Registrace | Přihlášení


Martin Nodl

Slavnosti, ceremonie a rituály pozdního středověku

Autor: Martin Nodl

publisher: Argo

0 / 5
19 %
Obsáhlá a obrazově bohatá monografie mapuje slavnosti, ceremonie a rituály, jež našly uplatnění v prostředí Českého království v období pozdního středověku. Autorský kolektiv předních českých medievistů v ní na základě širokého spektra dochovaných pramenů, písemné i obrazové povahy, kreslí mnohovrstevnatý obraz slavností, ceremonií a festivit, jež došly uplatnění v různých sociálních prostředích

Sleva 19 % z běžně ceny 698 Kč

Naše cena: 565 Kč

Skladem u dodavatele

Verba in Imaginibus - Františku Šmahelovi k 70.narozeninám

Autor: Martin Nodl

publisher: Argo

0 / 5
19 %
Dvacet předních českých a polských medievalistů v této knize předkládá dvacet originálních průhledů do pestrého světa středověku, jeho rituálů (korunovací, pohřbů, slavnostních příchodů do měst, skládání lenních slibů), zvyků, imaginací a každodenní reality i všudypřítomného zázračna. Čtenář může jejich prostřednictvím vstoupit do nitra středověkého kláštera, účastnit se panovnických

Sleva 19 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 322 Kč

Skladem u dodavatele

Moc a její symbolika ve středověku

Autor: Martin Nodl

publisher: Filosofia

0 / 5
15 %
Příspěvky českých a polských medievistů, jež tvoří 13. svazek sborníku Colloquia medieaevalia Pragensia, nazvaný Moc a její symbolika ve středověku, jsou věnovány problematice reprezentace panovnické vlády ve středověkých Čechách a Polsku. Ta se, jak ukazují zde představené studie, v symbolické rovině odrážela na panovnických pečetích, v korunovačních řádech, resp. při korunovačních rituálech,

Sleva 15 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 119 Kč

Skladem u dodavatele

Tři studie o době Karla IV.

Autor: Martin Nodl

publisher: Argo

0 / 5
19 %
Triptych karlovských studií se pokouší na několika příkladech zachytit konkrétní problémy jak Karlovy osobnosti, tak především doby, v níž žil. První část je pokusem o nový pohled na jeden ze způsobů Karlovy sebeprezentace. Druhá část triptychu je věnována problematice českého středověkého nacionalismu a národního vědomí. Klade za cíl částečně relativizovat genetické pojetí rozvoje těchto jevů v

Sleva 19 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Středověká univerzitní vzdělanost - Colloquia mediaevalia Pragensia 18 - Colloquia mediaevalia…

Autor: Martin Nodl

publisher: Filosofia

0 / 5
15 %
Studie českých a polských medievistů zařazené do monografie Středověká univerzitní vzdělanost reprezentují moderní přístupy ke zkoumání pozdně středověkých univerzit. Autoři se v nich věnují jak osudům konkrétních univerzitánů (Jeroným Pražský, Jan z Hradce), tak nejrůznějším způsobům univerzitní výuky (kvestie, kázání, komentáře) včetně představ o šíření vědění z jedné univerzity na druhou

Sleva 15 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem

Středověké město - Politické proměny a sociální inovace

Autor: Martin Nodl

publisher: Filosofia

0 / 5
15 %
Soubor studií je věnován problematice sociálních aspektů života středověkého města. Čeští a polští medievisté se v nich zamýšlejí nad fenomény předměstí, emigrace, sociální integrace, konfliktů mezi měšťany navzájem i mezi měšťany a jejich vrchností, konfesních poměrů ve městech, kariér nastupujících městských elit či dopadů zavádění účetních systémů do městského i rodinného podnikatelského

Sleva 15 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 178 Kč

Skladem u dodavatele

Pohané a křesťané - Christianizace českých zemí ve středověku

Autor: Martin Nodl

publisher: NLN s.r.o.

0 / 5
17 %
Soubor dvanácti studií z pera kolegů a přátel prof. PhDr. Petra Sommera, DrSc., je sondou do dějin christianizace Čech a Moravy od raného středověku do počátku 16. století. Autoři v jednotlivých esejích osvětlují podobu střetu pohanství s křesťanstvím, složité cesty vnější a vnitřní christianizace stejně jako soupeření křesťanství s jinými náboženstvími středověkého světa.

Sleva 17 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 248 Kč

Skladem u dodavatele

Na vlnách dějin: minulost, přítomnost a budoucnost českého dějepisectví

Autor: Martin Nodl

publisher: Argo

0 / 5
19 %
Kniha reprezentuje soubor autorových studií, v nichž se v posledních dvou desetiletích z mnoha úhlů a perspektiv věnoval problematice především české historiografie. Vedle metodologických studií, jež se zaobírají tragickým koncem české poznámky, interpretováním morových epidemiemi či husitské revoluce se v knize nacházejí texty zkoumající pojetí národních dějin Jana Slavíka, historickou paměť ve

Sleva 19 % z běžně ceny 348 Kč

Naše cena: 282 Kč

Skladem

Colloquia mediaevalia Pragensia 17 - Právní kultura ve středověku - Právní kultura ve středověku

Autor: Kolektiv autorů - Martin Nodl,Piotr Wecowski

publisher: Filosofia

0 / 5
15 %
Kolektivní monografie Právní kultura středověku zahrnuje studie třinácti českých a polských medievistů věnované nejrůznějším podobám právní kulturu Českého a Polského království od 10. do 15. století. Autoři zde ozřejmují dobové proměny pojímání práva a postupné prosazování se psaného práva ve vztahu k právu zvykovému. Důraz kladou i na vztah právních norem a reálného každodenního života,

Sleva 15 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem u dodavatele

Colloquia mediaevalia Pragensia 16 - Česko-polské kazatelské vztahy ve středověku - Česko-polské…

Autor: Kolektiv autorů - Krzysztof Bracha,Martin Nodl

publisher: Filosofia

0 / 5
15 %
Kolektivní monografie Česko-polské kazatelské vztahy ve středověku zahrnuje jedenácti studií českých a polských medievistů. Autoři se v nich věnují recepci kazatelských příruček a jednotlivých kázání ve středoevropském prostoru 14. a 15. století. V centru jejich zájmu stojí kazatelé jako veřejní intelektuálové, kteří předkládali svébytné myšlenkové koncepty, jež byly součástí kázání a jejichž

Sleva 15 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem u dodavatele

Karel IV. v soudobých kronikách

Autor: Kolektiv autorů - Marie Bláhová,Zuzana Lukšová,Martin Nodl

publisher: Argo

0 / 5
19 %
Výbor z kronik doby Karla IV. obsahuje třetí knihu Kroniky (Cronica praegensis) probošta pražského kostela a kaplana pražského biskupa Jana IV. z Dražic Františka Pražského, dále Kroniku kostela pražského (Chronica ecclesiae Pragensis) pražského kanovníka Beneše Krabice z Veitmile, která z ní vychází, a konečně vlastní životopis Karla IV. (Vita Caroli Quarti). Díla, která jsou mimořádně cenným

Sleva 19 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 403 Kč

Skladem u dodavatelePředprodej knihy Karla Gotta

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí