Registrace | Přihlášení


Ondřej Šmíd

Manželství

Autor: Šínová Renáta, Šmíd Ondřej

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
úpravy hmotněprávní, zakotvené v novém občanském zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.) a zároveň z nové úpravy procesní, představované především zákonem o zvláštních řízeních soudních (zák. č. 292/2013 Sb.). Vzhledem k rostoucí globalizaci společenských vztahů, z níž pramení stále se zvyšující počet tzv. smíšených manželství, autoři do publikace zařadili také analýzu úpravy obsažené v novém zákoně o

Sleva 20 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 362 Kč

Skladem

Sleva

Rozvod manželství

Autor: Šínová Renáta, Šmíd Ondřej

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
Monografie se zabývá problematikou rozvodu manželství z hmotněprávního i procesního hlediska, analyzuje přitom stávající právní úpravu i regulaci v novém občanském zákoníku a zákoně o zvláštních řízeních soudních. Značnou pozornost autoři věnují rozvodu manželství s nezletilými dětmi a možnostem procesněprávní ochrany osobám ohroženým domácím násilím. Upozorňují též na roli mediace v rozvodovém

Sleva 21 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 387 Kč

Skladem

Sleva


Přihlášení uživatele