Registrace | Přihlášení


Miroslava Horáčková

Český jazyk 7/II. díl - Komunikační a slohová výchova - Komunikační a slohová výchova

Autor: Miroslava Horáčková

publisher: Alter

4.5 / 5
12 %
Prohlubuje poznatky o vhodných jazykových prostředcích v různých komunikačních situacích. Zahrnuje kapitoly: Pracujeme s odbornými texty - výtah, výpisky; Píšeme úřední dopis; Píšeme životopis; Vypravujeme příběhy; Popisujeme, líčíme; Popisujeme osobu; Píšeme charakteristiku.

Sleva 12 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 53 Kč

Skladem

Pracovní sešit k učebnici Českého jazyka 5/I. díl

Autor: Kolektiv autorů - Miroslava Horáčková,Hana Staudková

publisher: Alter

4 / 5
12 %
Také poslední z řady dvojdílných pracovních sešitů k učebnicím Český jazyk ALTER přináší řadu aplikačních cvičení vázaných na texty učebnice. Formulace otázek i grafická úprava zohledňuje věk žáků a připravuje je na přechod na druhý stupeň ZŠ.

Sleva 12 % z běžně ceny 73 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem

Pracovní sešit k učebnici Českého jazyka 4/I. díl

Autor: Kolektiv autorů - Miroslava Horáčková,Hana Staudková

publisher: Alter

5 / 5
12 %
Metodické postupy v tomto dvojdílném pracovním sešitě vyhovují moderním trendům činné školy. Úkoly jsou sestaveny tak, aby se žák zdokonaloval ve čtení s porozuměním, aby ho podněcovaly k přemýšlení, ke zformulování a zapsání řešení, ke zdůvodňování zvoleného postupu; aby se prostřednictvím aplikačních cvičení učil racionálně myslet.

Sleva 12 % z běžně ceny 73 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem

Český jazyk 7/I. díl - Učivo o jazyce (Máme rádi češtinu)

Autor: Miroslava Horáčková

publisher: Alter

5 / 5
12 %
Zjednodušená a upravená varianta stávající učebnice Český jazyk 7, I. díl. Její obsah byl zestručněn, zpřehledněn a změnila se i struktura textu. Ve výkladu a ve shrnutích byly odstraněny původní vynechávky – text učebnice nyní obsahuje všechny potřebné informace v úplné podobě. K této učebnici náleží Český jazyk 7 – Komunikační a slohová výchova (kód 092917) a Český jazyk 7 – Pracovní sešit

Sleva 12 % z běžně ceny 92 Kč

Naše cena: 81 Kč

Skladem

Český jazyk 9/2. díl - Komunikační a slohová výchova

Autor: Miroslava Horáčková

publisher: Alter

4 / 5
13 %
Rozvíjí komunikační dovednosti žáků a obohacuje je i aktuálními náměty. V mediální výchově se žáci učí orientaci v prostředí stále agresivněji působících médií. Obsahuje průřezová témata RVP ZV (okruhy aktuálních problémů světa).

Sleva 13 % z běžně ceny 64 Kč

Naše cena: 56 Kč

Skladem

Český jazyk 7/III. díl - Přehledy, tabulky, rozbory, cvičení

Autor: Miroslava Horáčková

publisher: Alter

4.5 / 5
13 %
Pracovní sešit je zásobníkem diktátů, cvičení, textů a přehledů, který žáci mají po ruce celý rok. Pro sebehodnocení nabízí bodovací systém. Přehledy slouží jako zdroj pro získání a ověření potřebných informací.

Sleva 13 % z běžně ceny 63 Kč

Naše cena: 55 Kč

Skladem

Literární výchova pro 6. ročník ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Miroslava Horáčková,Hana Staudková

publisher: Alter

2 / 5
Sešit obsahuje konkrétní úkoly pro práci s literárními texty v Čítance 6. Učí žáky rozumět literárním pojmům a poznávat přední české a světové autory. Jeho součástí je i slovníček pojmů a jmen. Učebnice získala ocenění: Zlatá stuha 1998, nejlepší exponát na výstavě SCHOLA NOVA 1999, pečeť kvality CZECHDIDAC 1999.

Sleva 7 % z běžně ceny 30 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem

Literární výchova pro 8. ročník ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Miroslava Horáčková,Hana kolektiv autorů, Staudková

publisher: Alter

0 / 5
Sešit obsahuje konkrétní úkoly k textům z Čítanky 8 a náměty pro individuální i společnou práci v hodinách literární výchovy. Doplňkem, se kterým budou žáci průběžně pracovat, je volná příloha, v níž najdou slovníčky, přehledy a časovou přímku.

Sleva 5 % z běžně ceny 66 Kč

Naše cena: 63 Kč

Skladem

Slovníček spisovné češtiny pro 1. stupeň ZŠ - Slovníček spisovné češtiny

Autor: Kolektiv autorů - Miroslava Horáčková,Ivana Svobodová

publisher: Alter

0 / 5

Sleva 5 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 56 Kč

Skladem

Pracovní sešit k učebnici Českého jazyka 5/II. díl

Autor: Kolektiv autorů - Miroslava Horáčková,Hana Staudková

publisher: Alter

0 / 5
12 %

Sleva 12 % z běžně ceny 73 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem

Pracovní sešit k učebnici Českého jazyka 4/II. díl

Autor: Kolektiv autorů - Miroslava Horáčková,Hana Staudková

publisher: Alter

0 / 5
12 %
Metodické postupy v tomto dvojdílném pracovním sešitě vyhovují moderním trendům činné školy. Úkoly jsou sestaveny tak, aby se žák zdokonaloval ve čtení s porozuměním, aby ho podněcovaly k přemýšlení, ke zformulování a zapsání řešení, ke zdůvodňování zvoleného postupu; aby se prostřednictvím aplikačních cvičení učil racionálně myslet.

Sleva 12 % z běžně ceny 73 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem

Analgetika a ledviny

Autor: Miroslava Horáčková

publisher: Triton

0 / 5
18 %
Nadužívání analgetik a chronická tubulointersticiální nefrirtida vzniklá v souvislosti s abúzem analgetik, označovaná v odborném písemnictví jako analgetická nefropatie, je chorobou dvacátého století. Autorka v publikaci pojednává o bolesti jako o impulzu startujícím úzus i abúzus analgetik. Dále se zabývá otázkou spotřeby a prodeje neopioidních analgetik a jejich užíváním, resp. zneužíváním ve

Sleva 18 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 40 Kč

Skladem

Pracovní sešit k Čítance 4/1 pro 4. ročník ZŠ

Autor: Miroslava Horáčková

publisher: Alter

0 / 5
11 %
Jednodílný pracovní sešit k Čítanky 4. Obsahuje mnoho úkolů a námětů pro práci s textem; umožňuje realizaci požadavků RVP ZV.

Sleva 11 % z běžně ceny 64 Kč

Naše cena: 57 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí