Registrace | Přihlášení


Oldřich Lepil

Fyzika pro střední školy, 1. díl (kniha + CD)

Autor: Lepil Oldřich

publisher: Prometheus

3.9 / 5
První díl dvoudílné učebnice fyziky, která je vhodná pro všechny typy středních škol s nižší hodinovou dotací fyziky. Vykládá fyziku jednoduchým a srozumitelným způsobem, výběr učiva a koncepce jeho zpracování umožňuje učiteli přizpůsobit text osnovám. Na konci každé kapitoly je zařazeno shrnutí učiva, které žákům usnadňuje systemizaci a zapamatování nejdůležitějších poznatků. 5. vydání učebnice

Sleva 16 % z běžně ceny 254 Kč

Naše cena: 214 Kč

Skladem

Sbírka úloh z fyziky pro střední školy + CD

Autor: Lepil Oldřich

publisher: Prometheus

4.8 / 5
Řešení úloh je jednou z nejdůležitějších složek vyučování fyziky a každý učitel by těmto činnostem měl věnovat maximální pozornost. Úlohy slouží nejen k prohlubování vědomostí, ale vedou žáka k samostatnosti a aktivitě, jak to požadují současné tendence fyzikálního vzdělávání. Výběr úloh ve sbírce a jejich uspořádání do kapitol navazuje na tematickou řadu učebnic fyziky pro gymnázia. Sbírka

Sleva 18 % z běžně ceny 308 Kč

Naše cena: 253 Kč

Skladem

Fyzika pro střední školy, 2. díl (kniha + CD)

Autor: Lepil Oldřich

publisher: Prometheus

4 / 5
Druhý díl dvoudílné učebnice fyziky, která je vhodná pro všechny typy středních škol s nižší hodinovou dotací fyziky. Vykládá fyziku jednoduchým a srozumitelným způsobem, výběr učiva a koncepce jeho zpracování umožňuje učiteli přizpůsobit text osnovám. Na konci každé kapitoly je zařazeno shrnutí učiva, které žákům usnadňuje systemizaci a zapamatování nejdůležitějších poznatků. 4. vydání učebnice

Sleva 16 % z běžně ceny 254 Kč

Naše cena: 214 Kč

Skladem

Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus + CD

Autor: Lepil Oldřich

publisher: Prometheus

5 / 5
Již 8. vydání učebnice tvoří komplexní učební pomůcku, jejíž standardní knižní podoba je opět doplněna o CD obsahující řadu dalších textových i obrazových učebních materiálů. Oproti 7. vydání je nově doplněna samostatná počítačová aplikace Testové úlohy, která obsahuje 85 úloh s odlišnou obtížností. Úlohy lze různě uspořádat do testového souboru, po jehož vyřešení je uživateli sdělen celkový

Sleva 18 % z běžně ceny 228 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem

Fyzika pro gymnázia – Optika (kniha + CD)

Autor: Lepil Oldřich

publisher: Prometheus

3 / 5
V 6. vydání učebnice je mezi elektronické učební materiály nově zařazena samostatná počítačová aplikace Testové úlohy, která obsahuje 40 úloh s odlišnou obtížností. Úlohy lze různě uspořádat do testového souboru. Po jeho vyřešení je uživateli sdělen celkový výsledek a úspěšnost řešení. Na CD jsou umístěna také laboratorní a teoretická cvičení, významné osobnosti historie optiky, slovníček

Sleva 18 % z běžně ceny 207 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem

Fyzika pro gymnázia - Mechanické kmitání a vlnění (kniha + CD)

Autor: Lepil Oldřich

publisher: Prometheus

0 / 5
V 6. vydání učebnice Fyzika pro gymnázia – Mechanické kmitání a vlnění je mezi elektronické učební materiály nově zařazena samostatná počítačová aplikace Testové úlohy. Ta obsahuje 25 úloh s odlišnou obtížností, které lze různě uspořádat do testového souboru. Po jeho vyřešení je uživateli sdělen celkový výsledek a úspěšnost řešení. CD dále obsahuje rozšiřující učivo, teoretická a laboratorní

Sleva 18 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem

Příručka pro učitele fyziky na střední škole

Autor: Lepil Oldřich

publisher: Prometheus

0 / 5
Publikace je metodickou pomůckou pro učitele fyziky na středních školách. Usnadní jim přípravu fyzikální části školních vzdělávacích programů. Ukazuje, jak využívat středoškolské učebnice fyziky při práci na koncepci výuky a tvorbě osnov pro různou hodinovou dotaci. Příručka obsahuje také metodické poznámky k učivu a zabývá se dílčími didaktickými problémy výkladu učiva, používané terminologie,

Naše cena: 368 Kč

SklademPřihlášení uživatele