Registrace | Přihlášení


Pavel Rejchrt

Pozdní syn království

Autor: Pavel Rejchrt

publisher: Triáda

0 / 5
15 %
Reflexivní texty výtvarníka, básníka a spisovatele o vztahu umění, života a víry. Jedná se o montáže apokryfů, modliteb, zápisků a zpovědí umělce, který si zvolil život v ústraní, na okraji společnosti.

Sleva 15 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 253 Kč

Skladem u dodavatele

O smlouvách dvojí krve

Autor: Pavel Rejchrt

publisher: Stefanos

0 / 5
15 %
V novém knižním souboru svých textů (pojmenovaném podle závěrečného dramatu) se zkušený spisovatel, výtvarný umělec a myslitel Pavel Rejchrt vrátil k některým svým starším (rukopisným) dramatickým opusům, aby je na jedné straně mnohdy od základu přepracoval a zkultivoval jejich filosofický půdorys, na straně druhé, aby je s větší či menší intenzitou zbavoval momentů, které by přespříliš přímočaře

Sleva 15 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 251 Kč

Skladem u dodavatele

Anastasis - Podzimní plezíry / Vítězný blankyt / Harlekýn slova / Anastasis

Autor: Pavel Rejchrt

publisher: Eman

0 / 5
Básnická kniha, v níž umělec rozvíjí své nadání poetické skladby a uplatňuje svůj dar poezie litanické, až modlitební. Pokaždé však vychází z hlubokého prožitku lidského života, tak často ochromeného řeřavým hledáním a tázáním, stejně jako jindy prosvětleného nalézáním a věděním. Na tuto druhou, povznášející stránku naší existence ve víře klade Rejchrt důraz co nejvyšší: proto si také zvolil jako

Sleva 10 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 44 Kč

Skladem u dodavatele

Mistr ryzího snu

Autor: Pavel Rejchrt

publisher: Eman

0 / 5
Příběh životních labyrintů básníka Jana Sochora na pozadí jeho konfliktního vztahu k otci, význačnému sochaři, s neustále se vynořující tajemnou postavou svážeče listí, Mistra Ryzího snu. Kniha lyrických próz i veršů o polaritě umění a víry, s nevšedním využitím teologických motivů.

Sleva 10 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 89 Kč

Skladem u dodavatele

Starými nepokoji

Autor: Pavel Rejchrt

publisher: Stefanos

0 / 5
15 %
Sbírka básní přináší šest oddílů básní s názvy - Tón spona ticha, Můra věku tohoto, Než odvezou křídlo,Kytice kontemplací, Světla z Praslova, Účastníci mystéria. Kniha je doplněna 18 ilustracemi autora. "Kompozice Rejchrtovy knihy je schodišťovitá, pnoucí se vzhůru. Dvě závěrečné věty jsou prodchnuty vírou v moc nikoli pomíjivého, usmýkaného, znaveného slova, nýbrž v dar světla potlačujícího

Sleva 15 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem u dodavatele

Neodbytný průhled

Autor: Pavel Rejchrt

publisher: Cherm

0 / 5
15 %
V knize Neodbytný průhled se autor prodírá houštinou svého dosavadního života a reflektuje z různých úhlů vnitřně významné události.

Sleva 15 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem u dodavatele

Světlo tmou zjizvené: Zápasy umělce Enocha Alta - Zápasy umělce Enocha Alta

Autor: Pavel Rejchrt

publisher: Eman

0 / 5
Příběh faráře Enocha Alta. Hlavní postava se rozhodla setrvat v úmyslném outsiderovství a z této pozice nahlíží svět našeho - nejen evangelického - současníka. Novelu můžete číst jako existeciální grotesku sui generis.

Sleva 10 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 89 Kč

Skladem u dodavatele

Vyznání nejistého chodce

Autor: Pavel Rejchrt

publisher: Eman

0 / 5
16 %
Skrze životní příběh Kamila Korejse bilancuje autor vlastní život, teologická studia, hledání víry i umělecké zápasy. Těžiště situuje do let šedesátých a na počátek sedmdesátých. Demaskuje klišé o době, církvi i víře. Opakovaně se vrací k otázce, co je nejhlubším zdrojem křesťanského poselství, a na sobě i svém okolí sleduje, jak to dopadá, když se ryzí obsahy křesťanské víry potkávají s rutinou

Sleva 16 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 125 Kč

Skladem

Lyrika liter

Autor: Pavel Rejchrt

publisher: Eman

0 / 5
15 %
Vydání experimentální poezie, kterou autor tvořil v první polovině 70. let stranou oficiálních literárních proudů. Svými průzkumy, rozklady i novotvary proniká pod povrch veršotupectví a tvořivě se brání marasmu dobového znehodnocení jazyka. Usiluje pomoci slovům, aby „sbírala z kalamity“. A z tohoto pohledu dostávají někdejší čtyřicet let staré výboje svěží a aktuální rozměr.

Sleva 15 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem u dodavatele

Varta verše

Autor: Pavel Rejchrt

publisher: Stefanos

0 / 5
15 %
K její charakteristice citujeme úryvek z textu literárního kritika a historika dr. Vladimíra Novotného: „… ve sbírce Varta verše, obsahující texty starší i ze značné části novější, se můžeme přesvědčit o velkém výrazovém rejstříku autorova básnictví … Pavel Rejchrt se brání také v této knížce uspěchané a laciné nepoezii, neboť píše takovou poezii, která má vyšší směr a vyšší cíl, byť může být v

Sleva 15 % z běžně ceny 288 Kč

Naše cena: 245 Kč

Skladem u dodavatele

Lunetové okno

Autor: Pavel Rejchrt

publisher: Stefanos

0 / 5
26 %
Lunetové okno, nová sbírka z pera básníka, prozaika a výtvarníka Pavla Rejchrta (nar. 1942), má převážně retrospektivní charakter: zahrnuje v prvé řadě autorovy texty napsané již v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého věku, v tehdejší společenské situaci nikde nepublikované, pouze recitované při různých příležitostech. Nepočetné veřejnosti byly dané texty tenkrát předkládány jako verše

Sleva 26 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 368 Kč

Skladem u dodavatele

Vavřín víry. Neobvyklé vítězství

Autor: Pavel Rejchrt

publisher: Stefanos

0 / 5
21 %
V devíti teologických rozjímáních nad křesťanskou vírou v dnešním světě rozvíjí autor v různých souvislostech na pozadí současných poměrů několik biblických motivů, především novozákonních, kterými se opakovaně zabýval v několika příležitostných kázáních z poslední doby. Úvahy spojuje ústřední téma „neobvyklého vítězství“, skutečnost, že zvěstované evangelium ve světě a přiznání se k Ježíši

Sleva 21 % z běžně ceny 128 Kč

Naše cena: 101 Kč

Skladem u dodavatele

Pustinami k díkuvzdání

Autor: Pavel Rejchrt

publisher: Stefanos

0 / 5
15 %
Rozsáhlé literární, tj. básnické, prozaické i esejistické dílo Pavla Rejchrta (nar. 1942), do roku 1990 nepublikované, nyní sympaticky rozhojňuje další autorova knižní publikace s názvem Pustinami k díkůvzdání. Jde o prokomponovaný cyklus básní a próz, z nichž některé vznikly v původní podobě již před drahným časem (například v sedmdesátých letech 20. století), většinou ale v průběhu nynějšího

Sleva 15 % z běžně ceny 333 Kč

Naše cena: 283 Kč

Skladem u dodavatele

Pozdní návraty

Autor: Pavel Rejchrt

publisher: Stefanos

0 / 5
15 %
Rozsáhlé básnické, prozaické a divadelní dílo Pavla Rejchrta vznikalo od konce šedesátých let 20. století v někdejším svobodomyslném přítmí evangelického literárního samizdatu. Značný počet textů z tohoto období byl zejména po roce 1995 uveřejněn v řadě autorových knižních publikací; většinou je přitom umělec – ostatně i pronikavý esejista a osobitý výtvarný tvůrce – z časového odstupu citlivě

Sleva 15 % z běžně ceny 356 Kč

Naše cena: 303 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

Black Friday - scyscraper