Registrace | Přihlášení


Martin Nodl

Na vlnách dějin: minulost, přítomnost a budoucnost českého dějepisectví

Autor: Nodl Martin

publisher: Argo

0 / 5
Kniha reprezentuje soubor autorových studií, v nichž se v posledních dvou desetiletích z mnoha úhlů a perspektiv věnoval problematice především české historiografie. Vedle metodologických studií, jež se zaobírají tragickým koncem české poznámky, interpretováním morových epidemiemi či husitské revoluce se v knize nacházejí texty zkoumající pojetí národních dějin Jana Slavíka, historickou paměť ve

Sleva 17 % z běžně ceny 348 Kč

Naše cena: 289 Kč

Skladem

17 %

Středověké město - Politické proměny a sociální inovace

Autor: Nodl Martin

publisher: Filosofia

0 / 5
Soubor studií je věnován problematice sociálních aspektů života středověkého města. Čeští a polští medievisté se v nich zamýšlejí nad fenomény předměstí, emigrace, sociální integrace, konfliktů mezi měšťany navzájem i mezi měšťany a jejich vrchností, konfesních poměrů ve městech, kariér nastupujících městských elit či dopadů zavádění účetních systémů do městského i rodinného podnikatelského

Sleva 26 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 155 Kč

Skladem u dodavatele

26 %

Tři studie o době Karla IV.

Autor: Nodl Martin

publisher: Argo

0 / 5
Triptych karlovských studií se pokouší na několika příkladech zachytit konkrétní problémy jak Karlovy osobnosti, tak především doby, v níž žil. První část je pokusem o nový pohled na jeden ze způsobů Karlovy sebeprezentace. Druhá část triptychu je věnována problematice českého středověkého nacionalismu a národního vědomí. Klade za cíl částečně relativizovat genetické pojetí rozvoje těchto jevů v

Sleva 19 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 161 Kč

Skladem u dodavatele

19 %

Moc a její symbolika ve středověku

Autor: Nodl Martin

publisher: Filosofia

0 / 5
Příspěvky českých a polských medievistů, jež tvoří 13. svazek sborníku Colloquia medieaevalia Pragensia, nazvaný Moc a její symbolika ve středověku, jsou věnovány problematice reprezentace panovnické vlády ve středověkých Čechách a Polsku. Ta se, jak ukazují zde představené studie, v symbolické rovině odrážela na panovnických pečetích, v korunovačních řádech, resp. při korunovačních rituálech,

Sleva 24 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 106 Kč

Skladem u dodavatele

24 %

Verba in Imaginibus

Autor: Nodl Martin

publisher: Argo

0 / 5
Dvacet předních českých a polských medievalistů v této knize předkládá dvacet originálních průhledů do pestrého světa středověku, jeho rituálů (korunovací, pohřbů, slavnostních příchodů do měst, skládání lenních slibů), zvyků, imaginací a každodenní reality i všudypřítomného zázračna. Čtenář může jejich prostřednictvím vstoupit do nitra středověkého kláštera, účastnit se panovnických

Sleva 19 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 323 Kč

Skladem u dodavatele

19 %

Karel IV. v soudobých kronikách

Autor: Nodl Martin, Bláhová Marie, Lukšová Zuzana

publisher: Argo

0 / 5
Výbor z kronik doby Karla IV. obsahuje třetí knihu Kroniky (Cronica praegensis) probošta pražského kostela a kaplana pražského biskupa Jana IV. z Dražic Františka Pražského, dále Kroniku kostela pražského (Chronica ecclesiae Pragensis) pražského kanovníka Beneše Krabice z Veitmile, která z ní vychází, a konečně vlastní životopis Karla IV. (Vita Caroli Quarti). Díla, která jsou mimořádně cenným

Sleva 18 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 410 Kč

Skladem u dodavatele

18 %

Středověk v nás

Autor: Nodl Martin

publisher: Argo

0 / 5
Autor se v této esejisticky pojaté práci zamýšlí nad jen zdánlivou moderností současného světa. Na příkladech středověkého a současného vnímání času, prostoru, prožívání dětství a stáří, eschatologie, vztahu k penězům, k uzavírání manželství, k migracím na větší vzdálenosti i uvnitř města ukazuje, jak mnoho mají lidé současnosti společného s lidmi středověku, jak se v mnoha ohledech jen zdánlivě

Sleva 26 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 295 Kč

Skladem u dodavatele

26 % Sleva

Slavnosti, ceremonie a rituály pozdního středověku

Autor: Nodl Martin

publisher: Argo

0 / 5
Obsáhlá a obrazově bohatá monografie mapuje slavnosti, ceremonie a rituály, jež našly uplatnění v prostředí Českého království v období pozdního středověku. Autorský kolektiv předních českých medievistů v ní na základě širokého spektra dochovaných pramenů, písemné i obrazové povahy, kreslí mnohovrstevnatý obraz slavností, ceremonií a festivit, jež došly uplatnění v různých sociálních prostředích

Sleva 18 % z běžně ceny 698 Kč

Naše cena: 575 Kč

Skladem u dodavatele

18 % Sleva


50% sleva na druhý titul

Přihlášení uživatele