covid-19 a soukromé právo. Otázky a odpovědi

Autor: Selucká Markéta

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Pandemie covid-19 zasáhla život společnosti nebývalým způsobem a dotkla se běžného života každého z nás. V odborné ekonomické či právnické literatuře se používá termín „ekonomická krize“ vzniknuvší v souvislosti s touto pandemií zasahující celý běh spotřebitelské společnosti 21. století. Nejeden právník si láme hlavu otázkami, které souvisí s opatřeními proti šíření covidu-19. Odborníci na

Naše cena: 290 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o realitním zprostředkování - Komentář

Autor: Selucká Markéta

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
Komentář k zákonu o realitním zprostředkování umožní čtenáři pochopit dopady nové právní úpravy, která obor výrazně ovlivnila. Autorský kolektiv díky přesahu svých znalostí a dovedností poskytuje odpovědi na řadu praktických otázek, které mohou při poskytování či čerpání realitních služeb vzniknout. Komentář je napsán jazykem srozumitelným i pro ty, kteří se v oboru realit nepohybují dlouho či

Sleva 10 % z běžně ceny 430 Kč

Naše cena: 385 Kč

Skladem u dodavatele

Obchodní podmínky ve vztazích B2C

Autor: Selucká Markéta

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
17 %
Zpravidla každý e-shop, každá pojistná smlouva nebo smlouva o poskytování telekomunikačních služeb a řada dalších smluv, které jako spotřebitelé uzavíráme, obsahuje obchodní podmínky, které vymezují práva a povinnosti smluvních stran. Nemůžeme s nimi nesouhlasit, jestliže chceme určitou službu využívat nebo určité zboží nakoupit. Ale protože jsou obsáhlé a nesrozumitelné, nečteme je a jen

Sleva 17 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 291 Kč

Skladem

Vlastnictví bytu

Autor: Selucká Markéta

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
21 %
Monografie Vlastnictví bytu se zaměřuje na jeden z tradičních soukromoprávních institutů sloužících k uspokojování potřeby bydlení, a tím je vlastnictví bytu či rodinného domu. Navazuje logicky na již dříve vydanou monografii Nájem bytu a domu po rekodifikaci soukromého práva. Publikace je příručkou poskytující základní přehled právní úpravy. Vzhledem ke složitosti problematiky, kdy současný

Sleva 21 % z běžně ceny 415 Kč

Naše cena: 328 Kč

Skladem u dodavatele

Nájem bytu a domu po rekodifikaci soukromého práva

Autor: Selucká Markéta

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
18 %
Monografie M. Selucké a L. Hadamčíka se zaměřuje na jeden z tradičních soukromoprávních institutů sloužících k uspokojování potřeby bydlení, a tím je nájem bytu a domu. Snahou této prakticky zaměřené monografie je přinášet odpovědi na otázky, které s účinností nového kodexu soukromého práva vyvstaly stran aplikace a interpretace ustanovení vážících se k nájmu bytu a domu. Musí se po nabytí

Sleva 18 % z běžně ceny 475 Kč

Naše cena: 391 Kč

Skladem u dodavatele

Koupě a prodej. Nový občanský zákoník. Společná evropská právní úprava prodeje

Autor: Selucká Markéta

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Nabytí účinnosti nového občanského zákoníku bude znamenat v mnoha ohledech fundamentální změnu pro celé české soukromé právo. Nová právní úprava zasáhne i problematiku koupě a prodeje (kupní smlouvy) a s ní spojené otázky. Současně i na úrovni evropského práva se připravuje přijetí poměrně zásadní nové právní úpravy dopadající právě na problematiku koupě a prodeje (návrh nařízení o společné

Naše cena: 490 Kč

Skladem u dodavatele50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele