Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Miroslava Čížková

Matematika pro 1 ročník základní školy 1.díl (RVP)

Autor: Miroslava Čížková

publisher: SPN - pedagogické nakl.

3.5 / 5
17 %
Tato pracovní učebnice je první částí ucelené řady učebnic matematiky pro výuku na 1. stupni základní školy. Je zpracována v souladu se závěry a doporučeními RVP pro základní vzdělávání. Odpovídá požadavkům a názorům učitelů, neboť především z jejich praxe vznikla. Pro výuku v 1. ročníku je určena dvoudílná učebnice, oba díly mají schvalovací doložku MŠMT. Učitelům, kteří se s ohledem na

Sleva 17 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 82 Kč

Skladem

Cviky pro nácvik písmen

Autor: Miroslava Čížková

publisher: Fortuna

3.3 / 5
18 %
Sešit umožňuje prvňáčkům hravou formou procvičovat různé tahy potřebné pro budoucí psaní konkrétních tvarů psacích písmen. Děti dokreslují (případně nejdříve obtahují a pak dokreslují) naznačené kresebné prvky či obrázky a přitom nacvičují tahy potřebné ke zvládnutí psacího písma a kresebného projevu. Vhodně volené cviky a motivující obrázky zároveň pomáhají dětem rozvíjet jejich představivost.

Sleva 18 % z běžně ceny 45 Kč

Naše cena: 37 Kč

Skladem

Matematika pro 2 ročník základní školy 2.díl (RVP)

Autor: Miroslava Čížková

publisher: SPN - pedagogické nakl.

2.8 / 5
17 %
Učebnice je součástí ucelené řady matematik pro 1. stupeň ZŠ. Navazuje na díl první a uzavírá učivo určené pro 2. ročník. Respektuje doporučení a požadavky RVP, na obsahu i pojetí učebnic se projevuje aktivní učitelská zkušenost autorky. Učebnice vychází s novou schvalovací doložkou MŠMT. Obě učebnice pro 2. ročník doplňuje metodická příručka pro učitele.

Sleva 17 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 82 Kč

Skladem

Matematika pro 2 ročník základní školy 1.díl (RVP)

Autor: Miroslava Čížková

publisher: SPN - pedagogické nakl.

0 / 5
17 %
Nová pracovní učebnice Matematika pro 2. ročník ZŠ je součástí ucelené řady nových učebnic matematiky zpracovaných v souladu s požadavky RVP pro základní vzdělávání. Odpovídá ale především zkušenostem autorky, která je aktivní a úspěšnou učitelkou. Učebnice navazuje na obdobnou dvoudílnou učebnici pro 1. ročník (s volitelným dílem třetím).

Sleva 17 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 82 Kč

Skladem

Metodická příručka k výuce Českého jazyka v 1. ročníku ZŠ

Autor: Miroslava Čížková

publisher: Fortuna

0 / 5
17 %
Učitelé zde najdou vysvětlení použité metody počátečního čtení, tedy analyticko-syntetické metody bez tvorby slabik, a také správné postupy výuky čtení touto metodou. Kromě toho se mohou inspirovat konkrétními podrobně a nápaditě rozpracovanými návody pro práci s jednotlivými částmi celého souboru.

Sleva 17 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 107 Kč

Skladem

Pojďme si číst -- Třetí díl slabikáře - 5. vydání

Autor: Miroslava Čížková

publisher: Fortuna

0 / 5
17 %
Učebnice pomáhá dotvářet čtenářské dovednosti získané z učebnice Veselé čtení. Texty jsou rozděleny na tzv. hrací, obsahující různé úkoly, a čtecí, obsahující souvislý text. Trvalý zájem o tuto učebnici potvrzuje skutečnost, že se jedná již o páté vydání.

Sleva 17 % z běžně ceny 83 Kč

Naše cena: 69 Kč

Skladem

Matematika pro 2. ročník základní školy - Metodická příručka (RVP)

Autor: Miroslava Čížková

publisher: SPN - pedagogické nakl.

0 / 5
17 %
Metodická příručka je určena učitelům, kteří ve výuce užívají nově vydanou dvoudílnou pracovní učebnici.matematiky pro 2. ročník ZŠ, zpracovanou v souladu s RVP pro základní vzdělávání autorky Miroslavy Čížkové. Obsahuje rozpis učiva 2. ročníku, uvádí podrobný učební plán celého školního roku, formuluje vztah k RVP, navrhuje inovace ŠVP, uvádí klíčové kompetence, k jejichž utváření učebnice

Sleva 17 % z běžně ceny 113 Kč

Naše cena: 94 Kč

Skladem u dodavatele

Matematika pro 3. ročník základní školy - Metodická příručka (RVP)

Autor: Miroslava Čížková

publisher: SPN - pedagogické nakl.

0 / 5
17 %
Metodická příručka je určena učitelům, kteří v 3. ročníku pracují s učebnicí a pracovními sešity autorky M. Čížkové (vydáno v loňském roce - obchod. číslo 58771). Obsahuje návrh rozpisu učiva, učební plán celého školního roku, formuluje klíčové kompetence a výstupy, didakticky dovádí práci s učivem až do fáze příprav na jednotlivé vyučovací hodiny.

Sleva 17 % z běžně ceny 113 Kč

Naše cena: 94 Kč

Skladem

Čtení 2 pro prvňáčky

Autor: Miroslava Čížková

publisher: Fortuna

0 / 5
17 %
Učebnice navazuje na Čtení 1 pro prvňáčky a je určena pro druhé pololetí v první třídě. Má sloužit k upevňování čtenářských dovedností. Krátké texty a básně jsou obsahem prvňáčkům blízké. Texty jsou doplněné řadou úkolů podněcujících aktivitu žáků a rozvoj jejich myšlení. Má schvalovací doložku MŠMT.

Sleva 17 % z běžně ceny 137 Kč

Naše cena: 114 Kč

Skladem

Písanky 1-6

Autor: Miroslava Čížková

publisher: Fortuna

0 / 5
17 %
Jsou to sešity pro nácvik jednotlivých písmen a slov založený na aktivitě dětí, které kromě psaní dotvářejí sešit vlastními ilustracemi.

Sleva 17 % z běžně ceny 87 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem

Matematika pro 3. ročník základní školy - Pracovní sešit 1 (RVP)

Autor: Miroslava Čížková

publisher: SPN - pedagogické nakl.

0 / 5
16 %
Tento pracovní sešit je užitečným a praktickým doplňkem učebnice MATEMATIKA PRO 3. ROČNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Rozšiřuje soubor cvičení a úloh k osvojení a procvičení učiva v 1. pololetí školního roku. Lze ho však využít i jako samostatnou pomůcku pro školní či domácí práci žáků.

Sleva 16 % z běžně ceny 67 Kč

Naše cena: 56 Kč

Skladem

Matematika pro 3. ročník základní školy - Pracovní sešit 2 (RVP)

Autor: Miroslava Čížková

publisher: SPN - pedagogické nakl.

0 / 5
16 %
Tento pracovní sešit je užitečným a praktickým doplňkem učebnice MATEMATIKA PRO 3. ROČNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Rozšiřuje soubor cvičení a úloh k osvojení a procvičení učiva v 2. pololetí školního roku. Lze ho však využít i jako samostatnou pomůcku pro školní či domácí práci žáků. Pro výuku v 1. polletí je určen obdobný sešit, jenž navazuje na učivo první poloviny učebnice. Učebnice i oba pracovní

Sleva 16 % z běžně ceny 67 Kč

Naše cena: 56 Kč

Skladem

Matematika pro 3. ročník základní školy RVP

Autor: Miroslava Čížková

publisher: SPN - pedagogické nakl.

0 / 5
17 %
Učebnice je součástí nové ucelené řady učebnic matematiky pro výuku na 1. stupni ZŠ. Je zpracována v souladu se záměry a doporučeními RVP pro ZV, především však vychází z praxe autorky a učitelů, kteří svými názory učebnici pomáhali utvářet. Pro celý ročník je určena jedna klasická učebnice, doprovázená jedním pracovním sešitem na každé pololetí. K začátku školního roku 2008/09 je k dispozici

Sleva 17 % z běžně ceny 113 Kč

Naše cena: 94 Kč

Skladem

Karty k matematice pro 1. r. ZŠ

Autor: Čížková Miroslava

publisher: SPN - pedagogické nakladatelst

0 / 5
17 %
Procvičovací karty k výuce matematiky v 1. ročníku ZŠ Karty učené k rozstříhání, jako doplněk učebnic matematiky pro 1. ročník.

Sleva 17 % z běžně ceny 18 Kč

Naše cena: 15 Kč

Skladem

Matematika pro 1 ročník základní školy 2.díl (RVP)

Autor: Miroslava Čížková

publisher: SPN - pedagogické nakl.

0 / 5
17 %
Tato pracovní učebnice je druhou částí ucelené řady učebnic matematiky pro výuku na l. stupni ZŠ. Je zpracována v souladu se závěry a doporučeními RVP pro základní vzdělávání. Odpovídá požadavkům a názorům učitelů, neboť především z jejich praxe vznikla. Pro výuku v 1. ročníku je určena dvoudílná učebnice, oba díly mají schvalovací doložku MŠMT.

Sleva 17 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 82 Kč

Skladem

Matematika pro 1. ročník ZŠ 3. díl (RVP)

Autor: Miroslava Čížková

publisher: SPN - pedagogické nakl.

0 / 5
17 %
V 1. ročníku jsou dva základní díly učebnice doplněny ještě třetím (volitelným) dílem obsahujícím učivo sčítání a odčítání do dvaceti s přechodem přes základ 10. Je možno využít v případě, že žáci již před koncem prvního ročníku zvládnou základní učivo a mohou tak „v předstihu“ přejít na učivo 2. ročníku. Učivo: počítání do 1, nácvik psaní, číslic 0–8, vlevo od, vpravo od, uprostřed, první,

Sleva 17 % z běžně ceny 63 Kč

Naše cena: 52 Kč

Skladem

Cvičné sešity 5 kusů

Autor: Čížková Miroslava

publisher: Fortuna

0 / 5
16 %
Soubor písanek slouží k procvičování grafomotoriky a k nácviku psaní písmen a slov. Oblibu těchto písanek potvrzuje skutečnost, že se jedná již o třetí vydání. Sada 5 cvičných sešitů

Sleva 16 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 66 Kč

Skladem

Písanky 5 ks

Autor: Miroslava Čížková

publisher: Fortuna

0 / 5
16 % Novinka
Soubor písanek slouží k procvičování grafomotoriky a k nácviku psaní písmen a slov. Oblibu těchto písanek potvrzuje skutečnost, že se jedná již o třetí vydání.

Sleva 16 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 66 Kč

SklademNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele