Registrace | Přihlášení


Ondřej Naňka

Atlas anatomie člověka I. - Končetiny, stěna trupu / Atlas of Human Anatomy I. - Limbs, Body Wall

Autor: Grim Miloš, Helekal Ivan, Naňka Ondřej

publisher: Grada

4 / 5
Poprvé od roku 1900 je zde originální domácí anatomický atlas. Dvojdílný komplet s téměř 1300 ilustracemi a fotografiemi. Kniha na celý život v latině, češtině a angličtině. Pracovníci Anatomického ústavu 1. LF UK v Praze tak navazují na bohatou tradici české anatomie. V prvním dílu atlasu je obsaženo 476 ilustrací anatomie horní a dolní končetiny a stěny trupu. Vždy je uveden nejprve skelet,

Sleva 15 % z běžně ceny 999 Kč

Naše cena: 849 Kč

Skladem

15 %

Zlomeniny lopatky

Autor: Naňka Ondřej, Bartoníček Jan, Tuček Michal

publisher: Maxdorf

0 / 5
První monografie věnovaná zlomeninám lopatky v domácí i světové literatuře. Kniha vysvětluje obecné principy diagnostiky a terapie zlomenin lopatky doprovázené podrobným rozborem 519 zlomenin lopatky u dospělých, z toho 150 operovaných případů, 39 zlomenin u dětí a dospívajících.

Sleva 26 % z běžně ceny 1 950 Kč

Naše cena: 1 435 Kč

Skladem

26 % Doprava zdarma

Přehled anatomie

Autor: Naňka Ondřej

publisher: Galén

0 / 5
Nejnovější vydání učebnice Přehled anatomie představuje ucelený pohled na anatomii. V jednotlivých kapitolách jsou popsány všechny orgánové systémy lidského těla. Prezentace zde uvedených anatomických dat je nutná pro pochopení stavby a funkce lidského těla. Každá kapitola zahrnuje obecný úvod k dané orgánové soustavě, na který navazuje popis jednotlivých orgánů doplněný klinickými poznámkami.

Sleva 10 % z běžně ceny 900 Kč

Naše cena: 810 Kč

Skladem

Atlas anatomie člověka II. - Hlava a krk, vnitřní orgány, neuroanatomie / Atlas of Human Anatomy…

Autor: Grim Miloš, Helekal Ivan, Naňka Ondřej

publisher: Grada

0 / 5
Poprvé od roku 1900 je zde originální domácí anatomický atlas. Dvojdílný komplet s téměř 1300 ilustracemi a fotografiemi. Kniha na celý život v latině, češtině a angličtině. Pracovníci Anatomického ústavu 1. LF UK v Praze tak navazují na bohatou tradici české anatomie. Druhý díl se zabývá strukturami hlavy a krku, orgány hrudní, břišní a pánevní dutiny, centrálním nervovým systémem a

Sleva 15 % z běžně ceny 999 Kč

Naše cena: 849 Kč

Skladem

15 %

Primární hyperparathyreóza

Autor: Naňka Ondřej

publisher: Galén

0 / 5
Monografie je adresována lékařům, kteří se věnují nemocným s primární hyperparathyreózou. Autorský kolektiv vycházel při koncepci knihy ze zkušeností III. chirurgické kliniky, III. interní kliniky - kliniky endokrinologie a metabolismu a Anatomického ústavu 1. LF UK.Kniha byla koncipována tak, aby zájemcům poskytla ucelený pohled na tuto problematiku. Vzhledem k tomu, že základní léčbou primární

Sleva 25 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 366 Kč

Skladem

25 %

Scapular fractures

Autor: Naňka Ondřej, Bartoníček Jan, Tuček Michal

publisher: Maxdorf

0 / 5
The first monograph on scapular fractures in the international literature. The book explains in detail the general principles of diagnosis and therapy of scaphoid fractures accompanied by a detailed analysis of 519 scapular fractures in adults, including 150 operated cases, 39 fractures in children and adolescents. Professor Jan Bartoníček is an internationally renowned orthopaedic surgeon, who

Sleva 31 % z běžně ceny 3 995 Kč

Naše cena: 2 756 Kč

Skladem

31 %

Základy anatomie. 3b - Močopohlavní a endokrinní systém

Autor: Grim Miloš, Naňka Ondřej, Druga Rastislav

publisher: Galén

0 / 5
Učebnice je určena především pregraduálním studentům lékařství, ale může sloužit i studentům bakalářských směrů a pro osvěžení vědomostí i postgraduálním studentům a mladým lékařům. Popis močopohlavního a endokrinního systému zachovává tradiční přístup a členění: u jednotlivých orgánů je uvedena jejich funkce a jejich popis je členěn na makroskopickou a mikroskopickou anatomii. Poznámky ke

Sleva 10 % z běžně ceny 400 Kč

Naše cena: 360 Kč

Skladem50% sleva na druhý titul

Přihlášení uživatele

Vanoční banner - postranní vpravo