Registrace | Přihlášení


Milan Valenta

Občanská výchova pro 6. ročník ZŠ (učebnice)

Autor: Valenta Milan

publisher: Práce

3 / 5
Učebnice občanské výchovy nové ediční řady pro 6.– 9. ročník ZŠ vycházejí z koncepce oblíbených učebnic Milana Valenty (dole). Stěžejní linii nových učebnic tvoří didaktizované příběhy propojené v seriál. Učebnice jsou rozšířeny o bohatý didaktický aparát a každou z nich doplňuje pracovní sešit a metodická příručka (autoři I. Havlínová a O. Müller). Část otázek a úkolů je zpracována formou

Sleva 4 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 149 Kč

Skladem u dodavatele

Dramaterapie

Autor: Valenta Milan

publisher: Portál

0 / 5
Jedinečná publikace na českém trhu, která vychází v novém, upraveném a aktualizovaném vydání, je nejen vynikajícím textem pro studenty psychologie, speciální pedagogiky a příbuzných oborů, ale i zajímavým nahlédnutím do jedné z technik arteterapie pro laickou veřejnost. Psychoterapeuti, vychovatelé i vedoucí dramatických kroužků zde mohou najít inspiraci a informace o stále se rozvíjejícím oboru.

Sleva 19 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 405 Kč

Skladem

Ukradené pověsti

Autor: Valenta Milan

publisher: Carpe diem

0 / 5
Pověsti, příběhy a morytáty z horní Hané. Kdo by neznal lišku Bystroušku! To, co pro její proslulost psanými příběhy u našinců udělal Těsnohlídek, to pro její světovost učinil Janáček operou. Oba tvůrci akční rádius mazané lišky situovali způsobem „malá domů“: první do brněnské destinace bíloveckého údolí, druhý do rodných Hukvald. Zkrátka, oba ji ukradli! Komu? Hané a Hanákům! Neboť tam v

Sleva 33 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem

Občanská nauka 2 pro střední odborné školy

Autor: Valenta Milan

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

0 / 5
Učebnice je druhou částí třídilné řady učebnic občanské nauky pro SOŠ. Celá řada je utvořena podle nejaktuálnějších osnov pro daný typ školy a zohledňuje i perspektivní možnost složení volitelné maturitní zkoušky z tohoto předmětu. Autoři zvolili neobvyklou metodu tvorby učebnice. Učivo je vždy vázáno na epický příběh , který vztahuje teoretické učivo do praxe středoškoláků.

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Sleva

Rapsodia vulgaris aneb Kluby poetických sprosťáků III.

Autor: Valenta Milan

publisher: Carpe diem

0 / 5
Třetí svazek výhradně erotické poezie autorů sdružených v Klubu poetických sprosťáků, tedy x-krát o jednom a tomtéž, leč stále odvážně a zajímavě. V tomto sborníku našli zastoupení tito autoři: Milan Valenta, Miroslav Demel, Rudolf B. Beran, Pavel Svoboda, HW Anonyma, Jana Chalupová Hlávková, Michal Růžička, Josef Valenta a Pavel Kašpar.

Sleva 28 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 181 Kč

Skladem

Znevýhodněný žák - Deficity dílčích funkcí a oslabení kognitivního výkonu

Autor: Valenta Milan

publisher: Grada

0 / 5
?Odborná publikace renomovaných autorů reaguje na významné legislavně-správní i metodické změny v našem školství a také na potřebu podpůrných opatření u dětí, které se potýkají při vzdělávání s různými potížemi a deficity, což může vést – mimo jiné – ke specifickým poruchám učení a chování.? Kniha je přínosem nejen pro speciální pedagogy a psychology, ale především pro učitele mateřských

Sleva 15 % z běžně ceny 329 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem

Dějepis, 4. díl, učebnice pro 2. stupeň ZŠ praktické - Nejnovější dějiny

Autor: Valenta Milan

publisher: Parta

0 / 5
Učebnice vychází z RVP ZV – Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Určena je především žákům 9. ročníků. Období, kterému se věnuje, jsou Nejnovější dějiny. Žáci se v učebnici postupně seznamují s dějepisnou látkou – od počátku 1. světové války přes období vzniku Československa v r. 1918 až po převratný rok 1989. Společně procházejí „galerií“ v níž najdou řadu obrazových

Naše cena: 159 Kč

Skladem

Cevakrk neboli Krkavec

Autor: Valenta Milan

publisher: Carpe diem

0 / 5
Děj je možno parafrázovat profláklým rčením o dvojím vstoupení do řeky: „Dvakrát nevstoupíš do stejné řeky, a když už, je to stejně houby platné, nikomu tím nepomůžeš a sobě uškodíš!“ To je poznání hrdiny příběhu, kterému se podaří z přítomnosti prosáknout do vlastní minulosti období husákovské šedi, zatímco jeho mladé alter ego z období reálného socialismu se recipročně ocitne v dnešním světě.

Sleva 37 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 251 Kč

Skladem

Křídla anděla - CD

Autor: Valenta Milan

publisher: Galén

0 / 5
Milan Valenta začínal jako písničkář v 70. a 80. letech, laureát šafránské soutěže mladých talentů o Ptáka Noha, host na koncertech Jaroslava Hutky v Čáslavské a v Baráčnické rychtě, později sólový písničkář na vlastních nebo společných recitálech v Divadle v Nerudovce. Koncem sedmdesátých let byl členem alternativní skupiny Amalgam (spolu s Vlastimilem Markem a Jiřím Mazánkem), jejíž činnost

Sleva 10 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem

Základy angličtiny 1.díl pro 2. stupeň základní školy praktické - CD

Autor: Valenta Milan

publisher: Parta

0 / 5
Autor textu Milan Valenta; zvuk Miroslav Zavadil; namluvili Kateřina Jeřábková, Milan Valenta a Edita Žlebková; autor hudebních předělů Vít Zouhar. CD využitelné při výuce učitelem obsahuje zvukové nahrávky s anglicky namluveným doprovodem k vybraným cvičením v učebnici a pracovním sešitu. 1. vydání.

Sleva 3 % z běžně ceny 109 Kč

Naše cena: 106 Kč

Skladem

Základy angličtiny 4.díl pro 2. stupeň základní školy praktické - CD

Autor: Valenta Milan

publisher: Parta

0 / 5
Autor textu Milan Valenta; zvuk Miroslav Zavadil; namluvili Darina Horáková, Kateřina Jeřábková a Milan Valenta; hudební část Iva Kevešová ml., Iva Kevešová st. František Petřík a Michal Schmalz. CD využitelné při výuce učitelem obsahuje zvukové nahrávky s anglicky namluveným doprovodem k vybraným cvičením v učebnici a pracovním sešitu. 1. vydání.

Sleva 3 % z běžně ceny 109 Kč

Naše cena: 106 Kč

Skladem

Výchova k občanství 1. díl učebnice pro 2. stupeň ZŠ praktické

Autor: Valenta Milan

publisher: Parta

0 / 5
Učebnice vychází z RVP ZV - Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Je určena žákům 6. ročníků. Učební látka je v ní rozdělena do oddílů: Člověk ve společnosti (Moje rodina, Životospráva rodiny, Náš byt, Bydliště, Pošta, Vlakové nádraží, Městský úřad, Knihovna, Kostel, Zdravotní středisko, Zaměstnání neboli profese, Památná místa a významné osobnosti, Státní svátky),

Naše cena: 119 Kč

Skladem

Základy angličtiny, 2. díl, pracovní sešit pro ZŠ praktické

Autor: Valenta Milan

publisher: Parta

0 / 5
Pracovní sešit vychází z RVP ZV - Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Je určen k procvičování probraného učiva a k samostatné práci žáků. Jeho jednotlivé kapitoly jsou tematicky shodné s učebnicí. Je v nich kladen důraz na procvičování a upevňování jednoduchých gramatických pravidel a slovní zásoby. Žáci se současně učí poslechem angličtiny z CD porozumět významu

Sleva 3 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 96 Kč

Skladem

Základy angličtiny, 4. díl, učebnice pro ZŠ praktické

Autor: Valenta Milan

publisher: Parta

0 / 5
Učebnice navazuje na předcházející 3.díl. Vychází z RVP ZV – Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Obsahuje základní gramatické struktury a tematické okruhy vzdělávacího oboru Cizí jazyk.Členěna je do 4 kapitol: I. Domov a dům, II. Škola – příprava na povolání, III. Nákupní centrum, IV. Prázdniny. Struktura každé kapitoly je přehledná a jednoduchá: velký situační

Sleva 3 % z běžně ceny 109 Kč

Naše cena: 106 Kč

Skladem

Základy angličtiny, 3. díl, učebnice pro ZŠ praktické

Autor: Valenta Milan

publisher: Parta

0 / 5
Učebnice navazuje na předcházející 2.díl. Vychází z RVP ZV – LMP. Obsahuje základní gramatické struktury a tematické okruhy vzdělávacího oboru Cizí jazyk.Členěna je do 4 kapitol: I. Město a vesnice, II. Příroda, III. Zdraví a nemoc, IV. Ubytování. Struktura každé kapitoly je přehledná a jednoduchá: velký situační obrázek uvádí do tematiky kapitoly a je současně "obrázkovým" slovníčkem "new

Sleva 3 % z běžně ceny 109 Kč

Naše cena: 106 Kč

Skladem

Základy angličtiny, 1. díl, učebnice pro ZŠ praktické

Autor: Valenta Milan

publisher: Parta

0 / 5
Učebnice. vychází z RVP ZV – Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Je prvním dílem z čtyřdílné řady učebnic. Základní gramatické struktury a tematické okruhy vzdělávacího oboru Cizí jazyk jsou obsaženy ve čtyřech bohatě ilustrovaných kapitolách, jejichž struktura je jednoduchá a přehledná. Do tematiky kapitol uvádí žáky velký situační obrázek, který je současně

Sleva 3 % z běžně ceny 109 Kč

Naše cena: 106 Kč

Skladem

Mentální postižení

Autor: Valenta Milan, Lečbych Martin, Michalík Jan

publisher: Grada

0 / 5
V dnešní době, kdy se jedním ze žhavých témat dne stala inkluze ve vzdělávání, je stále aktuálnější seznámit odbornou i širší veřejnost se specifiky osobnosti žáků i klientů s mentálním postižením. Publikace se věnuje jak nezbytnému objasnění terminologie, tak právní úpravě postavení osob s mentálním postižením, jejich diagnostice, vzdělávání a také sociálním službám, jež jsou jim

Sleva 15 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 424 Kč

Skladem

Občanská výchova pro 9. ročník ZŠ (učebnice)

Autor: Valenta Milan

publisher: Práce

0 / 5
Probíranými tématy jsou smysl společenství, občanská společnost, sdružování občanů, obec, stát a občan v právních a ekonomických vztazích, život člověka na planetě Země, svět a Evropa, sociální vztahy a výchova k demokracii. Kromě otázek a úkolů k opakování učiva obsahuje každá kapitola i otázky navíc, které vedou žáky k samostatné práci a učí je využívat i jiné zdroje informací.

Naše cena: 165 Kč

Skladem 7. 2. 2023

Předprodej

Hra v terapii

Autor: Valenta Milan

publisher: Portál

0 / 5
Hra je již zavedeným terapeutickým prostředkem, který pomáhá odžít a zpracovat situace, které člověk prožil, případně mu pomáhá připravit se na věci, které ho čekají. Terapeutická hra má, stejně jako další terapeutické nástroje, svá pravidla, indikace a kontraindikace, může být významným motivačním faktorem v práci s klientem a zároveň ji lze využít i při práci s klienty, kteří motivovaní nejsou,

Sleva 13 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 346 Kč

Skladem

Občanská výchova pro 8. ročník ZŠ (učebnice)

Autor: Valenta Milan

publisher: Práce

0 / 5
Učebnice občanské výchovy pro žáky 8.tříd Učebnice se zabývá tématy: * člověk a dospívání * člověk a společenství * člověk hledající svůj svět * člověk hledající sám sebe

Sleva 6 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 155 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele