Registrace | Přihlášení


Pavel Oliva

Civilizace starověkého Středomoří I. + II. díl

Autor: Kolektiv autorů - Jan Burian,Pavel Oliva

publisher: Arista Books

4 / 5
27 %
I. díl Kolébka civilizace, kolébka kultury, kolébka vědění – takto a ještě mnoha podobnými epitety by bylo možno označit rozsáhlou mediteránní oblast, v níž se před mnoha staletími odehrály děje a události, z nichž se vyvíjela a na nichž vyrůstala naše současnost. Nejen ta evropská, ale v širším slova smyslu euroatlantická. Přední východ, Malá Asie, údolí Nilu, Egeis, Apeninský poloostrov byly

Sleva 27 % z běžně ceny 599 Kč

Naše cena: 437 Kč

Skladem u dodavatele

Svět helénismu

Autor: Pavel Oliva

publisher: Arista

0 / 5
27 %
Helénismus je významná etapa starověkých dějin 2. poloviny 4. – 1. století př. n. l. Pod makedonskou hegemonií překračuje tehdy řecká kultura hranice řeckých států a díky expanzím Alexandra Velikého proniká do rozsáhlých oblastí Předního východu a Středomoří. V nových společenských podmínkách helénistických říší Seleukovců. Ptolemaiovců a Antigonovců se z prolnutí řeckých a místních, zejména

Sleva 27 % z běžně ceny 233 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem u dodavatele

Zrození evropské civilizace

Autor: Pavel Oliva

publisher: Arista, Epocha

0 / 5
27 %
Dějiny evropské civilizace začínají v Řecku, neboť zde se od 2. tisíciletí př.Kr. rodil zázrak, který určil vývoj antického Středomoří a celého starověkého světa. Pavel Oliva, přední odborník na dějiny starověku, líčí v této knize civilizační vývoj v řeckém prostoru od neolitu a doby bronzové s vrcholy v mínojské kultuře na Krétě a mykénské kultuře v Řecku, kolonizační expanzi Řeků až po vznik

Sleva 27 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 179 Kč

Skladem u dodavatele

Polybios a jeho svět

Autor: Pavel Oliva

publisher: Arista

0 / 5
29 %
Polybios (asi 200-118 př. Kr.) patří k nejvýznamnějším osobnostem antické literatury. Spolu s Thúkýdidem a Hérodotem tvoří trojhvězdí starořeckého dějepisectví. Pocházel z arkadské Megalopole, z bohaté rodiny, jeho otec zastával vysokou hodnost stratéga Achajského spolku. Díky tomu získal dobré vzdělání, jež mu usnadnilo politickou i vojenskou kariéru. Roku 166 se dostal do Říma jako jeden z

Sleva 29 % z běžně ceny 255 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem

Osudy mé rodiny

Autor: Kolektiv autorů - Pavel Oliva,Pavel Oliva

publisher: Arista Books

0 / 5
32 %
Příběh vtěsnaný do této knížky by vydal na obsáhlou románovou ságu, anebo na televizní seriál o mnoha dílech. Její autor Pavel Oliva v ní zachytil historii své rodiny a rodiny své manželky Věry včetně početného příbuzenstva. Opíraje se o svou paměť a řadu zachovaných dokumentů podává svědectví o konkrétních lidech od dávných předků obou rodin až po současníky, o jejich životech, osudech i

Sleva 32 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem

Civilizace starověkého Středomoří I. + II. díl

Autor: Kolektiv autorů - Jan Burian,Pavel Oliva

publisher: BASET

0 / 5
28 %
Kolébka civilizace, kolébka kultury, kolébka vědění – takto a ještě mnoha podobnými epitety by bylo možno označit rozsáhlou mediteránní oblast, v níž se před mnoha staletími odehrály děje a události, z nichž se vyvíjela a na nichž vyrůstala naše současnost. Nejen ta evropská, ale v širším slova smyslu euroatlantická. Přední východ, Malá Asie, údolí Nilu, Egeis, Apeninský poloostrov byly domovem

Sleva 28 % z běžně ceny 599 Kč

Naše cena: 432 Kč

SklademPředprodej knihy Patrika Hartla

Přihlášení uživatele

Štědrý týden - bok